EKSPOZITA

Prezantimi i materialit arkivor

ASHRMV - njësia Qëndrore ka organizuar disa ekspozita arkivore:
 • Maqedonija ndër sheku,
 • Maqedonija nga shekulli X deri më sot,
 • Ilinden 1903-2003 - njëqind vite shtetësi maqedonsase
 • ASNOM - dokumente,
 • Goce Delçev,
 • Ushtria Maqedonase 1941-1945,
 • Zhvillimi i iluminizmit në Maqedoni,
 • Hebrenjtë në Maqedoni 1941-1945, etj.

Ekspozitat janë treguar në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe jashtë saj dhe kanë afirmuar pasurinë arkivore të ASHRMV.

ASHRMV - njësia e Manastirit - ekspozita me rastin e:
 • 11 Tetor - Dita e Kryengrtijes së Maqedonisë,
 • 4 Nëntor - Dita e çlirimit të Manastirit,
 • 2 Gusht - Dita e Kryengritjes së Ilindenit,
 • 11 Mars - Dita e debimit të Hebrenjëve,
 • 9 Maj - Dita e fitores mbi Fashizmin,
 • Një ekspozitë e përherëshme e krijimeve të vëllezërve Manaki.
ASHRMV - njësia e Velesit:
 • „ Rajoni i Vardarit përmes dokumenteve të ASHMRV “,
 • Dokumente për shkëputjen partizane të Velesit” Dimitar Vlahov,
 • „ Jeta Revolucionare dhe Krijuese e Koco Racin “,
 • „ Jeta dhe vepra e Jordan H. K. - Xhinot “;
 • „ Velesi në shekullin e kaluar “dhe
 • „ Velesi përmes dokumenteve dhe fotografijave “
ASHRMV - njësia e Kumanovës:
 • Ekspozita e përherëshme arkivore „ Kumanova përmes dokumenteve dhe fotografijave “.
ASHRMV - njësia Ohër:
 • "Ohri përmes historisë".
ASHRMV - njësia Shkup:
 • „ Reflektimi i Tërmetit të Shkupit në shtypin e huaj “,
 • „ Тituj dhe Jubilejte tanë “;
 • „ Gjashtëdhjetë vjet të Komunës së Kuqe të Shkupit “,
 • „ Tridhjetë e shtatë vjet jetë e lirë dhe krijuese “,
 • „ Tridhjetë vjetori i ekzistencës së Arkivit në Shkup “,
 • „ Tridhjetë vjet nga tërmeti në Shkupi “,
 • „ Në Shkup të lirë me dashuri” vendosja e përherëshme në njësinë.
ASHRMV- njësia Tetovë:
 • „ ASNOM” 1944-1994, Shtëpia e Kulturës në Tetovë 1994,
 • „Tito - Mendimi, fjala dhe vepra”, Shtëpia e Kulturës në Tetovë 1981.


Maqedonia gjatë shekujve


Русите во Македонија (1920-1940)


Fytyrat e luftës (1914-1918)


Македонската кинематографија (1947 – 1991)