EKSPOZITA

Prezantimi i materialit arkivor

ASHRMV - Njësia qendrore ka organizuar disa ekspozita arkivore:
 • Fotografi të vjetra ballkanike,
 • Gruaja maqedonase në Luftën e Madhe 1914-1918,
 • 150 Vjet nga lindja e Goce Dellçevit (1872-2022),
 • Gratë dhe Lufta e Madhe,
 • “30 Vjet shtet i pavarur”,
 • Arkivat - thesaret e kujtimeve,
 • Rusët në Shkup dhe në pjesën eVardarit të Maqedonisë (1920 -1940),
 • Fytyrat e luftës: Maqedonia dhe maqedonasit në Luftën e Madhe (1914 -1918),
 • Rusët në Maqedoni (1920 - 1940),
 • 25 Vjet Republika e Pavarur e Maqedonisë,
 • Shënimi i Njëqindvjetorit të copëtimit të Maqedonisë dhe Luftës së Parë Botërore,
 • Maqedonia në Luftën e Parë Botërore,
 • Maqedonija ndër sheku,
 • Maqedonija nga shekulli X deri më sot,
 • Ilinden 1903-2003 - njëqind vite shtetësi maqedonsase
 • ASNOM - dokumente,
 • Goce Delçev,
 • Ushtria Maqedonase 1941-1945,
 • Zhvillimi i iluminizmit në Maqedoni,
 • Евреите во Македонија 1941-1945,
 • 30 години членство во ОН,
 • Македонија памети-никогаш да не се заборави!
 • Мисионерка на милосрдието-спомените за Мајка Тереза за Државниот архив

Ekspozitat janë treguar në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe jashtë saj dhe kanë afirmuar pasurinë arkivore të ASHRMV.

АSHRMV –Njësia e Manastirit – ekspozita me rastin e:
 • „Mementos/ Kujtime"
 • 11 Tetor - Dita e Kryengritjes së Maqedonisë,
 • 4 Nëntor - Dita e çlirimit të Manastirit,
 • 2 Gusht - Dita e Kryengritjes së Ilindenit,
 • 11 Mars - Dita e debimit të Hebrenjëve,
 • 9 Maj - Dita e fitores mbi Fashizmin,
 • постојана изложба за творештвото на браќата Манаки,
АSHRMV –Njësia Veles:
 • „Të bashkuar jemi më të fortë"
 • „ Rajoni i Vardarit përmes dokumenteve të ASHMRV “,
 • Dokumente për shkëputjen partizane të Velesit” Dimitar Vlahov,
 • "Jeta Revolucionare dhe Krijuese e Koço Racinit“;
 • „ Jeta dhe vepra e Jordan H. K. - Xhinot “;
 • „ Velesi në shekullin e kaluar “dhe
 • „ Velesi përmes dokumenteve dhe fotografijave “
АSHRMV –Njësia e Kumanovës:
 • Ekspozita e përhershme arkivore “Kumanova përmes dokumenteve dhe fotografive”.
АSHRMV –Njësia e Ohrit:
 • “Dokumentet e rëndësishme për komunat nën juridiksionin e Njësisë së Ohrit”,
 • "Ekspozita e fotografisë" 21 Marsi Dita e Pranverës "dhe" 1 Prilli Dita e Shakave",
 • "Motoçikleta nga e kaluara e Ohrit",
 • “7 Nëntori – Çlirimi i qytetit të Ohrit”,
 • “Foto nga qyteti i Ohrit” e autorit Gi Fulon
 • "Ekspozitë dokumentare gazetareske për zhvillimin e institucioneve mediatike në Ohër"
 • “Ohri përgjat historis”,
АSHRMV–Njësia e Shkupit:
 • "Komuna e qytetit të Shkupit",
 • „ Reflektimi i Tërmetit të Shkupit në shtypin e huaj “,
 • „ Тituj dhe Jubilejte tanë “;
 • „ Gjashtëdhjetë vjet të Komunës së Kuqe të Shkupit “,
 • „ Tridhjetë e shtatë vjet jetë e lirë dhe krijuese “,
 • „ Tridhjetë vjetori i ekzistencës së Arkivit në Shkup “,
 • „ Tridhjetë vjet nga tërmeti në Shkupi “,
 • „ Në Shkup të lirë me dashuri” vendosja e përherëshme në njësinë.
АSHRMV –Njësia e Tetovës:
 • "Trashëgimia dokumentare e Arkivit të Tetovës",
 • „ ASNOM” 1944-1994, Shtëpia e Kulturës në Tetovë 1994,
АSHRMV –Njësia e Shtipit:
 • "Trashëgimia dokumentare e Arkivit në Shtip",
АSHRMV –Njësia e Prilepit:
 • “Personazhi dhe vepra e Sllobodan Mihajlloskit”,


Maqedonia gjatë shekujve


Rusët në Maqedoni (1920-1940)


Fytyrat e luftës (1914-1918)


Kinematografia maqedonase (1947 - 1991)