Udhëheqja

DREJTORI

Директор

Д-р ЕМИЛ КРСТЕСКИ diplomoi në Studimet interdiciplinare të gazetarisë (drejtimi politik) në Fakultetin Juridik në Univerzitetin “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup. Në Univerzitetin e njejtë bëhet magjistër i politikës ndërkombëtare dhe fiton titullin – Doktor i Shkencave Politike.

Nga korriku i vitit 2019 e deri më sot është drejtor i Arkivit të Shtetit.

Nga viti 2017 si konsultant bashkëpunoi me disa organizata qeveritare dhe joqeveritare në projekte nga lëmia e sistemit zgjedhor në RMV, të drejtat e njeriut dhe liria e mediumeve, si dhe me Agjencinë për promovim dhe përkrahje të turizmit.

Në periudhën prej vitit 2014-2016 ishte kryeredaktor i portalit text.mk. Nga janari i vitit 2011 deri në shkurt 2014 jetoi në New York, ku punoi mbi disertacionin dhe mbi projektet shkencoro-hulumtuese.

Nga janari i vitit 1998 deri në janar 2009 ishte këshilltar shtetëror dhe këshilltar për marrëdhënie ndërkombëtare në Kabinetin e kryetarit të kuvendit të Republikës së Maqedonisë.

Emil Krsteski është një nga themeluesit dhe redaktor i javores “Puls”, (1991-1997), ndërsa para saj edhe gazetar për politikë të jashtme në “Novamakedonija”, në TVM – Shkup dhe në Redaksinë maqedonase të agjencisë TANJUG.

Deri më tani ka realizuar qëndrime studimëre në: Univerzitetin e Harvardit, Boston (1999), në Kuvendin e NATO-s në Bruksel (1996), në Akademinë për të drejta ndërkombëtare në Hagë (1993), dhe dy here në SHBA me ftesë nga departamenti i shtetit (1992 dhe 2000), ku mori pjesë në debate me tema të lidhura me politikën e jashtme dhe të sigurisë amerikane dhe me sistemin zgjedhor amerikan.

Mori pjesë në shumë seminare dhe konferenca në sferën e të drejtës ndërkombëtare dhe politikën ndërkombëtare: Konferenca e OSBE në Moskë (1991), Konferenca e KKB për migrime në Vjenë (1992), Seminarin interballkanik në Veliko Trnovo (1993), në seminarin e Institutit për marrëdhënie ndërkombëtare në Luksemburg (1999), në Qendrën evopiane për studime strategjike dhe sigurie “Xhorxh Marshall” në Garmishpartenkirhen (2000,2001 dhe 2007), si dhe në seminare të përkushtuara në sigurinë dhe zhvillimin e marrëdhënieve mes shteteve nga Evropa Juglindore në Athinë (2000, 2002 dhe 2007) dhe në Ankara (2007). Mori pjesë në konferenca në tema “Ndërtimi i së ardhmes së Maqedonisë” në Berlin në viin 2009 dhe 2013, në organizim të Asociacionit Gjerman për Evropë Juglindore.

Në periudhë prej 2000 – 2004 jetoi në Strazburg, Francë dhe i ndoqi seancat e Parlamentit evropian.

Ka publikuar tekste për politikën tonë të jashtme dhe për marrëdhëniet ndërkombëtare në gazeta dhe revista vendore dhe të huaja. Është autor i gjashtë librave nga lëmia e politiës së jashtme dhe marrëdhëniet ndërkombëtare: “Gjashtë vite pas” (2001), “Lidhja e re në Evropë” (2008), “Bashkimi evropian dhe Mediterrani” (2009), “Masada Maqedonase” (2010), “Amerika nga afër” (2013) dhe “Politika e SHBA-së, Mediterrani dhe Pranvera Arabe” (“Tre”, 2015). Është bashkëautor dhe redaktor i librit: “Financimi i kampanjave politike” (2010).

Ka publikuar dhe përmbëledhje tregimesh: “Tre ditë në Paris” (“Ili-Ili”, 2017).

Flet gjuhën angleze dhe gjuhën frënge.

Ka djalë Damjan (30) dhe vajzë Dena (27).

JETËSHKRIMI

Zoti. Emil KRSTESKI, PhD / Shkenca Politike

 • Nga korriku 2019 deri në ditët e sotme ai është drejtor i Arkivave të Shtetit;
 • 2017 - korrik 2019 ai ka bashkëpunuar në Projektin me OJQ-të dhe Agjencinë për Promovimin dhe Mbështetjen e Turizmit;
 • Studimet e mbaruara të Gazetarisë (grupi politik) në Fakultetin Juridik në Shkup, Universiteti St.Cyril and Methodius, mori gradën Master në Politikë Ndërkombëtare dhe Ph.D. në Shkenca Politike në të njëjtin Universitet.
 • Prej vitit 2017 e deri më sot ka bashkëpunuar në Projekt me OJQ-të dhe Agjencinë për Promovimin dhe Mbështetjen e Turizmit;
 • 2014 - 2016 - Kryeredaktor - Portal - Text.mk;
 • 2011 - 2014 - Jetoi dhe punoi në New York, USA;
 • 2009 - 2010 - Koordinator i Projektit „Kodi Zgjedhor dhe Financimi i Fushatave“, organizuar nga Transparency International, Berlin;
 • 1997 - 2009 - Këshilltar Shtetëror dhe Këshilltar për Politikë të Jashtme në Kabinetin e Presidentit të Kuvendit, Republika e Maqedonisë;
 • Në periudhën 2000–2004 ai jetoi në Strasburg, Francë dhe mbuloi sesionet e Parlamentit Evropian;
 • 1990-1997 - redaktor i Foreign Policy - revista e përjavshme politike PULS;
 • 1980-1990 - gazetar në MTV, "Tanjug" dhe "Nova Makedonija".
Botuar librat:
 • "Dhjetë vjet më pas" (2001) - Komente dhe ese të Politikës së Jashtme;
 • Ndërlidhja e Re e Evropës (2008);
 • BE dhe Mesdheu (2009);
 • Masada maqedonase, marrëdhëniet maqedono-greke (1991-2010);
 • America Up-close (2013);
 • Politika e SHBA, Mesdheu dhe Pranvera Arabe (Tri, 2015);
 • "Financimi i fushatave politike" (2010) - bashkëautor dhe redaktor,
 • "Tri ditë në Paris" ("Ili-Ili", 2017) - histori trilluese.
Vizitat studimore:
 • Universiteti i Harvardit, JKSG, Boston;
 • Akademia e së Drejtës Ndërkombëtare, Hagë;
 • Asambleja e NATO-s, Bruksel.

Në vitin 1992 ai fitoi një Diplomë si "Ambasador i Vullnetit të Mirë" të Shtetit të Arkansasit në botë.

Gjuhët:
 • Anglisht,
 • Frëngjisht
Aktivitete më të rëndësishme profesionale:
 • 1992 - Pjesëmarrje në Seminarin e KB në Vjenë mbi Zhvillimin dhe Problemet e Migracionit në Evropë dhe Botë.
 • Pjesëmarrja në „Zgjedhjet Presidenciale të SHBA 1992“ - programi i USIA, duke vepruar si zëvendës mbikëqyrës në Miami, Florida.
 • 1993 - Ndjekja e leksioneve për të Drejtën Ndërkombëtare Publike në Akademinë e Hagës për të Drejtën Ndërkombëtare
 • 1993 - Merr pjesë në Bursën e Këshillit Britanik në Londër - FCO, Fakulteti i Drejtësisë dhe Instituti Mbretëror i Punëve Ndërkombëtare.
 • 1996 - Qëndrim studimor në NAA në Bruksel, duke punuar si asistent kërkimi.
 • 1999 - Pjesëmarrje në Seminarin e NATO-s të organizuar nga Departamenti i Shtetit i SH.B.A.-së në Bruksel, Mons, Munchengladbag, Vjenë, Romë dhe Napoli.
 • 1999 - Ndjek një Program Ekzekutiv në Lidershipin Ndërkombëtar dhe Zhvillimin Ekonomik në Shkollën e Qeverisë John F. Kennedy, Universiteti i Harvardit, Boston.
 • 2000 - Pjesëmarrje në Programin Ndërkombëtar të Vizitorëve të Departamentit të Shtetit të SH.B.A.-së: "Dinamika e Politikës së Jashtme të SH.B.A. - Çështje të Sigurisë".
 • 2000 - Ndjekja e leksioneve mbi Procesin e Migracionit dhe Reflektimet Politike në Evropë, të organizuara nga Instituti Ndërkombëtar i Luksemburgut.
 • 2000, 2002 dhe 2007 - Pjesëmarrje në Forumet e Athinës rreth sigurisë dhe prosperitetit në Evropën Juglindore.
 • 2000, 2001 dhe 2007 - Pjesëmarrja në Konferencat e organizuara nga George C. Marshall Canter Evropian për Studime të Sigurisë në Garmisch-Partenkirchen.
 • 2007 - Pjesëmarrje në Konferencën Ndërkombëtare "Kundër mbështetjes ideologjike për terrorizmin", Ankara, Turqi.
 • 2009 dhe 2013 - Pjesëmarrje në Konferencat: ,, Formësimi i së ardhmes së Maqedonisë ”, organizuar nga Shoqata e Evropës Jug-Lindore, Berlin.

ZËVENDËS DREJTORI

Zamenik

PROF. Dr.MUZAFER BISLIMI u lind mё 16 prill tё vitit 1972 nё Haraçinё tё Shkupit. Shkollёn fillore e kreu nё vendlindje, ndёrsa arsimin e mesёm e kreu nё gjimnazin “Zef Lush Marku” nё Shkup.

Nё vitin 1995 diplomoi nё Fakultetin filozofik nё Shkup - Katedra e historisё me sukses tё lartё. Gajtё vitit 1995-1996 punoi si profesor i historisё nё SHAK “Boro Petrushevski” nё Shkup.

Prej vitit 1996 punon nё Institutin pёr histori nacionale nё Shkup - dega e historisё osmano-turke si asistent, asistent gjurmues dhe nё fund si bashkёpunёtor i lartё shkencor - kёshilltar shkencor dhe profesor ordinarё.

Ështё i kyçur edhe nё sektorin pёr arsim postdiplomik nё Institutin e historisё nacionale nё Shkup. Gjuhёt qё pёrvetson nё mёnyrё aktive janё: shqip, maqedonisht, anglisht, frengjisht, serbe-kroate, bullgarisht, ndёrsa pjesёrisht i pёrvetёson edhe gjuhёt: turke, ruse, sllovene, italijane, gjermane, spanjole,etj.

Mё 15 dhjetor tё 1999 nё Fakultetin filozofik nё Shkup me sukses mbrojti temёn e magjistraturёs “Betejat e Skёnderbeut me Osmanlinjtё, me vёshtrim tё veçantё nё Maqedoni”.

Mё 23 shkurt tё vitit 2005 me sukses e mbrojti temёn e doktoraturёs “Shqiptarёt dhe Revolucioni xhonturk nё vitin 1908” nё Institutin e historisё nacionale nё Shkup.

Nga periudhёs 2005-2009 ushtroi detyrёn e kryetarit tё komunёs sё Haraçinёs.

Gjatё viteve 2011-2014 ushtroi detyrёn si sekretar shtetёror nё Ministrinё e kulturёs sё RM.

Nga nёntori i vitit 2016 ёshtё u.d. zёvёndёs drejtor i Arkivit shtetёror tё RM.

BIBLIOGRAFIA

Monografi: / Монографии:
 • Борбите на Скендербег со османлиите со посебен осврт на Македонија, ИНИ, Скопје, 2001, 230.
 • Betejat e Skёnderbeut nё Maqedoni, IHN, Shkup, 2003, 181.
 • Republique de Macedoine, Au Coeur des Balkan, Agence a l’information de Republique de Macedoine, (Le part historique, Dr Muzafer Bislimi: “Macedoine dans les siecles”), Skopje, 2006.
 • Shqiptarët dhe Revolucioni xhonturk, IHN, Shkup, 2008, 248.
 • Албанците и Младотурската револуција, ИНИ, Скопје, 2008, 250.
 • Manastiri i Shёn Naumit 1912-1924…, Dokumente, INI, Shkup, 2015.
 • Свети Наум 1912-1924…, Документи, ИНИ, Скопје, 2015.
 • Зајаз (1842/43), Нуфус Дефтери, ДАРМ, Скопје-, 2017.
 • Zajaz (1842/43), Regjister i popullsisё, ASHRM, Shkup, 2017.
 • Raporte sekrete ushtarake serbe pёr Komitetin e Kosovёs, 1924-1941, ASHRM, Shkup, 2017.
 • Доверливи документи на Тајната српска служба за Косовскиот Комитет 1924-1941, ДАРМ, Скопје, 2017.
Punime shkencore: / Статии и прилози:
 • Односите на Скендербег со Венеција, за време на востанието против османската власт (1443-1468), ГИНИ, 44/2, Скопје, 2000, 109-117.
 • Извештаи на австроунгарските конзули од Македонија за албанските клубови во Македонија, ГИНИ, 46/1, Скопје, 2002, 129-139.
 • Peoples of the Balkans on Skender Bey and his uprising, Hi-story magazine, issue 1, Skopje, june, 2003.
 • Проектот за изградба на Балканска железница на Исмаил Ќемал-бег Влора, ГИНИ/1-2, Скопје, 2004, 259-269
 • Balkan peoples about Scanderbeg and His uprising against Ottoman Empire, Acta Studia Albanica, Tirana, 1/2005, 93-100.
 • Kryengritja e Skёnderbeut nё Krahinёn e Dibrёs, Skёnderbeu dhe Dibra, Shkup, 2005, 153-183.
 • Svetigradi, lokalizimi, kronologjia dhe pushtimi nga ana e Osmanlinjёve, Gjergj Kastrioti Skёnderbeu (1405-1468), 600 vjetori i lindjes, IHN, Shkup, 2006, 41-49.
 • Светиград, локализирање, хронологија и освојување од страна на Османлиите, Ѓерѓ Кастриоти Скендербег (1405-1468), 600 години од раѓањето, ИНИ, Скопје, 2006, 45-55.
 • Problematika e lokalizimit tё Svetigradit, Simpoziumi, 600 vjetori i lindjes sё Skenderbeut, Tiranё, dhjetor, 2005.
 • Албанците и младотурската Револуција, Симпозиум”100 години Младотурска Револуција, МАНУ, Скопје, 2008.
 • Еден доверлив доцумент на српскиот претставник во Цетиње Јован М. Јовановиќ од 9 мај 1908 за односите меѓу Албанците и младотурците и за состојбата во Албанија, ГИНИ, Скопје, 52, 1-2, 2008, 131-141.
 • Zgjedhjet parlamentare tё vitit 1908 nё Perёndorinё Osmane dhe pjesmarrja e shqiptarёve, Simpoziumi “Kosova nё dokumentet arkivore osmane”, Prishtinё, 2009.
 • “Lidhja shqiptare e Prizrenit nё rrugёtimin shekullor shqiptar”, Tryeza mbarёkombtare “Kuptimi politiko-ushtarak i Lidhjes sё Prizrenit”, Prizren, 10.06.2009.
 • “Shtypi patriotik shqiptar mbi Kongresin e Dibrёs tё vitit 1909”, Simpoziumi “100 vjet-Kongresi i Dibrёs”, Dibёr, 23-24 korrik 2009.
 • “Historiografia Serbe mbi shqiptarёt – fundi i shek. XIX fillimi i shek. XX, USHT, Seminari i III-tё Albanologjik, Sesioni historik, Shkup, 2009, 321-329.
 • Njё raport konfidencijal i konsulit serb nё Cetinё, Jovan M. Jovanoviq nga 9 maji i vitit 1908 lidhur me situatёn nё Shqipёri dhe marёdhёniet mes Shqiptarёve dhe Xhonturqve, Studime Historike, 3-4, Tirane, 2009, 367-381.
 • Letёr e Ismail Qemal Beut dёrguar Sir Edvard Grej (pranuar mё 3 korrik), Studime Historike, 3-4, Tiranё, 2009, 367-381.
 • “Ç’ёshtja e Manastirit tё Shёn Naumit-Mendimi Konsultues i Gjykatёs sё Pёrhershme tё Drejtёsisё nё Hagё, 4 shtator 1924”, Studime Historike, 1-2, Tiranё, 2010.
 • “Dokumente Amerikane-Raporte tё Legatёs sё SHBA-ve nga Beogradi e Tirana lidhur me Marrёveshjen shqiptaro-serbe tё vitit 1925, pёr Shёn Naumin, Studime Historike, 3-4, Tiranё, 2010.
 • Manastiri – Qendёr e Lёvizjes Kombёtare Shqiptare, Tribunё shkencore, 102 vjet Kongresi i Manastirit, Manastir, 22 nentor 2010.
 • Ç’ёshtja e Alfabetit Shqiptar, 1909-1910, Kёrkime Historike, 3, Shkup, 2011, 40-60.
 • Vёshtrim i shkurtё mbi “Historia e jetёs dhe vepravet tё Skёnderbeut-Princit Epirot – nga Marin Barleti (Historia de vita et gestis, Scanderbegi Epirotarum Principis), Studime Albanologjike, 4, Shkup, 2011, 167-175.
 • Shkupi nё Historinё e Salih Asimit, Seminari Albanologjik, Tetovё-Shkup, 2011. (Во печат)
 • Masakrat serbe mbi popullaten Shqiptare, Seminari Albanologjik, Tetovё-Shkup, 2012, tetor, 2012.
 • Kryengritja e Dibres 1913, sipas dokumenteve serbe, Konferenca nderkombetare, 100 vjet Pavarёsi, Tiranё, 25-29 nёntor 2012.
 • “Shqiptaret nё “Rruga nga Beogradi deri nё Selanik” tё udhёpёrshkruesit tё njohur Johann Georg von Hahn (1811-1869)”, Seminari Albanologjik, Tetove, 2017.
 • Manastiri, qender e Lёvizjes Kombёtare shqiptare, Simpoziumi, “ Vendimet vizionare të Komisionit për formimin e Alfabetit të Gjuhës Shqipe dhe Kontributi i Familjes Qiriazi”, Manastir, 2017.
Feltone dhe mbishkrime tё tjera: / Фељтони и други натписи:
 • Depёrtimet e turqve nё Ballkan dhe pushtimi i Shqiprisё dhe Maqedonisё,
 • Fakti, 1/191, Shkup, 21.11.1998, 11.
 • Prejardhja e familjes sё Kastriotёve,
 • Fakti, 1/192, Shkup, 23.11.1998, 11.
 • Fillimi i Kryengritjes sё Skёnderbeut,- Fakti, 1/193, Shkup, 24.11.1998, 11.
 • Kryengritja e Skёnderbeut gjat viteve 1443-1451,
 • Fakti, 1/194, Shkup, 25.11.1998, 10.
 • Ushtria turke dy herё tёrhiqet nga Kruja,
 • Fakti, 1/195, Shkup, 26.11.1998, 11.
 • Vdekja e Skёnderbeut, pushtimi i Krujёs dhe Shqiprisё,
 • Fakti, 1/196, Shkup, 27.11.1998, 11.
 • Heronjtё nuk vdesin-Halit Ferati nga Breza (1869-1887),
 • Fakti, 1/241, Shkup, 27.01.1999, 10.
 • Fejton: “Betejat e Skёnderbeut nё viset shqiptare nё Maqedoni”.
 • Depёrtimet e para turke nё Ballkan,
 • Lobi, No96, Shkup, 16.12.2002, 46-49.
 • Shpёrthimi i Kryengritjes sё Skёnderbeut,
 • Lobi, No97, Shkup, 23.12.2002, 45-49.
 • Beteja e Dibrёs e 26 shtatorit 1446-tё,
 • Lobi, No98-99, Shkup, 30.12.2002, 45-49.
 • Vdekja e Muratit tё dytё dhe betejat e Skёnderbeut me Mehmedin e dytё Pushtuesin,
 • Lobi, No100, Shkup, 13.01.2003, 62-65.
 • Betejat e Ohrit dhe Sfetigradit 1464/1465,
 • Lobi, No101, Shkup, 20.01.2003, 46-49.
 • Vdekja e Skёnderbeut dhe ripushtimi i trojeve shqiptare,
 • Lobi, No102, Shkup, 27.01.2003, 46-49.