Udhëheqja

DREJTORI

Директор

 

Dr. Emill Krsteski është diplomuar për studime Ndërdisiplinore për Gazetari (fusha politike) në Fakulltetin Juridik në Universitetin '' Shën Kirili dhe Metodi'' në Shkup. Në të njejtin Universitet bëhet Master i Politikës Ndërkombëtare dhe fiton titullin shkencor - Doktor i shkencave Politike.

Nga korriku i vitit 2019 e deri më sot është drejtor i Arkivit të Shtetit.

Nga viti 2017 deri në korrik 2019, ai ka bashkëpunuar si konsulent me disa organizata qeveritare dhe joqeveritare në projekte në fushën e sistemit zgjedhor në RMV, të drejtave të njeriut dhe lirisë së medias.

Në periudhën kohore 2014 - 2016 është kryeredaktor i portalit Teht.mk

Nga janari i 2011 deri më 2014 jeton në Nju Jork ku punon në disertacionin e tij dhe në projkete kërkimore.

Nga janari i vitit 1998 deri në janar 2009 ishte këshilltar shtetëror dhe këshilltar për marrëdhënie ndërkombëtare në Kabinetin e kryetarit të kuvendit të Republikës së Maqedonisë.

Një nga themeluesit dhe redaktorët i të përjavshmes '' Pulës'' (1990-1997), ndërsa para kësaj ka qenë gazetari politikës së jashtme në ''Nova Makedonija'', në MTV - Shkup dhe në redaksinë maqedonase të agjencisë TAJNUG.

Deri më tani ka realizuar qëndrime studimëre në: Univerzitetin e Harvardit, Boston (1999), në Kuvendin e NATO-s në Bruksel (1996), në Akademinë për të drejta ndërkombëtare në Hagë (1993), dhe dy here në SHBA me ftesë nga departamenti i shtetit (1992 dhe 2000), ku mori pjesë në debate me tema të lidhura me politikën e jashtme dhe të sigurisë amerikane dhe me sistemin zgjedhor amerikan.

Mori pjesë në shumë seminare dhe konferenca në sferën e të drejtës ndërkombëtare dhe politikën ndërkombëtare: Konferenca e OSBE në Moskë (1991), Konferenca e KKB për migrime në Vjenë (1992), Seminarin interballkanik në Veliko Trnovo (1993), në seminarin e Institutit për marrëdhënie ndërkombëtare në Luksemburg (1999), në Qendrën evopiane për studime strategjike dhe sigurie “Xhorxh Marshall” në Garmishpartenkirhen (2000,2001 dhe 2007), si dhe në seminare të përkushtuara në sigurinë dhe zhvillimin e marrëdhënieve mes shteteve nga Evropa Juglindore në Athinë (2000, 2002 dhe 2007) dhe në Ankara (2007). Mori pjesë në konferenca në tema “Ndërtimi i së ardhmes së Maqedonisë” në Berlin në viin 2009 dhe 2013, në organizim të Asociacionit Gjerman për Evropë Juglindore.

Në periudhë prej 2000 – 2004 jetoi në Strazburg, Francë dhe i ndoqi seancat e Parlamentit evropian.

Ka publikuar tekste për politikën tonë të jashtme dhe për marrëdhëniet ndërkombëtare në gazeta dhe revista vendore dhe të huaja. Është autor i gjashtë librave nga lëmia e politiës së jashtme dhe marrëdhëniet ndërkombëtare: “Gjashtë vite pas” (2001), “Lidhja e re në Evropë” (2008), “Bashkimi evropian dhe Mediterrani” (2009), “Masada Maqedonase” (2010), “Amerika nga afër” (2013) dhe “Politika e SHBA-së, Mediterrani dhe Pranvera Arabe” (“Tre”, 2015). Është bashkëautor dhe redaktor i librit: “Financimi i kampanjave politike” (2010).

Ka publikuar dhe përmbëledhje tregimesh: “Tre ditë në Paris” (“Ili-Ili”, 2017).

Flet gjuhën angleze dhe gjuhën frënge.

Ai ka një djalë Damjan dhe një vajzë Dena.

JETËSHKRIMI

Zoti. Emil KRSTESKI, PhD / Shkenca Politike

 • Studimet e mbaruara të Gazetarisë (grupi politik) në Fakultetin Juridik në Shkup, Universiteti St.Cyril and Methodius, mori gradën Master në Politikë Ndërkombëtare dhe Ph.D. në Shkenca Politike në të njëjtin Universitet.
 • Nga korriku 2019 deri në ditët e sotme ai është drejtor i Arkivave të Shtetit;
 • 2017 – july 2019 he corporated on Project`s with NGO;
 • Studimet e mbaruara të Gazetarisë (grupi politik) në Fakultetin Juridik në Shkup, Universiteti St.Cyril and Methodius, mori gradën Master në Politikë Ndërkombëtare dhe Ph.D. në Shkenca Politike në të njëjtin Universitet.
 • 2014 - 2016 - Kryeredaktor - Portal - Text.mk;
 • 2011 - 2014 - Jetoi dhe punoi në New York, USA;
 • 2009 - 2010 - Koordinator i Projektit „Kodi Zgjedhor dhe Financimi i Fushatave“, organizuar nga Transparency International, Berlin;
 • 1997 - 2009 - Këshilltar Shtetëror dhe Këshilltar për Politikë të Jashtme në Kabinetin e Presidentit të Kuvendit, Republika e Maqedonisë;
 • Në periudhën 2000–2004 ai jetoi në Strasburg, Francë dhe mbuloi sesionet e Parlamentit Evropian;
 • 1990-1997 - redaktor i Foreign Policy - revista e përjavshme politike PULS;
 • 1980-1990 - gazetar në MTV, "Tanjug" dhe "Nova Makedonija".
Botuar librat:
 • "Dhjetë vjet më pas" (2001) - Komente dhe ese të Politikës së Jashtme;
 • Ndërlidhja e Re e Evropës (2008);
 • BE dhe Mesdheu (2009);
 • Masada maqedonase, marrëdhëniet maqedono-greke (1991-2010);
 • America Up-close (2013);
 • Politika e SHBA, Mesdheu dhe Pranvera Arabe (Tri, 2015);
 • "Financimi i fushatave politike" (2010) - bashkëautor dhe redaktor,
 • "Tri ditë në Paris" ("Ili-Ili", 2017) - histori trilluese.
Vizitat studimore:
 • Universiteti i Harvardit, JKSG, Boston;
 • Akademia e së Drejtës Ndërkombëtare, Hagë;
 • Asambleja e NATO-s, Bruksel.

Në vitin 1992 ai fitoi një Diplomë si "Ambasador i Vullnetit të Mirë" të Shtetit të Arkansasit në botë.

Gjuhët:
 • Anglisht,
 • Frëngjisht
Aktivitete më të rëndësishme profesionale:
 • 1992 - Pjesëmarrje në Seminarin e KB në Vjenë mbi Zhvillimin dhe Problemet e Migracionit në Evropë dhe Botë.
 • Pjesëmarrja në „Zgjedhjet Presidenciale të SHBA 1992“ - programi i USIA, duke vepruar si zëvendës mbikëqyrës në Miami, Florida.
 • 1993 - Ndjekja e leksioneve për të Drejtën Ndërkombëtare Publike në Akademinë e Hagës për të Drejtën Ndërkombëtare
 • 1993 - Merr pjesë në Bursën e Këshillit Britanik në Londër - FCO, Fakulteti i Drejtësisë dhe Instituti Mbretëror i Punëve Ndërkombëtare.
 • 1996 - Qëndrim studimor në NAA në Bruksel, duke punuar si asistent kërkimi.
 • 1999 - Pjesëmarrje në Seminarin e NATO-s të organizuar nga Departamenti i Shtetit i SH.B.A.-së në Bruksel, Mons, Munchengladbag, Vjenë, Romë dhe Napoli.
 • 1999 - Ndjek një Program Ekzekutiv në Lidershipin Ndërkombëtar dhe Zhvillimin Ekonomik në Shkollën e Qeverisë John F. Kennedy, Universiteti i Harvardit, Boston.
 • 2000 - Pjesëmarrje në Programin Ndërkombëtar të Vizitorëve të Departamentit të Shtetit të SH.B.A.-së: "Dinamika e Politikës së Jashtme të SH.B.A. - Çështje të Sigurisë".
 • 2000 - Ndjekja e leksioneve mbi Procesin e Migracionit dhe Reflektimet Politike në Evropë, të organizuara nga Instituti Ndërkombëtar i Luksemburgut.
 • 2000, 2002 dhe 2007 - Pjesëmarrje në Forumet e Athinës rreth sigurisë dhe prosperitetit në Evropën Juglindore.
 • 2000, 2001 dhe 2007 - Pjesëmarrja në Konferencat e organizuara nga George C. Marshall Canter Evropian për Studime të Sigurisë në Garmisch-Partenkirchen.
 • 2007 - Pjesëmarrje në Konferencën Ndërkombëtare "Kundër mbështetjes ideologjike për terrorizmin", Ankara, Turqi.
 • 2009 dhe 2013 - Pjesëmarrje në Konferencat: ,, Formësimi i së ardhmes së Maqedonisë ”, organizuar nga Shoqata e Evropës Jug-Lindore, Berlin.

ZËVENDËS DREJTORI

Dr. Muzafer Bislimi

PROF. Dr.MUZAFER BISLIMI u lind mё 16 prill tё vitit 1972 nё Haraçinё tё Shkupit. Shkollёn fillore e kreu nё vendlindje, ndёrsa arsimin e mesёm e kreu nё gjimnazin “Zef Lush Marku” nё Shkup.

Nё vitin 1995 diplomoi nё Fakultetin filozofik nё Shkup - Katedra e historisё me sukses tё lartё. Gajtё vitit 1995-1996 punoi si profesor i historisё nё SHAK “Boro Petrushevski” nё Shkup.

Prej vitit 1996 punon nё Institutin pёr histori nacionale nё Shkup - dega e historisё osmano-turke si asistent, asistent gjurmues dhe nё fund si bashkёpunёtor i lartё shkencor - kёshilltar shkencor dhe profesor ordinarё.

Ështё i kyçur edhe nё sektorin pёr arsim postdiplomik nё Institutin e historisё nacionale nё Shkup. Gjuhёt qё pёrvetson nё mёnyrё aktive janё: shqip, maqedonisht, anglisht, frengjisht, serbe-kroate, bullgarisht, ndёrsa pjesёrisht i pёrvetёson edhe gjuhёt: turke, ruse, sllovene, italijane, gjermane, spanjole,etj.

Mё 15 dhjetor tё 1999 nё Fakultetin filozofik nё Shkup me sukses mbrojti temёn e magjistraturёs “Betejat e Skёnderbeut me Osmanlinjtё, me vёshtrim tё veçantё nё Maqedoni”.

Mё 23 shkurt tё vitit 2005 me sukses e mbrojti temёn e doktoraturёs “Shqiptarёt dhe Revolucioni xhonturk nё vitin 1908” nё Institutin e historisё nacionale nё Shkup.

Nga periudhёs 2005-2009 ushtroi detyrёn e kryetarit tё komunёs sё Haraçinёs.

Gjatё viteve 2011-2014 ushtroi detyrёn si sekretar shtetёror nё Ministrinё e kulturёs sё RM.

Nga nёntori i vitit 2016 ёshtё u.d. zёvёndёs drejtor i Arkivit shtetёror tё RM.

BIBLIOGRAFIA

Monografi: / Монографии:
 • Luftërat e Skënrbeut me osmanët me referencë të veçantë për Maqedoninë. INI, Shkup, 2001, 230
 • Betejat e Skёnderbeut nё Maqedoni, IHN, Shkup, 2003, 181.
 • Republique de Macedoine, Au Coeur des Balkan, Agence a l’information de Republique de Macedoine, (Le part historique, Dr Muzafer Bislimi: “Macedoine dans les siecles”), Skopje, 2006.
 • Shqiptarët dhe Revolucioni xhonturk, IHN, Shkup, 2008, 248.
 • Shqipëtarët dhe Revolucioni i xhonturk, INI, Shkup, 2015
 • Manastiri i Shёn Naumit 1912-1924…, Dokumente, INI, Shkup, 2015.
 • Shën Naumi 1912-1924...., Dokumtente INI, Skopje 2015
 • Zajas (1842/43) Nufus Defteri, ASHRM, Shkup, 2017
 • Zajaz (1842/43), Regjister i popullsisё, ASHRM, Shkup, 2017.
 • Raporte sekrete ushtarake serbe pёr Komitetin e Kosovёs, 1924-1941, ASHRM, Shkup, 2017.
 • Dokumente konfidenciale të Shërbimit Sekret Sërb për Komitetin e Kosovës 1924- 1941, ASHRM, Shkup, 2017.
Punime shkencore: / Статии и прилози:
 • Marrëdhëniet e Skënderbeut me Venedikun, gjatë kryengritjes kundër sundit osman ( 1442 - 1468), GINI 44/2, Shkup, 2000, 109-117
 • Raporte të konzujsve austro-hungarez nga Maqedonia plr klubët shqitpare në Maqedoni, GINI, 46/1, Shkup, 2002, 129-139.
 • Peoples of the Balkans on Skender Bey and his uprising, Hi-story magazine, issue 1, Skopje, june, 2003.
 • Projekti për ndërtimin e hekurudhës ballkanike nga Ismail Qemal- bej Vlorë, GINI / 1-2, Shkup , 2004, 259-269
 • Balkan peoples about Scanderbeg and His uprising against Ottoman Empire, Acta Studia Albanica, Tirana, 1/2005, 93-100.
 • Kryengritja e Skёnderbeut nё Krahinёn e Dibrёs, Skёnderbeu dhe Dibra, Shkup, 2005, 153-183.
 • Svetigradi, lokalizimi, kronologjia dhe pushtimi nga ana e Osmanlinjёve, Gjergj Kastrioti Skёnderbeu (1405-1468), 600 vjetori i lindjes, IHN, Shkup, 2006, 41-49.
 • Svetigrad, lokalizimi, kronologjia dhe pushtimi nga osmanët, Gjergj Kastriot Skënderbeg ( 1405 - 1468), 600 vjet nga lidnja e tij, INI, Shkup, 2006, 45-55.
 • Problematika e lokalizimit tё Svetigradit, Simpoziumi, 600 vjetori i lindjes sё Skenderbeut, Tiranё, dhjetor, 2005.
 • Shqipatarët dhe Revolucioni Xhonturk, MANU, Shkup, 2008.
 • Një dokument konfidencial i përfaqësuesit serb në Cetinje Jovan M. Jovanovi nga 9 maj 1908 për marrëdhëniet ndërmejt shqiptarëve dhe xhonturqve dhe për gjendjen në Shqipëri, GINI, Shkup, 52, 1-2, 2008, 131-141.
 • Zgjedhjet parlamentare tё vitit 1908 nё Perёndorinё Osmane dhe pjesmarrja e shqiptarёve, Simpoziumi “Kosova nё dokumentet arkivore osmane”, Prishtinё, 2009.
 • “Lidhja shqiptare e Prizrenit nё rrugёtimin shekullor shqiptar”, Tryeza mbarёkombtare “Kuptimi politiko-ushtarak i Lidhjes sё Prizrenit”, Prizren, 10.06.2009.
 • “Shtypi patriotik shqiptar mbi Kongresin e Dibrёs tё vitit 1909”, Simpoziumi “100 vjet-Kongresi i Dibrёs”, Dibёr, 23-24 korrik 2009.
 • “Historiografia Serbe mbi shqiptarёt – fundi i shek. XIX fillimi i shek. XX, USHT, Seminari i III-tё Albanologjik, Sesioni historik, Shkup, 2009, 321-329.
 • Njё raport konfidencijal i konsulit serb nё Cetinё, Jovan M. Jovanoviq nga 9 maji i vitit 1908 lidhur me situatёn nё Shqipёri dhe marёdhёniet mes Shqiptarёve dhe Xhonturqve, Studime Historike, 3-4, Tirane, 2009, 367-381.
 • Letёr e Ismail Qemal Beut dёrguar Sir Edvard Grej (pranuar mё 3 korrik), Studime Historike, 3-4, Tiranё, 2009, 367-381.
 • “Ç’ёshtja e Manastirit tё Shёn Naumit-Mendimi Konsultues i Gjykatёs sё Pёrhershme tё Drejtёsisё nё Hagё, 4 shtator 1924”, Studime Historike, 1-2, Tiranё, 2010.
 • “Dokumente Amerikane-Raporte tё Legatёs sё SHBA-ve nga Beogradi e Tirana lidhur me Marrёveshjen shqiptaro-serbe tё vitit 1925, pёr Shёn Naumin, Studime Historike, 3-4, Tiranё, 2010.
 • Manastiri – Qendёr e Lёvizjes Kombёtare Shqiptare, Tribunё shkencore, 102 vjet Kongresi i Manastirit, Manastir, 22 nentor 2010.
 • Ç’ёshtja e Alfabetit Shqiptar, 1909-1910, Kёrkime Historike, 3, Shkup, 2011, 40-60.
 • Vёshtrim i shkurtё mbi “Historia e jetёs dhe vepravet tё Skёnderbeut-Princit Epirot – nga Marin Barleti (Historia de vita et gestis, Scanderbegi Epirotarum Principis), Studime Albanologjike, 4, Shkup, 2011, 167-175.
 • Shkupi nё Historinё e Salih Asimit, Seminari Albanologjik, Tetovё-Shkup, 2011. (Во печат)
 • Masakrat serbe mbi popullaten Shqiptare, Seminari Albanologjik, Tetovё-Shkup, 2012, tetor, 2012.
 • Kryengritja e Dibres 1913, sipas dokumenteve serbe, Konferenca nderkombetare, 100 vjet Pavarёsi, Tiranё, 25-29 nёntor 2012.
 • “Shqiptaret nё “Rruga nga Beogradi deri nё Selanik” tё udhёpёrshkruesit tё njohur Johann Georg von Hahn (1811-1869)”, Seminari Albanologjik, Tetove, 2017.
 • Manastiri, qender e Lёvizjes Kombёtare shqiptare, Simpoziumi, “ Vendimet vizionare të Komisionit për formimin e Alfabetit të Gjuhës Shqipe dhe Kontributi i Familjes Qiriazi”, Manastir, 2017.
Feltone dhe mbishkrime tё tjera: / Фељтони и други натписи:
 • Depёrtimet e turqve nё Ballkan dhe pushtimi i Shqiprisё dhe Maqedonisё,
 • Fakti, 1/191, Shkup, 21.11.1998, 11.
 • Prejardhja e familjes sё Kastriotёve,
 • Fakti, 1/192, Shkup, 23.11.1998, 11.
 • Fillimi i Kryengritjes sё Skёnderbeut,- Fakti, 1/193, Shkup, 24.11.1998, 11.
 • Kryengritja e Skёnderbeut gjat viteve 1443-1451,
 • Fakti, 1/194, Shkup, 25.11.1998, 10.
 • Ushtria turke dy herё tёrhiqet nga Kruja,
 • Fakti, 1/195, Shkup, 26.11.1998, 11.
 • Vdekja e Skёnderbeut, pushtimi i Krujёs dhe Shqiprisё,
 • Fakti, 1/196, Shkup, 27.11.1998, 11.
 • Heronjtё nuk vdesin-Halit Ferati nga Breza (1869-1887),
 • Fakti, 1/241, Shkup, 27.01.1999, 10.
 • Fejton: “Betejat e Skёnderbeut nё viset shqiptare nё Maqedoni”.
 • Depёrtimet e para turke nё Ballkan,
 • Lobi, No96, Shkup, 16.12.2002, 46-49.
 • Shpёrthimi i Kryengritjes sё Skёnderbeut,
 • Lobi, No97, Shkup, 23.12.2002, 45-49.
 • Beteja e Dibrёs e 26 shtatorit 1446-tё,
 • Lobi, No98-99, Shkup, 30.12.2002, 45-49.
 • Vdekja e Muratit tё dytё dhe betejat e Skёnderbeut me Mehmedin e dytё Pushtuesin,
 • Lobi, No100, Shkup, 13.01.2003, 62-65.
 • Betejat e Ohrit dhe Sfetigradit 1464/1465,
 • Lobi, No101, Shkup, 20.01.2003, 46-49.
 • Vdekja e Skёnderbeut dhe ripushtimi i trojeve shqiptare,
 • Lobi, No102, Shkup, 27.01.2003, 46-49.