Udhëheqësia

DREJTORI

IMG 7388 1

 M-r Hrista Najdanov u lind më 18 maj 1967 në Shkup. Studimet e larta i kreu në Fakultetin Juridik “Justiniani I” në Universitetin “Shën. Kirili dhe Metodi” në Shkup. Ka kryer studimet Posdiplomike për Komunikim dhe Menaxhim të Politikave Kulturore në Universitetin “Lumsa” në Romë të Italisë dhe ndërkohë ka dhënë edhe provimin e jurisprodencës.

Aktualisht mban postin u.d Drejtor i Arkivit Shtetëror të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Karrierën e tij profesionale e filloi si praktikant në Gjykatën e Apelit në Shkup në periudhën nga dhjetori 1996 deri në shtator të vitit 1997 kur kalon në zyrën e avokatisë "Zharko Panovski" si praktikant.

Nga maji 2000 deri në shtator 2000 ka qenë ndihmës-asistent për pjesëmarrje në mbledhjen e ndihmave humanitare në Francë në organizatën humanitare franceze “Gvineja Solidarite”. Nga shtatori i vitit 2001 deri në dhjetor 2002 ka qenë kryeoficeri për koordinimin dhe mbikëqyrjen e zyrës së organizatës në fushën e dhënies së këshillave ligjore dhe aktiviteteve pranë organizatës humanitare italiane “Intersos”. Ai ka qenë bashkëpunëtor për ofrimin e ndihmës juridike në OJQ “ESE” për mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje dhe për mbrojtjen e të drejtave të grave dhe fëmijëve nga maji 2004 deri në dhjetor 2017. Nga maji 2009 deri në maj 2017 ka qenë edhe kryetar i Bordit të Drejtorëve në “Eurokompozit” SHA Prilep. Si anëtar i Bordit Drejtues të Lotarisë Shtetërore, ai mbetet nga nëntori 2018 deri në janar 2024.

M-r Hrista Najdanov ka punuar si avokat në zyrën e avokatisë nga dhjetori i vitit 2003 deri në qershor të vitit 2021 kur u bë këshilltar për çështje normativo-juridike në SHMQSH “Josip Broz Tito”, ku aktualisht marrëdhëniet e tij të punës janë në pushim

Ka marrë pjesë në një numër të madh seminaresh dhe konferencash në fushën e së drejtës, si dhe në fushën e mbrojtjes së mjedisit jetësor dhe në aktivitete juridike në fushën civile dhe penale të legjislacionit maqedonas.

Nga viti 2017 deri në nëntor 2021 ka qenë këshilltar në Këshillin e Qytetit të Shkupit.

Ai njeh dhe flet gjuhën angleze, frenge, vllehe dhe serbo-kroate.

ZËVENDËS DREJTORI

Dr. Muzafer Bislimi

Prof. dr. MUZAFER BISLIMI u lind mё 16 prill tё vitit 1972 nё Haraçinё tё Shkupit, ku edhe në të cilën e kreu shkollёn fillore. Pas mbarimit të arsimit të mesёm nё gjimnazin “Zef Lush Marku” nё Shkup më vitin 1990, regjistrohet në Univerzitetin Filozofik në Shkup, në katedrën e Historisë ku edhe në të cilën diplomon me sukses të lartë më vitin 1995.

Po të njëjtin vit pasi diplomoi regjistrohet në studime pasdiplomike në të njëjtin Univerzitet, në periudhën Osmane.

Prej vitit 1996 punon nё Institutin pёr Histori Nacionale nё Shkup - në njësinë Osmane. Në vitin 1999 i kreu me sukses studimet pasdiplomike dhe e mbrojti masterin me tezën:"Betejat e Skënderbeut me osmanët, me kthim të veçantë të Maqedonisë".

Doktoroi në vitin 2005, me tezën e doktoraturës të dorëzuar në IHN me titull: "Shqiptarët dhe Revolucioni Xhonturk më 1908".

Punon në IHN në Njësinë e periudhës osmane-turke, me titull këshilltar shkencor. I angazhuar edhe në sektorin për studime pasdiplomike dhe doktoratur në IHN, si profesor i rregulltë në lëndët: Historia e Perandorisë Osmane, Historia e Diplomacisë Osmane, Historia e shteteve Ballkanike - Shek. i ri.

Nga 2005-2009 ushtrues i funksionit si kryetar i Komunës së Haraçinës, ku në të cilën u zgjodh në zgjedhjet lokale në vitin 2015.

Nga korriku i 2011 u emërua si këshilltar shtetëror në Ministrinë e Kulturës në Republikën e Maqedonisë.

Nga nëntori 2016 është U.D. zëvendës drejtor në Arkivin Shtetëror të RMV-së.

Gjuhët të cilët i sundon: shqipe, maqedonase, anglisht, frëngjisht, sërbo-kroate, bullgarisht dhe i shfrytëzon edhe gjuhën turke, ruse, gjermane edhe të tjera.

BIBLIOGRAFIA

Monografi:
 • Betejat e Skënderbeut me osmanët me kthim të veçantë të Maqedonisë. IHN, Shkup, 2001, 230
 • Betejat e Skёnderbeut nё Maqedoni, IHN, Shkup, 2003, 181.
 • Republique de Macedoine, Au Coeur des Balkan, Agence a l’information de Republique de Macedoine, (Le part historique), dr. Muzafer Bislimi: “Macedoine dans les siecles”, Shkup.
 • Shqiptarët dhe Revolucioni Xhonturk, IHN, Shkup, 2008, 248.
 • Shqiptarët dhe Revolucioni i Xhonturk, IHN, Shkup, 2015
 • Manastiri i Shёn Naumit 1912-1924, Dokumente, IHN, Shkup, 2015.
 • Shën Naumi 1912-1924, Dokumtente IHN, Shkup 2015
 • Zajaz (1842/43) Nufus Defteri, ASHRMV, Shkup, 2017
 • Zajaz (1842/43), Regjistër i popullsisё, ASHRMV, Shkup, 2017.
 • Raporte sekrete ushtarake serbe pёr Komitetin e Kosovёs, 1924-1941, ASHRMV, Shkup, 2017.
 • Dokumente konfidenciale të Shërbimit Sekret Sërb për Komitetin e Kosovës 1924- 1941, ASHRMV, Shkup, 2017.
Punime shkencore:
 • Marrëdhëniet e Skënderbeut me Venedikun, gjatë kryengritjes kundër sundimit osman ( 1442 - 1468), GINI 44/2, Shkup, 2000, 109-117
 • Raporte të konsujt austro-hungarez nga Maqedonia për klubet shqiptare në Maqedoni, GINI, 46/1, Shkup, 2002, 129-139.
 • Peoples of the Balkans on Scanderbeg and his Uprising, Hi-story magazine, issue 1, Skopje, june, 2003.
 • Projekti për ndërtimin e hekurudhës Ballkanike nga Ismail Qemal- bej Vlorë, GINI / 1-2, Shkup , 2004, 259-269
 • Balkan peoples about Scanderbeg and his Uprising against Ottoman Empire, Acta Studia Albanica, Tirana, 1/2005, 93-100.
 • Kryengritja e Skёnderbeut nё Krahinёn e Dibrёs, Skёnderbeu dhe Dibra, Shkup, 2005, 153-183.
 • Svetigradi, lokalizimi, kronologjia dhe pushtimi nga ana e Osmanlinjёve, Gjergj Kastriot Skёnderbeu (1405-1468), 600 vjetori i lindjes, IHN, Shkup, 2006, 41-49.
 • Svetigrad, lokalizimi, kronologjia dhe pushtimi nga osmanët, Gjergj Kastriot Skënderbeg ( 1405 - 1468), 600 vjet nga lindja e tij, IHN, Shkup, 2006, 45-55.
 • Problematika e lokalizimit tё Svetigradit, Simpoziumi, 600 vjetori i lindjes sё Skenderbeut, Tiranё, dhjetor, 2005.
 • Shqiptarët dhe Revolucioni Xhonturk, Simpozium" 100 vite nga Revolucioni Xhonturk, MANU, Shkup, 2008.
 • Një dokument i besueshëm nga përfaqësuesit serb në Cetinje Jovan M. Jovanoviq nga 9 maj 1908 për marrëdhëniet ndërmjet shqiptarëve dhe Xhonturqve dhe për gjendjen në Shqipëri, GINI, Shkup, 52, 1-2, 2008, 131-141.
 • Zgjedhjet parlamentare tё vitit 1908 nё Perёndorinё Osmane dhe pjesëmarrja e shqiptarёve, Simpoziumi “Kosova nё dokumentet arkivore osmane”, Prishtinё, 2009.
 • “Lidhja shqiptare e Prizrenit nё rrugёtimin shekullor shqiptar”, Tryeza mbarё-kombëtare “Kuptimi politiko-ushtarak i Lidhjes sё Prizrenit”, Prizren, 10.06.2009.
 • “Shtypi patriotik shqiptar mbi Kongresin e Dibrёs tё vitit 1909”, Simpoziumi “100 vjet-Kongresi i Dibrёs”, Dibёr, 23-24 korrik 2009.
 • “Historiografia Serbe mbi shqiptarёt – fundi i shek. XIX fillimi i shek. XX, USHT, Seminari i III-tё Albanologjik, Sesioni historik, Shkup, 2009, 321-329.
 • Njё raport i besueshëm i konsulit serb nё Cetinjё, Jovan M. Jovanoviq nga 9 maji i vitit 1908 lidhur me situatёn nё Shqipёri dhe marrёdhёniet mes Shqiptarёve dhe Xhonturqve, Studime Historike, 3-4, Tirane, 2009, 367-381.
 • Letёr e Ismail Qemal Beut dёrguar z. Edvard Grej (pranuar mё 3 korrik), Studime Historike, 3-4, Tiranё, 2009, 367-381.
 • “Çёshtja e Manastirit tё Shёn Naumit-Mendimi Konsultues i Gjykatёs sё Pёrhershme tё Drejtёsisё nё Hagё, 4 shtator 1924”, Studime Historike, 1-2, Tiranё, 2010.
 • “Dokumente Amerikane-Raporte tё Legatёs sё SHBA-ve nga Beogradi e Tirana lidhur me Marrёveshjen shqiptaro-serbe tё vitit 1925, pёr Shёn Naumin, Studime Historike, 3-4, Tiranё, 2010.
 • Manastiri – Qendёr e Lёvizjes Kombёtare Shqiptare, Tribunё shkencore, 102 vjet Kongresi i Manastirit, Manastir, 22 nëntor 2010.
 • Çёshtja e Alfabetit Shqiptar, 1909-1910, Hulumtime Historike, 3, Shkup, 2011, 40-60.
 • Vёshtrim i shkurtё mbi “Historia e jetёs dhe vepravet tё Skёnderbeut-Princit Epirot – nga Marin Barleti (Historia de vita et gestis, Scanderbegi Epirotarum Principis), Studime Albanologjike, 4, Shkup, 2011, 167-175.
 • Shkupi nё Historinё e Salih Asimit, Seminari Albanologjik, Tetovё-Shkup, 2011. (Në shtyp)
 • Masakrat serbe mbi popullatën Shqiptare, Seminari Albanologjik, Tetovё-Shkup, 2012, tetor, 2012.
 • Kryengritja e Dibrës 1913, sipas dokumenteve serbe, Konferenca ndërkombëtare, 100 vjet Pavarёsi, Tiranё, 25-29 nёntor 2012.
 • Shqiptaret nё: "Rruga nga Beogradi deri nё Selanik” tё udhёpёrshkruesit tё njohur Johann Georg von Hahn (1811-1869)”, Seminari Albanologjik, Tetovë, 2017.
 • Manastiri, qendër e Lёvizjes Kombёtare shqiptare, Simpoziumi, “Vendimet vizionare të Komisionit për formimin e Alfabetit të Gjuhës Shqipe dhe Kontributi i Familjes Qiriazi”, Manastir, 2017.
Feltone dhe mbishkrime tё tjera:
 • Depёrtimet e turqve nё Ballkan dhe pushtimi i Shqipërisё dhe Maqedonisё
 • Fakti, 1/191, Shkup, 21.11.1998, 11.
 • Prejardhja e familjes sё Kastriotёve
 • Fakti, 1/192, Shkup, 23.11.1998, 11.
 • Fillimi i Kryengritjes sё Skёnderbeut,- Fakti, 1/193, Shkup, 24.11.1998, 11.
 • Kryengritja e Skёnderbeut gjatë viteve 1443-1451
 • Fakti, 1/194, Shkup, 25.11.1998, 10.
 • Ushtria turke dy herё tёrhiqet nga Kruja
 • Fakti, 1/195, Shkup, 26.11.1998, 11.
 • Vdekja e Skёnderbeut, pushtimi i Krujёs dhe Shqiprisё,
 • Fakti, 1/196, Shkup, 27.11.1998, 11.
 • Heronjtё nuk vdesin-Halit Ferati nga Breza (1869-1887),
 • Fakti, 1/241, Shkup, 27.01.1999, 10.
 • Fejton: “Betejat e Skёnderbeut nё viset shqiptare nё Maqedoni”.
 • Depёrtimet e para turke nё Ballkan,
 • Lobi, No96, Shkup, 16.12.2002, 46-49.
 • Shpёrthimi i Kryengritjes sё Skёnderbeut,
 • Lobi, No97, Shkup, 23.12.2002, 45-49.
 • Beteja e Dibrёs e 26 shtatorit 1446-tё,
 • Lobi, No98-99, Shkup, 30.12.2002, 45-49.
 • Vdekja e Muratit tё dytё dhe betejat e Skёnderbeut me Mehmedin e dytё Pushtuesin,
 • Lobi, No100, Shkup, 13.01.2003, 62-65.
 • Betejat e Ohrit dhe Svetigradit 1464/1465,
 • Lobi, No101, Shkup, 20.01.2003, 46-49.
 • Vdekja e Skёnderbeut dhe ripushtimi i trojeve shqiptare,
 • Lobi, No102, Shkup, 27.01.2003, 46-49.