NajstarDokumentBitola

THE OLDEST DOCUMENT IDENTIFIED IN THE STATE ARCHIVE - BITOLA DEPARTMENT IDENTIFIED

Овие вредни документи кои сведочат за историјата на Битола се откупени од страна на тогашниот Околиски архив Битола од физичко лице уште во далечната 1957 година. До неодамна не беше во целост позната содржината на овие пергаменти, односно познато беше само дека се свитоци со религиозен карактер. Она што беше спорно беше и датирањето и потеклото на истите, односно на кој начин се задржале во Битола.

Повеќе на следниот ЛИНК.

Latest posts