EVENTS AND NEWS

2 1

Beginning of a tripartite project for educating experts

Државниот архив, Националната и универзитетската библиотека „Св. Климент Охридски“ и Музејот на современа уметност заеднички се вклучуваат во проектот „Едукација на стручни лица од областа

More ...
IMG 762d17d2f322488559106ec52eb22402 V

Memorandum of cooperation signed with the Institute of National History

Денес во Државниот архив беше потпишан Меморандум за соработка меѓу директорот на Државниот архив, м-р Христа Најданов, и директорот на Институтот за национална историја, проф.

More ...
Hrista Najdanov Gilles Fransoa Family Search 08.02.2024 1 2

Cooperation with FamilySearch International

Директорот на Државниот архив, м-р Христа Најданов, на 8 февруари оствари работна средба со г. Жил Франсоа, директор на FamilySearch International, надлежен за активностите на

More ...