tom1del3UDBA

„Црните страници на УДБА“, втор дел

Државниот архив на Република Македонија во втората половина од 2017 година, го објави продолжението на едицијата „Црните страници на УДБА“, том 1, том 3, том 7-13.

Едицијата може да се види и да се купи во просториите на Државниот архив на РМ.

Најнови објави

Претставник на Државниот архив, м-р Вулнет Исени, учествуваше на меѓународна конференција посветена на историја на архивите во Општина Тузи, Република Црна Гора

Раководителот на одделението на Државниот архив од Куманово, м-р Вулнет Исени, учествуваше на V меѓународна

Дознај повеќе...
Движете нагоре