profilnologoWEB

РАБОТНА СРЕДБА ВО ОДДЕЛЕНИЕ СКОПЈЕ

Директорот на Државниот архив, д-р Емил Крстески се сретна со раководителката на одделението Скопје, Татјана Алексовска-Сапунџиоска. Во разговорот беа разгледани прашањата поврзани со подобрувањето на условите за работа, со техничкото опремување и со кадровското екипирање на Градскиот архив. Стана збор и за можностите за засилување на безбедноста на објектот и на целото земјиште. Директорот Крстески истакна дека наскоро ќе се набават нови комјутери, безбедносни камери, скенер и копир апарати и дека ќе се обезбедат финансиски средства за поправка на товарниот лифт во одделението Скопје.

Најнови објави