FONlogo

Соработка помеѓу Државниот архив и Универзитетот ФОН

Директорот на Државниот архив д-р Емил Крстески одржа работна средба со Ректорот на првиот приватен Универзитет ФОН проф. д-р Нано Ружин. На средбата се разговараше за можноста за користење на услугите на Државниот архив од страна на студентите на ФОН. Директорот Крстески нагласи дека архивот е отворен за сите студенти во државата и дека вработените во архивот со задоволство ќе ги упатат студентите до потребните информации. На средбата е договорено во наредниот период и официјално да се потпише Меморандум за соработка помеѓу Државниот архив и Универзитетот ФОН.

Најнови објави

Претставник на Државниот архив, м-р Вулнет Исени, учествуваше на меѓународна конференција посветена на историја на архивите во Општина Тузи, Република Црна Гора

Раководителот на одделението на Државниот архив од Куманово, м-р Вулнет Исени, учествуваше на V меѓународна

Дознај повеќе...
Движете нагоре