Logo na DARM

Ново лого на Државниот архив на Република Македонија

Државниот архив на Република Македонија донесе одлука за промена на старото лого, на кое беше прикажан најстариот документ што се чува во депоата на Архивот, а тоа е фрагмент од „Цветниот триод“ (Пентикостар) – старословенски ракопис од Преспанско, од крајот на XIII или почетокот на XIV век.

Новото лого, на кое е прикажана новиот објект во кој се наоѓа Државниот архив на Република Македонија ќе биде во употреба почнувајќи од 13 јули 2015 година.

STAROto LOGO DARM 2
Старото лого
NOVOto LOGO
Новото лого

Најнови објави

Претставник на Државниот архив, м-р Вулнет Исени, учествуваше на меѓународна конференција посветена на историја на архивите во Општина Тузи, Република Црна Гора

Раководителот на одделението на Државниот архив од Куманово, м-р Вулнет Исени, учествуваше на V меѓународна

Дознај повеќе...
Движете нагоре