NOVOto-LOGO

Кирил Петров, новоназначен директор на Државниот архив на Република Македонија

Владата на Република Македонија на седницата одржана на 27 јуни 2017 година, донесе Решение (бр. 24 – 2992/1) за именување на Кирил Петров за нов вршител на должноста директор на Државниот архив на Република Македонија.

Најнови објави

Претставник на Државниот архив, м-р Вулнет Исени, учествуваше на меѓународна конференција посветена на историја на архивите во Општина Тузи, Република Црна Гора

Раководителот на одделението на Државниот архив од Куманово, м-р Вулнет Исени, учествуваше на V меѓународна

Дознај повеќе...
Движете нагоре