NOVOto-LOGO

Обука за канцелариско и архивско работење на Државен инспекторат за труд

Во рамките на проектот на USAID за модернизација на инспекциските служби во Република Македонија, од 07 до 09 мај 2018 година во Охрид беше организирана обука за зајакнување на капацитетите за документирање на инспекциската постапка во Државниот инспекторат за труд.

Обуката за архивско работење ја водеше Сузана Стамболиска, раководител на Одделението за инспекциски надзор во Државниот архив на Република Македонија. На овој настан земаа учество и претставници од Инспекцискиот совет и од Државниот управен инспекторат.

Најнови објави