profilnologoWEB

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ 06/2019

Државниот архив на Република Северна Македонија oбјавува Јавен оглас број 06/2019 за вработување на (01) работник во Државниот архив на Република Северна Македонија на определeно време до 31.12.2019 година.

Превземете: Јавен оглас бр. 06/2019

Најнови објави

Претставник на Државниот архив, м-р Вулнет Исени, учествуваше на меѓународна конференција посветена на историја на архивите во Општина Тузи, Република Црна Гора

Раководителот на одделението на Државниот архив од Куманово, м-р Вулнет Исени, учествуваше на V меѓународна

Дознај повеќе...
Движете нагоре