profilnologoWEB

ПОВИК ЗА ПУБЛИКУВАЊЕ ВО 2021 ГОДИНА

Државниот архив објавува повик за прибирање предлози за публикување во 2021 година. Во повикот се дадени насоките при поднесување на предлозите, како и насоките при изработка на публикациите.

Превземете: Повик за прибирање предлози за публикување во 2021 година

Најнови објави