Arhivist_logo-2019_1

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ТЕКСТОВИ ЗА СПИСАНИЕТО НА ДРЖАВНИОТ АРХИВ – „МАКЕДОНСКИ АРХИВИСТ“

Во врска со нашиот претходен Повик за доставување текстови за списанието „Македонски архивист“ (бр. 03-525/1, од 30.01.2020 г.), Ве известуваме дека рокот за доставување се продолжува до 30 мај 2020 година.

Редакцискиот одбор на списанието ќе определи рецензенти за доставените текстови и во текот на јуни 2020 година ќе Ве известиме дали доставениот текст/статија ќе биде објавен.

Ве потсетуваме да се придржувате до упатствата за публикување во списанието „Македонски архивист“, претходно објавени на нашата веб-страница.

Најнови објави