Drzaven-Arhiv

Јавен повик до иселеничките организации

Државниот архив со поддршка на Агенцијата за иселеништво започнува проект за собирање архивски материјали од иселеничките организации со цел нивна трајна заштита и чување.

scan0001

Најнови објави