11

НАГРАДА ЗА ДРЖАВНИОТ АРХИВ ОД ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ

По повод стогодишницата од основањето на Филозофскиот факултет во Скопје на Државниот архив му е доделена награда за долгогодишен и исклучителен придонес за развојот на наставата и науката на овој факултет, во чии рамки е и Катедрата по историја и архивистика. 

12
13
11

Најнови објави