24323golema

Д-р Јасмина Дамјановска: „Промовирањето на архивските документи за делото на Гоце Делчев е од значење за колективната меморија“

Авторката на изложбата „150 години од раѓањето на Гоце Делчев (1872 – 2022)“, д-р Јасмина Дамјановска, ја претстави богатата архивска документација со која располага Државниот архив за личноста и делото на оваа значајна историска личност. Притоа, авторката истакна дека Државниот архив е најповикана институција во одбележувањето на јубилејот.

Најнови објави