DW LOGO

ДОСИЕЈА: СЕЗАМЕ, ОТВОРИ СЕ!

Државниот архив на РСМ досега има потпишано билатерални договори или протоколи за соработка со државни архиви на над 20 земји, а меѓу нив и со Државните архиви на Бугарија.

За DW, повеќе во изјавата на д-р Емил Крстески, директор на Државниот архив на РСМ.

Најнови објави