Фермани

Османлискиот период беше континуиран и комплексен процес за целиот Балкански Полуостров, кој почна кон крајот на XIV, а заврши во почетокот на XX век. Долговековното османлиско владеење ја диктираше и ја оформуваше историјата на регионот во текот на неколку векови. Притоа, османлиската традиција остави огромно и богато наследство во повеќе сфери од животот, особено во културната, социјално-економската и демографската сфера. Генерации историчари, архитекти, историчари на уметноста, писатели и други интелектуалци го проучуваат тоа наследство како историски континуитет на минатото. Еден од најбогатите и најзначајни сегменти на османлиското наследство во Македонија е наследството во областа на архивскиот материјал. Државниот архив на Република Македонија располага со една од најбогатите збирки на оригинални османлиски документи на Балканот, од првостепено значење.

Збирката опфаќа 80 фермани – султански наредби за периодот од 1056 до 1332 година (1646/1859).

Ферман 73

Збирка: Фермани Сигнатура: 1.862 Вид: Архивски материјал Форма: електронска Формат: image / TIFF Ферман бр: 73 Димензии: 20 x 33 cm. Датум: 1250 шеввал 14

Дознајте повеќе »

Ферман 74

Збирка: Фермани Сигнатура: 1.862 Вид: Архивски материјал Форма: електронска Формат: image / TIFF Ферман бр: 74 Димензии: 51 x 71 cm. Датум: 1167 средина на

Дознајте повеќе »

Ферман 75

Збирка: Фермани Сигнатура: 1.862 Вид: Архивски материјал Форма: електронска Формат: image / TIFF Ферман бр: 75 Димензии: 17 x 42,5 cm. Датум: 873 почеток на

Дознајте повеќе »

Ферман 76

Збирка: Фермани Сигнатура: 1.862 Вид: Архивски материјал Форма: електронска Формат: image / TIFF Ферман бр: 76 Димензии: 56 x 61 cm. Датум: (13-22 јули 1856)(1856,

Дознајте повеќе »

Ферман 77

Збирка: Фермани Сигнатура: 1.862 Вид: Архивски материјал Форма: електронска Формат: image / TIFF Ферман бр: 77 Димензии: 55,5 x 78,5 cm. Датум: 1276 шабан средина

Дознајте повеќе »

Ферман 78

Збирка: Фермани Сигнатура: 1.862 Вид: Архивски материјал Форма: електронска Формат: image / TIFF Ферман бр: 78 Димензии: 54 x 67 cm. Датум: 1321 шевал 19

Дознајте повеќе »

Ферман 79

Збирка: Фермани Сигнатура: 1.862 Вид: Архивски материјал Форма: електронска Формат: image / TIFF Ферман бр: 79 Димензии: 55 x 76 cm. Датум: 1252 рамадан почеток

Дознајте повеќе »

Ферман 80

Збирка: Фермани Сигнатура: 1.862 Вид: Архивски материјал Форма: електронска Формат: image / TIFF Ферман бр: 80 Димензии: 55 x 77 cm. Датум: 1263 мухарем 30

Дознајте повеќе »