Ferman 13

Përmbledhje:Fermane
Signatura:1.862
Lloji:Materiali arkivor
Forma:Elektronike
Formati:image / TIFF
Ferman nr:13
Përmasat:52 x 72 cm.
Data:1249 rexhep i mesëm (1833, 29 nëntor)
1249, receb ortasi (1833, kasım 29)
Vendi:Konstantinopol
Kostandinopoja
Regjistër i shkurtër:Ferman nga Mahmud Khani II – Konstandinopojë, te Kadiu i Dibrës, duke e urdhëruar të zgjidhte mosmarrëveshjen për kullotën ndërmjet fshatrave Trebishtë dhe Manastirçë nga njëra anë dhe Bitushë, Latek dhe Bokusha nga ana tjetër, në favor të të parit. fshatrat.
II Mahmud Han — Konstantiniye fermanında Debre kadısına Trebişte ve Manastirçe köyleri ile Bituşe, Latek ve Bokuşa köyleri arasında otlak kavgasını ilk sayılan köyler lehıne karara bağlamasını emretmektedir.
Gjuhë:Alfabeti i vjetër turk
osman
Origjinaliteti:Origjinale
Origjinale
Vendi i ruajtjes:Arkivi Shtetëror i Republikës së Maqedonisë - Pjesa Qendrore
Transkript:
Burimet:Maqedonia gjatë sundimit Osman, Drejtoria e Përgjithshme e Qeverisë Arkivat Shtetërore - Arkivat Osmane dhe Arkivat Shtetërore të Republikës së Maqedonisë, Stamboll, 2005.
Udhëzues për fondet arkivore dhe koleksionet në gjuhën turke, Arkivat e Maqedonisë, Shkup, 1991.
Punuar nga:Emilia Rop