Ferman 62

Përmbledhje:Fermane
Signatura:1.862
Lloji:Materiali arkivor
Forma:Elektronike
Formati:image / TIFF
Ferman nr:62
Përmasat:57 x 82 cm.
Data:1308 реџеп (1892 февруари 4)
1308, receb (1892, şubat 4)
Vendi:Konstantinopol
Kostandinopoja
Regjistër i shkurtër:Ферман од Абдул Хамид II до битолскиот валија Фаик Паша и до членовите на Меџлисот, со кој им се наредува, на жителите од с. Еристос (?), Прилепски кадилак, да им се одобри изградба на нова црква во истото село, врз темелите на старата црква за сума од 4350 гроша што ќе бидат доброволно собрани од самите жители.
Abdül Hamid — fermanında Manastır valisi Faik Paşa’ya ve Meclis üyelerine Pirlepe kadılığı Eristos (?) köyü sakinlerine eski kilisenin temelleri üzerinde halktan gönüllü olarak toplanacak 4350 kuruş ile yeni bir kilisenin inşasi için izin vermelirini emretmektedir.
Gjuhë:Alfabeti i vjetër turk
osman
Origjinaliteti:Origjinale
Origjinale
Vendi i ruajtjes:Arkivi Shtetëror i Republikës së Maqedonisë - Pjesa Qendrore
Transkript:
Burimet:Maqedonia gjatë sundimit Osman, Drejtoria e Përgjithshme e Qeverisë Arkivat Shtetërore - Arkivat Osmane dhe Arkivat Shtetërore të Republikës së Maqedonisë, Stamboll, 2005.
Udhëzues për fondet arkivore dhe koleksionet në gjuhën turke, Arkivat e Maqedonisë, Shkup, 1991.
Punuar nga:Emilia Rop