277442116_284291617195748_5163761435754608917_n-1

VENDIMET PËR PËRZGJEDHJEN E KANDIDATËVE SIPAS KONKURSIT TE BRENDSHËM NR. 02/2022 NGA 06.06.2022 PËR AVANCIMIN E NËNPUNËSVE ADMINISTRATIV

Postimet e fundit