TIME STANDS STILL

PRESERVING THE MANAKI BROTHERS’ PHOTOGRAPHIC LEGACY

                                          british library logo e1667986796933   arcadia logo 1   Mn5zL VMzXJW4fpMO2w

Добредојдовте,
Проектот „Time stands still: preserving the Manaki brothers’ photographic legacy“ се изведува во рамките на „Endangered Archives Programe“, администрирана од Британската библиотека, а е поддржан од „Аркадија“ – добротворен фонд на Лисбет Раусинг и Питер Болдвин.

Во следните 24 месеци, десетчлен тим предводен од Гоце Стојановски, проект-лидер и раководител на ДАРСМ – Одделение Битола, ќе работи на целосна дигитализација на оставината на Милтон и Јанаки Манаки.

Линк од одделот посветен на проектот: Time stands still: preserving the Manaki brothers’ photographic legacy | Endangered Archives Programme (bl.uk)
Линк од блог посветен на проектот: Endangered archives blog: The Marvels of the Manaki Brothers

Новости