TIME STANDS STILL

PRESERVING THE MANAKI BROTHERS’ PHOTOGRAPHIC LEGACY

                                          british library logo e1667986796933   arcadia logo 1   Mn5zL VMzXJW4fpMO2w

Mirë se vini,
Projekti " Time stands still: preserving the Manaki brothers’ photographic legacy " kryhet në kuadër të " Endangered Archives Programe ", administruar nga Biblioteka Britanike dhe mbështetet nga "Arkadia" - një fond bamirës i Lisbet Rausing dhe Piter Baldvin.

Në 24 muajt e ardhshëm, një ekip dhjetë anëtarësh i udhëhequr nga Goce Stojanovski, udhëheqës i projektit dhe udhëheqës i Njësisë ASHRMV - Manastir, do të punojë në digjitalizimin e plotë të trashëgimisë së Milton dhe Janaki Manaki.

Link nga njësia e dedikuar për projektin: Time stands still: preserving the Manaki brothers’ photographic legacy | Endangered Archives Programme (bl.uk)
Link nga një blog kushtuar projektit: Endangered archives blog: The Marvels of the Manaki Brothers

LAJME