profilnologoWEB

ДЕЛЕГАЦИЈА НА ДАРСМ ВО РАБОТНА ПОСЕТА НА БИТОЛА, ПРИЛЕП И ВЕЛЕС

Со посетата на одделенијата на Државниот архив во Битола, Прилеп и Велес, се заокружи, практично, запознавањето на новиот директор д-р Емил Крстески со вработените и со работата на сите одделенија низ земјава. Делегацијата на ДАРСМ во која беа и заменик директорот д-р Музафер Бислими и државниот советник М-Р Сашо Јанкуловски, во Битола разговараше со Мери Решњак за можностите за подобрување на условите за работа и за поголема отвореност на Архивот спрема институциите и граѓаните. Овие теми беа во центарот на вниманието и на средбите со раководителите на одделенијата во Прилеп и во Велес, Елена Чагорска и м-р Наумче Ризоски. Притоа беше нагласена и потребата од поскоро завршување на реновирањето на дел од зградата во Прилеп, како и потребата од кадровско доекипирање во одделението во Велес.

Директорот д-р Емил Крстески со соработниците во Битола и Прилеп оствари и работни средби со градоначалниците на овие општини, Наташа Петровска и Илија Јованоски. Во разговорот со нив Крстески ја потенцираше готовноста на Државниот архив за потранспарентна и поинтензивна соработка со овие општини, што беше оценето дека е од заемен интерес и беше со задоволство прифатено од страна на градоначалниците. Посебно беше нагласена соработката на Одделението Битола со општината околу подготовката на неколку изложби што треба да се реализираат во наредниот период.

Најнови објави

Почитувани колешки и колеги од Државниот архив!Ви изразувам голема благодарност за соработката и за Вашата

Дознај повеќе...