zgradaarhiv

МАКЕДОНСКИОТ ДРЖАВЕН АРХИВ РАСПОЛАГА СО ВРЕДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ И ТОА ГО ЗНАЕ БУГАРИЈА

Најнови објави

Претставник на Државниот архив, м-р Вулнет Исени, учествуваше на меѓународна конференција посветена на историја на архивите во Општина Тузи, Република Црна Гора

Раководителот на одделението на Државниот архив од Куманово, м-р Вулнет Исени, учествуваше на V меѓународна

Дознај повеќе...
Движете нагоре