4

Работна средба на заменик директорот, проф. д-р Музафер Бислими со ректорот на Универзитетот „Мајка Тереза“ од Скопје, Изет Зеќири

На 15 јуни 2022 година, заменик-директорот на Државниот архив, проф. д-р Музафер Бислими оствари работна средба со новоизбраниот ректор на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, проф. д-р Изет Зеќири. Ректорот, проф. д-р Изет Зеќири го информираше заменик-директорот
Музафер Бислими за академските активности на Универзитетот при што двајцата разменија мислења за идна соработка меѓу двете институции која наскоро ќе се допрецизира.

4

На средбата, од име на Државниот архив заменик директорот, проф. д-р Музафер Бислими подари неколку архивски изданија на Ректоратот меѓу кои и изданието „Српски документи за историјата на Македонија, поглаварство на град Скопје, пасошка книга 1927-1929“ (документи) кое претставува историски извор за реконструкција на фамилиите, како еден од основните методи на историската демографија и во кое се наоѓа факсимил од пасошот на мајка Тереза.

1 1
IMG 9339

Најнови објави