Ferman 27

Përmbledhje:Fermane
Signatura:1.862
Lloji:Materiali arkivor
Forma:Elektronike
Formati:image / TIFF
Ferman nr:27
Përmasat:54 x 77,5 cm.
Data:1225 зилхиџе 28 (1840 март 4)
1225, zi - l - hicce 28 (1840, 4 mars)
Vendi:Konstantinopol
Kostandinopoja
Regjistër i shkurtër:Ферман од Абдул Меџид Хан – Константинопол, до кадијата во Дебар, да им забрани на месните власти да се мешаат во работите околу поправките на црквите во реонот на Дебарска митрополија.
Abdül Mecid Han — Konstantiniye fermanında Debre kadisina Debre metropolisi yetki bölgesine giren kiliselerin mahalli idarenin karişmaktan men etmesini emretmektedir.
Gjuhë:Alfabeti i vjetër turk
osman
Origjinaliteti:Origjinale
Origjinale
Vendi i ruajtjes:Arkivi Shtetëror i Republikës së Maqedonisë - Pjesa Qendrore
Transkript:
Burimet:Maqedonia gjatë sundimit Osman, Drejtoria e Përgjithshme e Qeverisë Arkivat Shtetërore - Arkivat Osmane dhe Arkivat Shtetërore të Republikës së Maqedonisë, Stamboll, 2005.
Udhëzues për fondet arkivore dhe koleksionet në gjuhën turke, Arkivat e Maqedonisë, Shkup, 1991.
Punuar nga:Emilia Rop