Ferman 57

Përmbledhje:Fermane
Signatura:1.862
Lloji:Materiali arkivor
Forma:Elektronike
Formati:image / TIFF
Ferman nr:57
Përmasat:56 x 78 cm.
Data:1286 rexhep 21 (1869 tetor 27)
1286, receb 21 (1869, ekim 27)
Vendi:Konstantinopol
Kostandinopoja
Regjistër i shkurtër:Ferman nga Abdul Azizi - Konstandinopojë deri te veziri-valija i Selanikut Abdi Pasha, deri te Mutesarifi i Sanxhakut të Manastirit Ahmed Pasha dhe te Kadiu dhe Myftiu në Prilep, me të cilin urdhëron, nëse nuk kanë pengesa fizike, të lëshojnë leje. banorëve të krishterë të Prilepit për ndërtimin e një kishe të re dhe nëse ka pengesa të njoftohet oborri perandorak.
Abdül Aziz — Konstantiniye fermanında Selanik valisi vezir Abdi Paşa’ya, Manastır sancağı murasarrıfı Ahmed Paşa’ya Pirlepe kadı ile müftüsüne bir mahalli engel teşkil etmediği takdirde Pirlepe hıristiyan ahalisine yeni bir kilise inşası için izin vermelirini, bir engel söz konusu ise Saraya bilgi vermelerini emretmektedir.
Gjuhë:Alfabeti i vjetër turk
osman
Origjinaliteti:Origjinale
Origjinale
Vendi i ruajtjes:Arkivi Shtetëror i Republikës së Maqedonisë - Pjesa Qendrore
Transkript:
Burimet:Maqedonia gjatë sundimit Osman, Drejtoria e Përgjithshme e Qeverisë Arkivat Shtetërore - Arkivat Osmane dhe Arkivat Shtetërore të Republikës së Maqedonisë, Stamboll, 2005.
Udhëzues për fondet arkivore dhe koleksionet në gjuhën turke, Arkivat e Maqedonisë, Shkup, 1991.
Punuar nga:Emilia Rop