281236219_3188967301378115_426967995781145735_n

MEMORANDUM I BASHKËPUNIMIT ME BASHKËSINË FETARE ISLAME

Drejtori i Arkivit Shtetëror dr. Emil Krsteski dhe kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonsisë së Veriut, Reis-ul-ulema, Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetahu në Shkup për herë të parë u nënshkrua Memorandum për bashkëpunim ndërmjet dy institucioneve.

Qëllimi i nënshkrimit të këtij Memorandumi është zgjerimi i bashkëpunimit të ndërsjellë në fushën e veprimtarisë shkencore- kërkimore, arkivore dhe arsimore.

Në bazë të këtij Memorandumi në të ardhmen parashikohen projekte të përbashkëta, organizim i përbashkët i konferencave shkencore dhe botim i koleksioneve të dokumenteve, shkëmbim botimesh dhe akses në biblotekat dhe arkivat për punonjësit e të dy institucioneve, si dhe shkëmbim i kopjeve të materialeve arkivore.

281236219 3188967301378115 426967995781145735 n
281145740 540814650968153 4908607622105709528 n
281786684 413382290370383 4935535826584281327 n
281297088 714117913209155 1836705483101741394 n
281268819 1176331266531962 873869128550114090 n

Postimet e fundit