image_6483441-2-1

Udhëheqësi i njësisë në kumanovë, mr. Vullnet Iseni morri pjesë në konferencë ndërkombëtare në Republikën e Kosovës

Udhëheqësi i Njësisë së Arkivit shtetëror në Kumanovë, mr. Vullnet Iseni, me ftesë të Agjensionit shtetëror të arkivave në Kosovë dhe Drejtoria e Përgjithshme e arkivave të Shqipërisë, morri pjesë në konferencën ndërkombëtare "Arkivi dhe arkivistika në shek. 20 -21".

image 6483441 3 1

Në konferencë, mr. Vullnet Iseni u prezantua me referatin e tij me temë:"Veprimtaria ideologjike dhe politike e Bashkimit të Komunistëve të Kosovës sipas një dokumenti të vitit 1983”, mbi të cilën e moderoi sesionin e katërt të konferencës. Ai morri pjesë në hapjen e ekspozitës "Liga shqipëtare në Prizren" dhe "Isa Boletini në dokumentet arkivore dhe gazetat gjermane", në Boletin, Komuna e Mitrovicës.

image 6483441 2 1

Postimet e fundit