Fermane

Periudha Osmane ishte një proçes i vazhdueshëm dhe kompleks për të gjithë Gadishullin Ballkanik, i cili filloi në fund të shekullit XIV dhe përfundoi në fillim të shekullit XX. Udhëheqja e gjatë osmane diktoi dhe formoi historinë e rajonit gjatë disa shekujve. Në të njëjtën kohë, tradita osmane ka lënë një trashëgimi të madhe dhe të pasur në shumë fusha të jetës, veçanërisht në sferën kulturore, socio-ekonomike dhe demografike. Gjeneratat e historianëve, arkitektëve, historianët e artit, shkrimtarët dhe intelektualët të tjerë e studiojnë këtë trashëgimi si një vazhdimësi historike e së kaluarës. Një nga segmentet më të rëndësishme të trashëgimisë osmane në Maqedoni është trashëgimia në fushën e materialit arkivor. Arkivi Shtetëror i Republikës së Maqedonisë së Veriut ka një nga përmbledhjet më të pasura të dokumenteve origjinale osmane në Ballkan, me rëndësi parësore.

Përmbledhja përfshin 80 fermane - urdhërat e Sulltanit në periudhën nga 1056 deri në vitin 1332 (1646/1859).

Ferman 1

Përmbledhje: Fermani Signatura: 1,862 Lloji: Materiali i arkivit Forma: elektronike Formati: imazh / TIFF Ferman nr: 1 Përmasat: 50x70. Datë: 1056 muharem 26

Zbulo me shume "

Ferman 2

Përmbledhje: Fermani Signatura: 1,862 Lloji: Material arkivor Forma: elektronike Formati: imazh / TIFF Ferman nr: 2 Përmasat: 16,5 x 58,2 cm. Data: 1108 fillimi i xhemadal ule

Zbulo me shume "

Ferman 3

Përmbledhje: Fermani Signatura: 1,862 Lloji: Material arkivor Forma: elektronike Formati: imazh / TIFF Ferman nr: 3 Përmasat: 52 x 73 cm. Data: 1174 Rexheb –

Zbulo me shume "

Ferman 4

Përmbledhje: Fermani Signatura: 1,862 Lloji: Material arkivor Forma: elektronike Formati: imazh / TIFF Ferman nr: 4 Përmasat: 50 x 73,5 cm. Data: 1174 mesi i Rexheb –

Zbulo me shume "

Ferman 5

Përmbledhje: Fermani Signatura: 1,862 Lloji: Materiali i arkivit Forma: elektronike Formati: imazh / TIFF Ferman nr: 1 Përmasat: 51,5x75 cm. Datë: 1196 (1781) vendi:

Zbulo me shume "

Ferman 6

Përmbledhje: Fermani Signatura: 1,862 Lloji: Material arkivor Forma: elektronike Formati: imazh / TIFF Ferman nr: 6 Përmasat: 53,5 x 78 cm. Data: 1212 mesi i Rebi ul ahire –

Zbulo me shume "

Ferman 7

Përmbledhje: Fermani Signatura: 1,862 Lloji: Material arkivor Forma: elektronike Formati: imazh / TIFF Ferman nr: 7 Përmasat: 55 x 77 cm. Data: 1236 mesi i Rebi ul ahire 18

Zbulo me shume "

Ferman 8

Përmbledhje: Fermani Signatura: 1,862 Lloji: Materiali i arkivit Forma: elektronike Formati: imazh / TIFF Ferman nr: 8 Përmasat: 54x78. Datë: 1237 fund zalhixhe

Zbulo me shume "

Ferman 9

Përmbledhje: Fermani Signatura: 1,862 Lloji: Material arkivor Forma: elektronike Formati: imazh / TIFF Ferman nr: 9 Përmasat: 55 x 78 cm. Data: 1249 mesi i Rebi ul ahire –

Zbulo me shume "

Ferman 10

Përmbledhje: Fermani Signatura: 1,862 Lloji: Materiali i arkivit Forma: elektronike Formati: imazh / TIFF Ferman nr: 10 Përmasat: 49x73,5 Datë: 1243 zalhixhe 2

Zbulo me shume "

Ferman 11

Përmbledhje: Fermani Signatura: 1,862 Lloji: Materiali i arkivit Forma: elektronike Formati: imazh / TIFF Ferman nr: 11 Përmasat: 52,5 x77,5 Datë: 1244 muharem 28

Zbulo me shume "

Ferman 12

Përmbledhje: Fermani Signatura: 1,862 Lloji: Materiali i arkivit Forma: elektronike Formati: imazh / TIFF Ferman nr: 12 Përmasat: 54x58. Datë: 1248 sefer 27

Zbulo me shume "