9izdanl

ARKIVI SHTETËROR PUBLIKOI 9 BOTIME TË REJA

Arkivi shtetëror veprimtarinë botuese e pasuroi me 9 tituj të reja:

  • ,, Dokumente Osmane mbi historinë e Maqedonisë, regjistrim i shek.19 Sanxhaku i Shkupit, Kaza Shkup’’, 1832/33, libri 1, pjesa 1 nga autorët: dr. Adnan Sherif, prof.dr. Muzafer Bislimi dhe mr. Irfete Ibraimi ( në gjuhën maqedone dhe në gjuhën shqipe),
  • ,, Regjistrim i zejtarëve nga Ballkani në Stamboll ( 1902- 1903)’’ nga autori: prof.dr. Dragi Gjorgjiev;
  • ,, Kronikat e fshatrave të Enixhevardarit, Vodenit, Kukushit, Dramsko, Lerinit dhe Kosturit – kronikat e fshatrave në Enixhevardar, Voden, Kukush dhe Dramsko, vëllimi 3, libri 1’’ dhe ,, Kronikat e fshatrave në Lerin dhe Kostur’’, vëllimi 3, libri 2’’ nga autorët: prof. dr. Lubica Jançeva, prof. dr. Katerina Mirçevska dhe prof. dr. Dimitar Llorovski;
  • ,, Dokumente dipllomatike rumune për Maqedoninë (1901 -1903)’’ , nga autori Bllagoj Zashov;
  • ,, 65 vjetori i arkivit në Prilep’’ redaksia :Elena Çagoroska
  • ,, Ikonografia Ballkanike’’ , nga autori dr. Nano Ruzhin ;
  • ,, Përmbëledhja,, Petar Manxhukov 1878-1966’’ redaksia : prof. dr. Makedonka Mitrova;

Botimet me përmbajtjen e tyre janë atraktive dhe interesante për publikun e gjërë. Të njejtat mund mirren në hapësirat e Arkivit shtetëror si dhe në librarinë Literatura.mk në Skopje City Mall.

Postimet e fundit