Ferman 54

Përmbledhje:Fermane
Signatura:1.862
Lloji:Materiali arkivor
Forma:Elektronike
Formati:image / TIFF
Ferman nr:54
Përmasat:57 x 77 cm.
Data:1265 sheval mesi (1894 shtator 13)
1265, şevval ortası (1849, eylül 13)
Vendi:Konstantinopol
Kostandinopoja
Regjistër i shkurtër:Ferman nga Abdul Mexhid - Konstandinopojë deri te Mutesarifi i Rumeli sijamet Arif Pasha, deri te Kadiu dhe të parët e Lerinit, me të cilët urdhërohen të zgjidhin siç duhet mosmarrëveshjen midis Ahmetit dhe vëllait të tij Abdullahut (nga fshati Suroviç, Lerinski Kadillak. ) dhe personi Stojko nga i njëjti fshat për një shtëpi me kopsht dhe vresht në Suroviq.
Abdül Mecıd — Konstantiniye fermanında rumeli eyaleti mutasarrifi Arif Paşa’ya, Lerin kadısına ve Lerin idare amirlerine Lerin kadılığı Suroviç köyünden Ahmet ile Abdullah kardeşler ile aynı köyden Stoyko arasındakı Suroviç’teki bahçeli bir ev ile bir bağ hakkındakı davayı adil bir şekilde hükme balamarını emretmektedir.
Gjuhë:Alfabeti i vjetër turk
osman
Origjinaliteti:Origjinale
Origjinale
Vendi i ruajtjes:Arkivi Shtetëror i Republikës së Maqedonisë - Pjesa Qendrore
Transkript:
Burimet:Maqedonia gjatë sundimit Osman, Drejtoria e Përgjithshme e Qeverisë Arkivat Shtetërore - Arkivat Osmane dhe Arkivat Shtetërore të Republikës së Maqedonisë, Stamboll, 2005.
Udhëzues për fondet arkivore dhe koleksionet në gjuhën turke, Arkivat e Maqedonisë, Shkup, 1991.
Punuar nga:Emilia Rop