20210528_140815

NË NJËSINË E ARKIVIT SHTETËROR NË SHTIP U VENDOS EKSPOZITA E PËRHERSHME E TITULLUAR SI ,,THESARI DOKUMENTAR I ARKIVIT NË SHTIP''

Në njësinë Shtip është vendosur ekspozita e përhershme me titull "Thesari dokumentar i Arkivit në Shtip". Ekspozita u përgatit në fund të vitit 2019 dhe përmban 10 panele në të cilat në mënyrë kronologjike paraqiten dokumente nga periudha Osmane deri në çlirimin dhe zhvillimin. Ai bën një zgjedhje të vogël të materialit arkivor në dispozicion të Arkivit Shtetëror në Shtip si dhe Arkivit Qëndror në Shkup dhe i referohet historisë së territorit i cili është nën juridiksionin e këtij Arkivi.

20210528 140815
20210528 141326
20210528 141053
20210528 141314 1

Postimet e fundit

Lëviz lart