IMG-e1167434f6a1a228e6f9d4c912e47585-V

Aktivitet e përbashkëta të Arkivit shtetëror dhe agjencionit për Emigrim

Në ambientet e Arkivit shtetëror, Drejtori Dr. Emil Krsteski u takua me Drejtorin e Agjencionit për Emigrim Z. Slobodan Bliznakovski. U shkëmbyen informacione mbi punën e dy institucioneve dhe u shqyrtua mundësia e aktiviteteve të kordinuara në lidhje me marrjen e materialit arkivor nga aktivitet e emigrantëve, me qëllim që të ruhen përgjithmonë në Arkivin shtetëror dhe disponueshmëria e tij në përputhje me kushtet e paraqitura nga Ligji për materialin arkivor.

Të dy drejtorët ranë dakort të ju dërgojnë një ftesë të përbashkët emigrantëve për të dorëzuar materialin arkivor nga aktivitet e shoqatave të tyre, komunitetet kishtare etj., të cilat mundet të paraqiten në verzionin origjinal ose digjital.

Takimi u realizua me 2 korrik 2021

IMG e1167434f6a1a228e6f9d4c912e47585 V

Postimet e fundit

Lëviz lart