277442116_284291617195748_5163761435754608917_n-1

BASHKËPUNIM ME MBRËMJET STRUGANE TË POEZISË

Pjesa më e madhe e materialeve dhe dokumenteve arkivore nga manifestimi "Mbrëmjet Strugane të poezisë" tashmë janë marrë dhe gjenden në Arkivin Shtetëror - Njësia e Ohrit, falë angazhimit, para së gjithash, të udhëheqësit, dr. Nikolla Mitroviq dhe drejtorit të MSP-së, Todorçe Tasevski.

"Në takimin e sotëm me drejtorin e MSP-së, Todorçe Tasevski, u dakorduam edhe për zgjerimin e bashkëpunimit tonë. Përveç aranzhimit të fondit - Mbrëmjet strugane të poezisë, planifikojmë të botojmë edhe një botim të përbashkët me institucione të tjera që posedojnë materiale të lidhura me MSP-në. Kjo do të përmbyllte dhe ruante përgjithmonë traditën e mëparshme botërore të MSP-së, e cila do të mbetet një pikë e rëndësishme letrare në jetën tonë kulturore”, - tha pas takimit drejtori i Arkivit Shtetëror, dr. Emil Krsteski.

SVP 2022

Postimet e fundit