Udhëzues – pjesa qëndrore

fondiemrina / kknнисm1

А. FONDET ARKIVE T B ORGANEVE SHTETRORE, INSTITUCIONEVE DHE ORGANIZATAVE DHE INSTITUCIONEVE TJERA

1. DREJTORI DHE SHËRBIME PUBLIKE

ADMINISTRATAT E RRETHIT - KAJMAKAMLACI

0001ADMINISTRIMI I RRETHIT PRILEP (1869 - 1912); 1886/19102rigjeneron0.20
0002ADMINISTRIMI I RRETHIT TETOVO (1869 - 1912); 1872/18901rigjeneron0.10

ADMINISTRATAT KOMUNALE

0003ADMINISTRIMI KOMUNAL I VELES (1869 - 1912);1rigjeneron0.10
0004ADMINISTRIMI KOMUNAL KOCHANI (1869 - 1912);1rigjeneron0.10
0005ADMINISTRIMI KOMUNAL KRATOVO (1869 - 1912);1rigjeneron0.10
0006ADMINISTRIMI KOMUNAL I KRIVA PALANKA (1869 - 1912);1rigjeneron0.10
0007ADMINISTRIMI KOMUNAL KUMANOVO (1869 - 1891); 1843/18911rigjeneron0.10
0008ADMINISTRIMI KOMUNAL I PRILEPIT (1869 - 1912); 1889/191112rigjeneron0.20
0009ADMINISTRATA KOMUNALE E RADOVIS (1869 - 1912); 1869/18911rigjeneron0.10
0010ADMINISTRIMI KOMUNAL SHKUP (1869 - 1912); 1869/19124159P + AI (1-10)5.90
0011ADMINISTRIMI KOMUNAL I TETOVOS (1869 - 1912); 1869/19151rigjeneron0.10
0012STIP ADMINISTRIMI KOMUNAL (1869 - 1912); 1867/18912rigjeneron0.20

ADMINISTRIME TAR ndryshme

0013ADMINISTRIMI KADASTRAL - PRILEP 3rigjeneron0.30
0014MENAXHIMI FINANCIAR - PRILEP214rigjeneron0.90
0015ADMINISTRIMI TAPISKA - PRILEP 3rigjeneron0.10
0016Kompania e Xhandarmërisë - PRILEP 1rigjeneron0.10

TË TJERËT

0875KOMISIONI MUHAJIR GJAT FSHATIT KOSOVO - SHKUP9СИ0.90
1045Fshati KOSOVO - SHKUP LIVA - SHKUP1i çrregullt0.10
0876LIBRA TAPIS T OF FSHATIT BITOLA - BITOLA133OP2.90

FONDET E ADMINISTRIMIT SERB DERI N18 1918

0017MINISTRIA E MBRETRIS OF S SER SERBIS - BEOGRAD (1839-1918); 1885/19146AI0.60
0018AN MTARSIA SERBE ROYAL - LONDONR (1879-1918); 1884/19186AI0.60
0019KONSULLATA E PRGJITHSHME E SERBIS - SHKUP (? -1912); 1908/19111AI0.10

FONDET E ADMINISTRIMIT BULLGAR 1915 - 1918

0020ADMINISTRIMI I QARKUT - KUMANOVO1i çrregullt0.10

ADMINISTRATAT E RRETHIT

0021ADMINISTRIMI I RRETHIT - GALICHNIK63i çrregullt0.70
0022ADMINISTRIMI I QARKUT - KRATOVO113i çrregullt1.20
0023ADMINISTRIMI I QARKUT - KRVA PALANKA1i çrregullt0.05
0024ADMINISTRIMI I RRETHIT - TETOVO1i çrregullt0.05

ADMINISTRATAT KOMUNALE KOMUNALE

0025ADMINISTRIMI I QYTETIT KOMUNAL - GOSTIVAR2i çrregullt0.05
0026KOMUNA E KOMUNS - KUMANOVO 16i çrregullt1.60

ADMINISTRATAT KOMUNALE

0027ADMINISTRIMI KOMUNAL - BABUSH1i çrregullt0.10
0028ADMINISTRIMI KOMUNAL - BAJLOVCI1i çrregullt0.05
0029ADMINISTRIMI KOMUNAL - BELICHICA 11i çrregullt0.10
0030ADMINISTRIMI KOMUNAL - BLATEC 31i çrregullt0.30
0031ADMINISTRIMI KOMUNAL - BOGOEVCI 1i çrregullt0.05
0032ADMINISTRIMI KOMUNAL - BRODEC 11i çrregullt0.10
0033ADMINISTRIMI KOMUNAL - BUNUSHA 11i çrregullt0.10
0034ADMINISTRIMI KOMUNAL - QARSUAR1i çrregullt0.10
0035ADMINISTRIMI KOMUNAL - VELIKA GRABOVNICA 1i çrregullt0.10
0036ADMINISTRIMI KOMUNAL - VELIKA KOPACHKA 1i çrregullt0.05
0037ADMINISTRIMI KOMUNAL - VELEBRDO.11i çrregullt0.10
0038ADMINISTRIMI KOMUNAL - VOLKOVIJA 1i çrregullt0.10
0039ADMINISTRIMI KOMUNAL - VRUTOK1i çrregullt0.05
0040ADMINISTRIMI KOMUNAL - VUJJE 1i çrregullt0.05
0041ADMINISTRIMI KOMUNAL - GABER1i çrregullt0.05
0042ADMINISTRIMI KOMUNAL - GALICHNIK23i çrregullt0.30
0043ADMINISTRIMI KOMUNAL - GATAUSH35i çrregullt0.40
0044ADMINISTRIMI KOMUNAL - GOSTIVAR 4i çrregullt0.40
0045ADMINISTRIMI KOMUNAL - GRADEC 12i çrregullt0.10
0046ADMINISTRIMI KOMUNAL - NDILRTESA 1i çrregullt0.10
0047ADMINISTRIMI KOMUNAL - DVORJANI 1i çrregullt0.10
0048ADMINISTRIMI KOMUNAL - VOBRISHTE 11i çrregullt0.10
0049ADMINISTRIMI KOMUNAL - DOBROTIN11i çrregullt0.10
0050ADMINISTRIMI KOMUNAL - FTESA22i çrregullt0.20
0051ADMINISTRIMI KOMUNAL - DRIT E ULT31i çrregullt0.30
0052ADMINISTRIMI KOMUNAL - Lumi DURACHKA 11i çrregullt0.10
0053ADMINISTRIMI KOMUNAL - ZEGJANE1i çrregullt0.10
0054ADMINISTRIMI KOMUNAL - ZELINO33i çrregullt0.40
0055ADMINISTRIMI KOMUNAL - ZHEROVNICA 41i çrregullt0.40
0056ADMINISTRIMI KOMUNAL - ZILÇE 2i çrregullt0.20
0057ADMINISTRIMI KOMUNAL - ZLETOVO1i çrregullt0.10
0058ADMINISTRIMI KOMUNAL - ZRNOVCI 2i çrregullt0.05
0059ADMINISTRIMI KOMUNAL - ZUBOVCE 32i çrregullt0.30
0060ADMINISTRIMI KOMUNAL - KALISTA2i çrregullt0.20
0061ADMINISTRIMI KOMUNAL - KLENOVO 1i çrregullt0.05
0062ADMINISTRIMI KOMUNAL - KNEZEVO 2i çrregullt0.20
0063ADMINISTRIMI KOMUNAL - MINERAR 1i çrregullt0.05
0064ADMINISTRIMI KOMUNAL - KOSINO 1i çrregullt0.05
0065ADMINISTRIMI KOMUNAL - KOCANI 32i çrregullt0.30
0066ADMINISTRIMI KOMUNAL - KRVA PALANKA 42i çrregullt0.40
0067ADMINISTRIMI KOMUNAL - KUMANOVO 3i çrregullt0.10
0068ADMINISTRIMI KOMUNAL - LAZAROPOLE 11i çrregullt0.10
0069ADMINISTRIMI KOMUNAL - LEVOUSOJ1i çrregullt0.10
0070ADMINISTRIMI KOMUNAL - LESKOVAC 3i çrregullt0.10
0071ADMINISTRIMI KOMUNAL - LESOK 23i çrregullt0.30
0072ADMINISTRIMI KOMUNAL - LIPKOVO 12i çrregullt0.10
0073ADMINISTRIMI KOMUNAL - LISEC 1i çrregullt0.05
0074ADMINISTRIMI KOMUNAL - MAVROVO 1i çrregullt0.10
0075ADMINISTRIMI KOMUNAL - MALINO 11i çrregullt0.05
0076ADMINISTRIMI KOMUNAL - Mulli1i çrregullt0.05
0077ADMINISTRIMI KOMUNAL - MIROSEVCI 1i çrregullt0.10
0078ADMINISTRIMI KOMUNAL - Mundësia46i çrregullt0.60
0079ADMINISTRIMI KOMUNAL - MOJEINO 1i çrregullt0.10
0080ADMINISTRIMI KOMUNAL - MRSTANE21i çrregullt0.20
0081ADMINISTRIMI KOMUNAL - MURGAS24i çrregullt0.30
0082NISTROVO (GALICHNIK) 31i çrregullt0.30
0083ADMINISTRIMI KOMUNAL - NIJPUR 1i çrregullt0.05
0084ADMINISTRIMI KOMUNAL - ORAHOVICA 1i çrregullt0.10
0085ADMINISTRIMI KOMUNAL - ORASHAC 1i çrregullt0.05
0086ADMINISTRIMI KOMUNAL - ORASEC 22i çrregullt0.30
0087ADMINISTRIMI KOMUNAL - Arre 21i çrregullt0.20
0088ADMINISTRIMI KOMUNAL - ORIZARI41i çrregullt0.40
0089ADMINISTRIMI KOMUNAL - PELINCE11i çrregullt0.10
0090ADMINISTRIMI KOMUNAL - PETRALICA 1i çrregullt0.05
0091ADMINISTRIMI KOMUNAL - PRISTOJNICA 1i çrregullt0.05
0092ADMINISTRIMI KOMUNAL - PRISHTIN 2i çrregullt0.20
0093ADMINISTRIMI KOMUNAL - RAKOTINCI1i çrregullt0.05
0094ADMINISTRIMI KOMUNAL - BARAZI 33i çrregullt0.40
0095ADMINISTRIMI KOMUNAL - RISTOVAC 1i çrregullt0.05
0096ADMINISTRIMI KOMUNAL - ROMANOVCI 1i çrregullt0.05
0097ADMINISTRIMI KOMUNAL - MINERART 1i çrregullt0.05
0098ADMINISTRIMI KOMUNAL - FSHATI 15i çrregullt0.20
0099ADMINISTRIMI KOMUNAL - SENOKOS 21i çrregullt0.20
0100ADMINISTRIMI KOMUNAL - SHKUP 1i çrregullt0.05
0101ADMINISTRIMI KOMUNAL - NAGORIKANA E VJETR 21i çrregullt0.20
0102ADMINISTRIMI KOMUNAL - STENÇE 11i çrregullt0.10
0103ADMINISTRIMI KOMUNAL - STOEVCI11i çrregullt0.10
0104ADMINISTRIMI KOMUNAL - TEARCE36i çrregullt0.50
0105ADMINISTRIMI KOMUNAL - TETOVO1i çrregullt0.05
0106ADMINISTRIMI KOMUNAL - TREGTI 21i çrregullt0.20
0107ADMINISTRIMI KOMUNAL - JU DUHEN15i çrregullt0.20
0108ADMINISTRIMI KOMUNAL - TRESONÇE13i çrregullt0.20
0109ADMINISTRIMI KOMUNAL - CEROVO1i çrregullt0.10
0110ADMINISTRIMI KOMUNAL - Xhep1i çrregullt0.10

KOMITETET P CARR KUJDESIN EKONOMIK DHE PARASHIKIMIN SHOQROR

0111KSG dhe OP - GOSTIVAR13i çrregullt0.40
0112KSG dhe OP - KOCANI1i çrregullt0.05
0113KSG dhe OP - KRATOVO1i çrregullt0.05

STACIONET E POLICIS

0114PS - BRODEC1i çrregullt0.05
0115PS - QYTETI I PAR - SHKUP13i çrregullt0.20
0116PS - QYTETI I PEST - SHKUP1i çrregullt0.05
0117PS - KOMISIONI I QYTETIT T S GJASHT - SHKUP1i çrregullt0.10
0118PS - Magazina SOUHERICKI - FERIZOVO / UROШEVAC /1i çrregullt0.10

1. 3. FONDET 1918 - 1941

0877MINISTRIA E PYJEVE DHE MINIERAVE T K MBRETRIS SH SHS - BEOGRAD 1i çrregullt0.10
0119MENAXHIMI I BANKS S V VARDAR BANOVINA (Departamenti Teknik) - SHKUP 17AI1.70
0120DREJTORIA FINANCIARE VARDAR - SHKUP 4AI0.40
0121CERTIFIKAT SUPREME P RER REFORM BUJQSORE - SHKUP33AI0.40

1. 4. FONDET 1941 - 1944

1. 4. 1. INSTITUCIONET KOMBALTARE ÇLIRIMTARE

0126P RERFAQSUESI I P TRKOHSHM I MAQEDONIS IN N B BULLGARI - SOFJE 1AI0.02

1. 4. 2. ORGANET PUSHTUES

DREJTIMET E RRETHIT

0127DREJTIMI I RRETHIT - BITOLA1AI0.10
0128DREJTORIA E RRETHIT - SHKUP1AI0.10

ADMINISTRATAT E POLICIS SIST RRETHIT

0129ADMINISTRIMI I POLICIS SIST RRETHIT - BITOLA1AI0.10
0130ADMINISTRIMI I POLICISIST SIST QARKUT - SHKUP3AI0.30

Departamenti i inxhinierisë

0131INXHINIERI PVIRMBLEDHJE - SHKUP 19AI1.90

ADMINISTRATAT E RRETHIT

0132ADMINISTRIMI I QARKUT - BEROVO1AI0.10
0133ADMINISTRIMI I RRETHIT - BITOLA1AI0.10
0134ADMINISTRIMI I RRETHIT - GEVGELIJA2AI0.20
0135ADMINISTRIMI I QARKUT - KAVADARCI3AI0.30
0136ADMINISTRIMI I RRETHIT - KRUSEVO1AI0.10
0137ADMINISTRIMI I QARKUT - KUMANOVO1AI0.10
0138ADMINISTRIMI I QARKUT - NEGOTINO1AI0.10
0139ADMINISTRIMI I RRETHIT - OHRID1AI0.10
1095ADMINISTRIMI I RRETHIT - PRILEP1AI0.05
0140ADMINISTRIMI I RRETHIT - RADOVIS1AI0.05
0141ADMINISTRIMI I RRETHIT - RESEN1AI0.10
0142ADMINISTRIMI I RRETHINAVE - NIKOLI I SHENJT1AI0.10
0143ADMINISTRIMI I RRETHIT - STRUMICA1AI0.05
0144ADMINISTRIMI I RRETHIT - STIP 2AI0.20

ADMINISTRATAT E POLICIS SIST RRETHIT

0145ADMINISTRIMI I POLICISIST SIST QARKUT - VELES1AI0.10
0146ADMINISTRIMI I POLICIS D SIST QARKUT - KAVADARCI1AI0.10
0147ADMINISTRIMI I POLICIS SIST RRETHIT - STRUMICA1AI0.05
0148ADMINISTRIMI I POLICIS SIST RRETHIT - STIP1AI0.05

ADMINISTRATAT KOMUNALE KOMUNALE

0149ADMINISTRIMI I QYTETIT KOMUNAL - GEVGELIJA4AI0.40
0150ADMINISTRIMI I QYTETIT KOMUNAL - KOCANI2AI0.20
0151ADMINISTRIMI I QYTETIT KOMUNAL - KRIVA PALANKA2AI0.20

KOMUNAT

0155KOMUNA KICHEVSKA - KICHEVO5rigjeneron0.50

ADMINISTRATAT KOMUNALE RURALE

0152ADMINISTRIMI KOMUNAL Rural - DRACEVO, SHKUP1AI0.05
0153ADMINISTRIMI KOMUNAL Rural - ZELENIKOVO, SHKUP1AI0.10
0879ADMINISTRIMI KOMUNAL Rural - RANILUK, BUJANOVAC1i çrregullt0.10

TË TJERËT

0878Prefektura DEBAR - DEBAR (1941-1943); 1942/19431AI0.10
0880INSPEKTIMI I PUNORS SHKUP - SHKUP1AI0.05
0154ZONA E SHKUPIT GORSKI (PYJE) - SHKUP 1AI0.10

1. 5. FONDET 1944 - 1990

0157ASNOM221AI2.25
0158KUVENDI I NRM / SRM - SHKUP 2278104AI + RS230.00
0159K COSHILLI KVSHILLUES I KUVENDIT T OF MAQEDONIS S SR1830240AI + RS187.80
1010PRESIDENCA E SR MAQEDONIS - SHKUP233РС23.30
1384K COSHILLI I REPUBLIKS - SHKUP26РС2.60

MINISTRIT E PRC

0160MINISTRIA E ND CONRTIMIT163129i çrregullt18.90
0161MINISTRIA E PROKURIMIT T SHTETIT31СИ3.10
0162MINISTRIA E EKONOMIS SHTETRORE17СИ1.70
0163MINISTRIA E BUJQSIS DHE PYLLTARIS7177СИ8.60
0164MINISTRIA E BUJQSIS 11347i çrregullt12.00
0165Ministria e industrisë dhe minierave3534AI4.18
0166MINISTRIA E INDUSTRIS L LOKALE DHE Mjeshtërisë30i çrregullt3.00
0167MINISTRIA E TRAFIKUT LOKAL3532i çrregullt4.20
0168MINISTRIA E PUNVE KOMUNALE 9030СИ9.60
0169MINISTRIA E SH HENDETSIS S P POPULLIT (1945 - 1951); 1945/195111062i çrregullt12.20
0170MINISTRIA E ARSIMIT4681AI6.20
0171MINISTRIA E KUJDESIT SHOQROR30149AI6.00
0172MINISTRIA E TREGTIS DHE FURNIZIMIT157108СИ17.70
0173MINISTRIA E PUNORS10058i çrregullt11.20
0174MINISTRIA E FINANCAVE346330СИ41.20
0175MINISTRIA E PYLLTARISE2628i çrregullt3.20
1011MINISTRIA E SHKENCS DHE KULTURS9AI0.90
1370MINISTRIA E ARSIMIT, SHKENCS DHE KULTURS11AI0.12

SEKRETARIATET E SRM

0176P FORR MBROJTJEN KOMBTARE - SHKUP: 3028РС3.56
0176MINISTRIA E MBROJTJES KOMBTARE - SHKUP22 2.20
0176MINISTRIA E MBROJTJES - SHKUP: (???? - 1991); ???? / 1991 36 3.60
0177SEKRETARIATI REPUBLIK P FORR BUJQSIN74i çrregullt0.80
0178SEKRETARIATI REPUBLIK P FORR PUNT E PRGJITHSHME EKONOMIKE5711i çrregullt6.00
0179SEKRETARIATI I REPUBLIKS P ADR ADMINISTRIMIN E PRGJITHSHM6964i çrregullt8.18
1408RS P AFR PUNIRT E PONRGJITHSHME EKONOMIKE DHE TREGU - SHKUP (?) 1969/199010РС1.00
1409RS P AFR Ç AFSHTJE TEN PENRGJITHSHME EKONOMIKE, EKONOMI T SM VOGL, TURIZM DHE TREG - SHKUP1РС0.10
0881SEKRETARIATI I REPUBLIKS P FORR ARSIM, SHKENC AND DHE KULTUR1182i çrregullt11.90
0882SEKRETARIATI REPUBLIK P FORR KULTUR; 1963/19655AI0.50
0883SEKRETARIATI REPUBLIK P FORR TREGTIN E MALLIT15i çrregullt1.50
0884SEKRETARIATI I REPUBLIKS P HER SHALNDETIN DHE POLITIKN SHOQRORE63i çrregullt6.30
0885SEKRETARIATI REPUBLIK P FORR PUN T AF BRENDSHME / OZNA - UDB /1176РС117.60
1114SEKRETARIATI REPUBLIK P FORR INFORMACION2РС0.20
1323SEKRETARIATI REPUBLIK P FORR MARRATIONDHNIET E JASHTME31РС3.10
1341SEKRETARIATI REPUBLIK P FORR INDUSTRI DHE ENERGJI - SHKUP (1956-1991); 1956/199166РС1.30
1377SEKRETARIATI REPUBLIK P FORR POLITIKN E PUNORS DHE SOCIALE15РС1.50
1382SEKRETARIATI I REPUBLIKS P FR FINANCI - DREJTORI P FORR PRONSI DHE PUNIRT JURIDIKE1124РС11.30
1406SEKRETARIATI REPUBLIK P FORR INDUSTRI - SHKUP1РС0.10
1407SEKRETARIATI REPUBLIK P FORR INDUSTRI DHE TREGTI - SHKUP21РС2.10
0180SEKRETARIATI REPUBLIK P FORR PYLLTARI - SHKUP (1956-1957);17 1.70

KIPSSHILLA SRM

0181P AGR BUJQSI DHE PYLLTARI - SHKUP (1951-1952); 1950/19524AI0.40
0182P HER SHALNDETIN DHE POLITIKN SHOQOCRORE T P POPULLIT - SHKUP (1951-1957); 1951/195731i çrregullt3.10
0183P TRR TREGTI MALLODRORE - SHKUP (1950-1953); 1950/195345СИ4.50
0886P EDR ARSIM - SHKUP (1953-1963); 1953/1963446AI4.52
0887P FORR KULTUR - SHKUP (1952-1963); 1957/1963138AI1.60
1012P EDR ARSIM, SHKENC DHE KULTUR - SHKUP (1951-1953); 1951-1953105AI1.10
1013P EDR ARSIMIN DHE KULTURN - SHKUP (1956-1957); 1956/19572AI0.20
0888P EDR ARSIM - SHKUP (1956-1967); 1956/1967214AI2.20
0923P WR PUN SHKENCORE - SHKUP (1958-1965); 1958/1965212AI2.14
0889P FORR INDUSTRIN EN E ENERGJIS, EKSTRAKTIVE DHE T PRO P PRORPUNIMIT - SHKUP (1950-1951); 1950/19512AI0.20
1014P COR KOORDINIMIN E AKTIVITETEVE SHKENCORE - SHKUP (?); 19711AI0.10
1326SHOQRIA REPUBLIKE P RR MARRSDHNIET E JASHTME - SHKUP (1975-1989); 1975/198914РС1.40

ADMINISTRIMET KRYESORE T THE PRC

0184P PROR PROKURIMIN SHTETROR - SHKUP (1951); 19516СИ0.60
0185P AGR BUJQSI - SHKUP (1951-1956); 1951/19561815i çrregullt2.10
0186P TRR TREGTI DHE FURNIZIM - SHKUP (1951); 195117СИ1.70
0187P FORR PYLLTARI - SHKUP (1951-1952); 1951/195298i çrregullt1.00

ZYRA ADMINISTRATIVE

0188GEODETSKA - SHKUP (1948-?); 1948/195179i çrregullt7.90
0189E EKONOMIK STS SHTETRORE DHE T EN NDTERRMARRJEVE BUJQSORE - SHKUP (1946-1948); 1946/194871i çrregullt0.70
0190P FORR NDSTRRTIMIN E INVESTIMEVE - SHKUP (1953-1955); 1953/195523AI0.30
1465PER Blerjen e produkteve bujqesore3 0.00

DREJTORIT MA KRYESORE T THE PRC

1468P INDR INDUSTRIN E NDUCTRTIMIT - SHKUP (1945-1952); ???? - ????10i çrregullt0.00
0191E INDUSTRIS W SOOD DRURIT - SHKUP (1946 - 1952); 1949/195239AI0.50
0192E ELECTROSTOPANSTVO - SHKUP (1945-1952); 1945/19522328i çrregullt2.90
0193E EKONOMIVE SHTETRORE T AG BUJQSIS DHE Blegtorisë - SHKUP (1949); 1949223i çrregullt2.30
0194E EKONOMIVE SHTETRORE BUJQSORE - SHKUP (1948-1949); 1948/19492AI0.20
0195E SHOQRIVE T L SHTETEVE T L BARAVE - SHKUP (1948-1949); 1948/194921AI0.22
0196P TER TEKSTILE DHE Lëkurë - SHKUP (1945-1952); 1945/1952104AI1.08
0197E INDUSTRIS M SET METALIT - SHKUP (1946-1952); 1947/1952419AI0.80
1193P MR METALURGJI - SHKUP (1949 - 1952); 1949/19529i çrregullt0.90
0198E NEMETALEVE - SHKUP (1946-1952); 1946/1952196i çrregullt2.00
0199E NDTERRMARRJEVE REDEMPTION - SHKUP (1947-1948); 1947/19481i çrregullt0.10
0200E INDUSTRIS S PRO PCRPUNIMIT - SHKUP (1950-1951); 1950/195113i çrregullt1.30
0201E INDUSTRIS S F USHQIMIT - SHKUP (1945-1952); 1946/1952714AI1.00
0202E NDTERRMARRJEVE TREGTARE REPUBLIKANE T ED EDRO - SHKUP (1949-1951); 1949/195111AI0.10
0203E INDUSTRIS S TO DUHANIT - SHKUP (1947-1951) 1947/19515710i çrregullt5.90
0204E INDUSTRISEM KIMIKE - SHKUP (1946-1952); 1946/19527725i çrregullt8.20
0205E NDTERRMARRJEVE PYJE - SHKUP (1945-1950); 1945/195041i çrregullt4.10
0890E NDTERRMARRJEVE MINERARE TP REPUBLIKS - SHKUP (1947 - 1951); 1947/195122AI0.25
0891P AGR BUJQSIN MBUPSHTETUR - SHKUP (?); 1951/19521i çrregullt0.10

DREJTIMET E PRC

0206E PRGJITHSHME E EKONOMIVE SHTETRORE - SHKUP (1951-1952); 1951/1952222i çrregullt2.30
0207E NDTERRMARRJES SUP FURNIZIMIT BUJQSOR - SHKUP (1948); 19481i çrregullt0.10
0208P RR RINDSTRRTIME - SHKUP (1958-1965); 1958/1965295AI3.00
0209RAJONI P TOR DUHANIN - SHKUP (1946-1951); 1946/195122i çrregullt0.50

KOMITETET E PRC / SRM

0210P ECR EKONOMI UJORE - SHKUP (1947-1951); 1947/195152i çrregullt5.20
0211P TRR TREGTI T FOR HUAJ - SHKUP (1947-1951); 1947/195133СИ3.30
0212P TOR TURIZMIN DHE CATERING - SHKUP (1947-1951); 1947/195197i çrregullt9.70
0213P FORR IMPORT DHE EKSPORT - SHKUP (1948-1952); 1948/19524i çrregullt0.40
1016P FORR UNIVERSITETIN, ARSIMIN E LART DHE INSTITUCIONET SHKENCORE - SHKUP (1947-1950); 1947/195047AI0.54
1015P SCHOOLR SHKOLLAT DHE KURSET E MESME DHE T L ULTA T V PUNATIONS - SHKUP (1947-1948); 1947/194812AI0.12
0892P FR FISKULTUR - SHKUP (1945-1950); 1945/195097AI1.00
1115P FORR BUJQSI, PYLLTARI DHE EKONOMI UJORE - SHKUP (? - 1991); 1955/199120РС2.00
1410P FORR PUNIRT E PONRGJITHSHME EKONOMIKE DHE TREGU - SHKUP (?); 1982/19881РС0.10
1411P ENR ENERGJI, INDUSTRI DHE NDSTRRTIM - SHKUP (?); 1976/19902РС0.20
1412P ENR ENERGJI, INDUSTRI DHE EKONOMI T SM VOGL - SHKUP (?); 1986/19881РС0.10
1413P INDR INDUSTRI DHE ENERGJI - SHKUP (?); 1988/19901РС0.10

ZYRAT E PRC / SRM

0896P STR STATISTIK - SHKUP (1945-); 1945/1972 (Depozituar Përkohësisht AG - Regjistrime nga 1994 në shumën prej rreth 15,000 dosje, ose rreth 9000 kuti arkivi; 900 metra të gjatë)121115i çrregullt14.40
1004P PROR MBROJTJEN E MONUMENTEVE KULTURORE - SHKUP (? -); 1964/19872610РС2.80
1017P FORR STUDIMIN DHE PROMOVIMIN E SHKOLLS - SHKUP (? -?); 1957/19641AI0.10
0897P PROR PRODHIMIN E PUNORS - SHKUP (1957-1965); 1957/196563i çrregullt6.30
0898P CARR KUJDESIN SHALNDETSOR - SHKUP (1945 - 1995); 1945/199579i çrregullt7.90
0898P CARR KUJDESIN SHALNDETSOR - SHKUP 1962/199520РС2.00
0899P COR BASHKPUNIM NDATIONRKOMBTAR SHKENCOR-TEKNIK - SHKUP (1963-1987); 1963/1973100i çrregullt10.00
0901P THER Promovimin e Vreshtarisë dhe Pemishteve - SHKUP (1946-?); 1946/19481i çrregullt0.10
0900P CR KULTURN FIZIKE - SHKUP (1961-1978); 1961/19647i çrregullt0.15
1132P PROR PROMOVIMIN E AKTIVITETEVE SHOQRORE - SHKUP (1962-1989); 1962/198914РС1.40
1133P FORR PUNLOSIM - SHKUP (1961-); 1961/198034110РС5.60
1134P FORR PESHKIMET - SHKUP (1953-?); 1953/19776РС0.60
1327P PLR PLANIFIKIMIN SHOQROR - SHKUP (1947-1989); 1947/198930РС3.00
1327P PLR PLANIFIKIMIN SHOQROR - SHKUP (Nga demarkacioni)51i çrregullt5.10
1381P IR PMPRMIRVSIMIN E BANESAVE - SHKUP (1968 -); 1968/198917РС1.70
1380ZYRA P FORR ZHVILLIMIN E ARSIMIT (INSTITUTI PEDAGOGJIK) - SHKUP; (1955-); 1955/199940РС4.00
1414P FORR ÇMIMET - SHKUP (?); 1970/19843РС0.30

KOMISIONET E PRC / SRM

0214KONTROLLI - SHKUP (1946-1951); 1946/19511349AI2.30
0215PLANSKA - SHKUP (1945-1951); 1945/195154AI5.40
0893P DR PETRCAKTIMIN E KRIMEVE T O PUNCCTARIT DHE ASISTANTANVE T H TIJ - SHKUP (1944-1945); 1944/194530AI3.00
0894P CR KINEMATOGRAFIN - SHKUP (1946-1953); 1946/19621015i çrregullt1.30
0895P RER RISHIKIMIN E PROGRAMEVE T IN INVESTIMEVE - SHKUP (1951 -); 1951/1963326СИ32.60
1070P RR MARRATIONDHNIET ME KOMUNITETET FETARE - SHKUP (1947-); 1947/197013РС1.20
1116P FORR MARRDHNIET E JASHTME KULTURORE - SHKUP (? -); 1967/199182РС8.20
1270KOMISIONI SHTETROR I ZGJEDHJEVE - SHKUP (? -); 19901РС0.10

Madhësia e NRM / SRM

1086P FORR ARSIMIN DHE ARSIMIN PARALAJMROR DHE BAZIC DHE MBROJTJEN SHOQRORE T CH FILMIJVE - SHKUP (1974-1991); 1968/19916822РС7.20
1069P FORR AKTIVITETET SHKENCORE - SHKUP (1974-1990); 1960/198870РС7.00
1056P FORR SIGURIMIN E PENSIONIT DHE T AFTISSIS SIS KUFIZUAR - SHKUP (1974-1990); 1974/19823534РС4.20
1117P PROR MBROJTJEN SHOQRORE - SHKUP (1974-1991); 1974/199145РС4.50
1118P CR KULTUR FIZIKE - SHKUP (1974-1991); 1974/1984163РС1.70
1311P PROR MBROJTJEN E NDSTRRTIMIT - SHKUP (1975-1991); 1975/19914РС0.40
1320P FORR SIGURIMIN E SHALNDETSIS DHE SHALNDETSIS - - SHKUP (1974-1992); 1974/199225РС2.50

Madhësia KOMUNALE

1312 P CR KULTURN E QYTETIT T SK SHKUPIT - SHKUP (1975-1991); 1975/199133РС3.30
1313P FORR KULTURN E KOMUNS S OF GAZI BABA - SHKUP (1977-1991); 1977/19887РС0.70
1314P FORR KULTURN E KOMUNS S K KARPOS - SHKUP (1977-1991); 1977/19886РС0.60
1315P FORR KULTURN E KOMUNS S K KISELA VODA - SHKUP (1976-1991); 1976/19887РС0.70
1316P FORR KULTURN E KOMUNS S CENT QENDRS - SHKUP (1977-1991); 1977/19887РС0.70
1317P FORR KULTURN E KOMUNS "KRYETARI" - SHKUP (1977-1991); 1977/1988: kutia. 6; 0.6. РС6РС0.60

TË TJERËT

0922KOMUNITETI REPUBLIK I KULTURS - SHKUP (1974-1990); 1974/199023РС2.30
1074KOMUNITETI KULTUROR-ARSIMOR I MAQEDONIS - SHKUP (1969 -); 1969/199714РС1.40
1306SHOQATA E KOMUNAVE DHE QYTETEVE T M MAQEDONIS - SHKUP (1972-1995); 1972/199511РС1.10
1216KOMUNA MAQEDONIA N IN PERT, AUSTRALI (? -); 19641СИ0.10
1217KOMUNA E BASHKUAR E MAQEDONISE N P PERT, AUSTRALI (? -); 19681СИ0.10
1342INSPEKTORATI FEDERAL I K EXMBIMIT TE HUAJ - DEPARTAMENTI N SK SHKUP - SHKUP (1972-1990); 1972/19902410РС2.60
1055QENDRA REPUBLIKE P PROR PROMOVIMIN E BUJQSIS - - SHKUP (1961-?); 1961/198844РС0.50
1071FONDI REPUBLIK P FORR KREDITIMIN E ZHVILLIMIT T F MAS SHPEJT OF T OF VENDEVE T DE ZHVILLUARA PAPARICSISHT - SHKUP (1972-?); 1972/198511РС1.10

1. 6. FONDET NGA 1990

1437AGJENCIA E INFORMACIONIT T THE REPUBLIKS S M MAQEDONIS (MINISTRIA E INFORMACIONIT) - SHKUP 19 0.00
1469AGJENCIA E KADASTRS S PALUAJTSHME - SHKUP (1945-19 ??) 0.00
1457AGJENCIA E REPUBLIKS S MAQEDONIS FOR P TRR TRANSFORMIMIN E NDTERRMARRJES SAP KAPITALIT SHOQROR2500 100.00
1305QEVERIA E REPUBLIKS S M MAQEDONIS - SHKUP (1991-); 1991/2005791РС50.90
1403MINISTRIA E EKONOMIS S RE REPUBLIKS S M MAQEDONIS - SHKUP (?) 2000/20012РС0.20
1467MINISTRIA E BUJQSIS, PYLLTARIS AND DHE EKONOMIS S W UJIT T REPUBLIKS S M MAQEDONIS - SHKUP6740РС0.00
1428MINISTRIA E MJEDISIT DHE PLANIFIKIMIT HAPATSINOR T THE REPUBLIKS S M MAQEDONIS - SHKUP; (?); 1997/20044РС0.30
1461MINISTRIA E VETFQeverisjes Lokale (KOMISIONI P IR ZBATIMIN E BILANCIT TIV DIVISIONIT T THE PRONS S OF REPUBLIKS DHE KOMUNS - ND THERMJET KOMUNS DHE KOMUNS) 1999/200151РС0.50
1392MINISTRIA E PUNIRVE T JASHTME T THE REPUBLIKS S M MAQEDONIS - SHKUP (1992 -); 1992/19998РС0.80
1387MINISTRIA E SHKENCS E REPUBLIKS S M MAQEDONIS - SHKUP (1991-1998); 1991/199769РС6.90
1440MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCS - SHKUP60РС6.00
1455MINISTRIA E DREJTSIS - SHKUP5430 0.00
1405MINISTRIA E EKONOMIS S RE REPUBLIKS S M MAQEDONIS - SHKUP (1991-?); 1991-200012РС1.20
1404MINISTRIA E TREGTIS S OF REPUBLIKS S M MAQEDONIS - SHKUP (?); 1999-20001РС0.10
1386PRESIDENTI I REPUBLIKS S M MAQEDONIS - KABINETI - SHKUP (1991-); 1991/199914834РС15.30
1304KUVENDI I REPUBLIKS S M MAQEDONIS - SHKUP (1991-); 1991/1996286РС28.60
1462DREJTORIA P FORR Ç AFSHTJE HIDRO-METEOROLOGJIKE / INSTITUTI HIDRO-METEOROLOGJIK REPUBLIK / / SHKUP (???? - ????); ???? / ????23РС0.00

2. JURISPODENCË

2. 1. FONDET Deri në vitin 1944

0216BITOLA KADILAK - BITOLA (? -1912); 1607/1912185rigjeneron7.00
0903CADILLA DEBAR - DEBAR (? -1912); 1904/19052i çrregullt0.05
0904OHRID KADILAK - OHRID (? -1912); 1904/19071i çrregullt0.02
0905PRILEPSKI KADILAK - PRILEP (? -1912); 1830/18331i çrregullt0.02
0906TETOVSKI KADILAK - TETOVO (? -1912); 1699/19124i çrregullt0.10
0907STIP KADILAK - STIP (? -1912); 1823/18242i çrregullt0.05
0217GJYKATA SUPREME E RASTIT - SHKUP (1941-1944); 1942/19442СИ0.20
0218GJYKATA SUPREME SHARIA - SHKUP (? -1941); 1932/19382СИ0.05
0219GJYKATA E APELIT - SHKUP (1919-1941); 1919/1944212AI0.40
0220GJYKATA E FUSHS USHTARAKE (GJYKATA E JASHTORDZAKONSHME USHTARAKE) - SHKUP (1941-1944); 1941/194432СИ3.20
0221GJYKATA GJYKATORE - SHKUP (1941-1944); 1941/1944110СИ0.30
0222GJYKATA KISHAVE (SHPIRTRORE) E METROPOLITANIT ORTODOX - SHKUP (1919-1941); 1919/194142173СИ43.60
0223GJYKATA P LR KUFIZIMIN E PYJEVE SHTETRORE - SHKUP (1922-1941); 1919/1939912AI1.10
0225SHKEMBIMI PRODUKTIV I SHKUPIT - GJYKATA E K EXMBUAR - SHKUP (1931-1941); 1931/19411СИ0.10

GJYKATAT E SHKALLS SIR PAR

0227PRILEP (? -1912); 1850/1912215i çrregullt0.50
0229TETOVO (1941-1944); 1941/19449i çrregullt0.90
0233GJYKATA E HETIMIT - TETOVO (1941-1944); 1942/19443i çrregullt0.30
0234GJYKATA E PAQES - TETOVO (1941-1944); 1942/19449i çrregullt0.90
0235PROKURORIA E SHTETIT TER LART - SHKUP (1934-1941); 1934/19402СИ0.10
0236PROKURORI N THE GJYKATN E RRETHIT T SK SHKUPIT - SHKUP (1941-1944); 19444СИ0.10
0237PROKURORIA SHTETRORE - SHKUP (1934-1941); 1934/19419СИ0.20
0238PROKURORIA PUBLIKE - TETOVO (1941-1944); 1942/19443СИ0.30
0239NOTERI NE GJYKATEN E RRETHIT TE SHKUPIT - SHKUP (1941-1944); 194210СИ0.20

2. 2. FONDET PAS 1944

0908GJYKATA SUPREME E MAQEDONIS - SHKUP (1945-); 1946/1972195СИ19.50
1271GJYKATA KUSHTETUESE E MAQEDONISE - SHKUP (1964 -); 1964/199069РС6.90
1283GJYKATA TREGTARE E MAQEDONISED - SHKUP (1947 -); 1947/19961183РС2.80
1119GJYKATA E PUNORS SHOQRUESE T M MAQEDONIS - SHKUP (1976-1990); 1976/1990195РС2.00
1057OMBUDSMANI PUBLIK I MAQEDONIS - - SHKUP (? -?); 1981/19851РС0.10
1058OMBUDSMANI SHOQROR REPUBLIK I VET -QEVERISJES - SHKUP (1976-1990); 1976/1990618РС1.00
1395SHTOMPIA E KORRIGJIMIT PENAL "IDRIZOVO" - SHKUP (?); 1945/1970390РС39.00

3. NJ UNSIT AND DHE ORGANIZATAT USHTARAKE

3. 1. FONDET Deri në vitin 1941

0241SKUARI REVOLUCIONAR GEVGELISKA (?); 1922/19281AI0.10
0242RAJONI revolucionar i KOSTUR - KOSTUR (? - 1908); 1900/19031AI0.10
0243RAJONI REVOLUCIONAR LERIN - LERIN (? - 1908); 1906/19071AI0.05
0244REGJIMI I FAZ STS SIN NINNT,, BETEJTA - Veles (1915-1918); 19169СИ0.90
0245RAJONI I FAZS SIN NNT, BETEJA - FLAT / NISH / ALEXINAC / LESKOVAC (1915-1918); 19151СИ0.10
0246RREGJIMI I FAZS SIN NINT,, BETE II - SHKUP (1915-1918); 19161СИ0.10

Komandantët

0247FAZA - VELES (1915-1918); 1915/19181513СИ1.70
0248MILITAR CIVILE - KRATOVO (1915-1918); 1915/19172СИ0.20
0249FAZA - NISH (1915-1918); 19151СИ0.10
0250FAZA - SHKUP (1915-1918); 19161СИ0.10
0251Transporti VI i Ndihmësit të Ushtrisë - KUMANOVO (1915-1918); 1915/191831СИ0.30
0910ADMINISTRIMI KOMANDANDOR - ALEXINAC (1915-1918); 1915/19161AI0.10
0909SPITALI IV I DIVISIONIT (LAZARET I IV DIVISIONIT) S. KRUSEVICA (1915-1918); 1917/19181AI0.05
0252VARDAR INTENDANEE BAG - SHKUP (1930-1941); 19363СИ0.30

3. 2. FONDET PAS 1941

3. 2. 1. NJ UNSIT,, INSTITUCIONET DHE ORGANIZATAT E ÇLIRIMIT KOMBTAR

0253SELIA E LART DHE POJ (1941-1944); 1941/19441AI0.10
0254SELIA KRYESORE E MAQEDONIS (1942-1945); 1942/19456AI0.60

NDILRTESAT E REJA T MAQEDONIS

0255E PARA - SHKUP (1944); 19441AI0.05
0256E DYTA - BITOLA (1944); 19441AI0.05
0257Pesëmbëdhjetë - SHKUP (1944-1945); 1944/19451AI0.05
0258BREGALNICKO-STRUMICKI - STRUMICA (1944); 19441AI0.05
0259ZONA E PAR E NDURTIMIT T M MAQEDONIS - SHKUP (1944); 19441AI0.05
0260ZONA E DYT C E KORPORATS - BITOLA (1944); 19441AI0.05

NDARJET E REJA T M MAQEDONIS

0261E katërta dhe e para - KAVADARCI (1944-1945); 1944/19452AI0.20
0262DYSHT -DYTO - SHKUP (1944-1945); 19442AI0.20
0263TT DYTETAT DHE TETIGH - KICHEVO (1944-1945); 19441AI0.10
0264E katërta dhe e nënta - BITOLA (1944-1945); 19441AI0.10
0265FIFTY - KOCHANI (1944-1945); 19441AI0.05
0266FIFTY AND PARA - STRUMICA (1944-1945); 19441AI0.05
0267KUMANOVSKA - KUMANOVO (1944); 19441AI0.10

ZONAT OPERATIVE

0268E PARA - KICHEVO (1943-1944); 1943/19441AI0.10
0269E DYTA - BITOLA (1943-1944); 1943/19441AI0.10
0270I TRETI - KAVADARCI (1943-1944); 1943/19441AI0.05
0271KATRT - STIP (1943-1944); 19441AI0.05
0272E PESTA - SHKUP (1943-1944); 19441AI0.05

BRIGADAT E RE DHE PAS MAQEDONIS

0273MAQEDONI-KOSOVA E PAR - SLIVOVO (1943-1945); 1943/19442AI0.20
0274E DYTA - VESHJE (1943-1945); 1943/19442AI0.20
0275E TRETA - ZEGJANE (1944-1945); 19442AI0.20
0276KATRT - STIP (1944-1945); 1944/19452AI0.20
0277E PESTA - PRILEP (1944-1945); 19443AI0.30
0278TET VELESKA - VELES (1944-1945); 1944/19452AI0.20
0279E katërmbëdhjetë - KOCHANI (1944-1945); 1944/19451AI0.05
0280ANIJETA E PESMBENDHE - MAQEDONI (1944-1945); 1944/19451AI0.05
0281ARTILERIA e OHRID - OHRID (1944); 19442AI0.20
0282LERINSKO-KUSTURSKA - BITOLA (1944); 19441AI0.10
0283GOCE DELCEV - SOFJE (1944); 19449AI0.90
0284GJASHT - KICHEVO (1944-1945); 19441AI0.10
0285SHTAT - BITOLA (1944-1945); 19440.00
0286NINNTI - KAVADARCI (1944-1945); 19440.00
0287DHJET - KAVADARCI (1944-1945); 19440.00
0288Njëmbëdhjetë - KAVADARCI (1944-1945); 1944/19450.00
0289Dymbëdhjetë - SHKUP (1944-1945); 19440.00
0290Trembëdhjetë - VINICA (1944-1945); 19440.00
0291GJASHTTEmbëdhjetë - SHKUP (1944-1945); 19440.00
0292SHTATENTMBDHJETT - KRATOVO (1944-1945); 19440.00
0293Tetëmbëdhjetë - KUMANOVO (1944-1945); 19440.00
0294Nëntëmbëdhjetë - DELCEVO (1944-1945); 19440.00
0295Njëzet - RADOVISH (1944-1945); 19440.00
0296Njëzet e parë - STRUMICA (1944-1945); 19440.00

BATTALIONE

0297MALESIA - STRUGA (1943); 19431AI0.10
0298MIRCE ACEV - DEBARCA (1943); 18430.00
0299ORCE NIKOLOV - KUMANOVO (1943-1944); 1943/19440.00
0300SLAVEJ - DEBARCA (1943); 19430.00
0301STEV NAUMOV - VESHJE (1943); 19430.00
0302FEAR PINJUR - KAVADARCI (1943-1944); 1943/19440.00
0303HRISTO BOTEV - VESHJE (1944); 19440.00

PETRCAKTIMI I RI DHE PAS MAQEDONIS

0304GJORCE PETROV - PRILEP (1942-1943); 1942/19431AI0.10
0305PELISTERSKI - BITOLA (1942-1943); 1942/19431AI0.10
0306HRISTO BOTEV - VESHJE (1943-1944); 1943/19441AI0.10
0307GOCE DELCEV - BITOLA (1942-1943); 1942/19431AI0.10
0308BITOLA-KRUSEVSKI - BITOLA (1944); 19440.00
0309BITOLA-PRILEP - BITOLA (1944); 19440.00
0310DIMITAR VLAHOV - VELES (1942-1943); 1942/19430.00
0311KRUSEVSKI - KRUSEVO (1944); 19440.00
0312KUMANOVSKI - KUMANOVO (1943-1944); 19430.00
0313PORECHI - SHIP MAQEDONI (1944); 19440.00
0314DIMITAR VLAHOV - PRILEP (1942); 19420.00
0315SHKUP - SHKUP (1941-1944); 1942/19440.00
0316DAMJAN GRUEV - RESEN (1942-1943); 1942/19430.00
0317PRILEPSKI - PRILEP (1942-1944 (; 19420.00
0318JANE SANDANSKI - BITOLA (1944); 19440.00
0319MALESIA - STRUGA (1943); 19430.00
0320SLAVEJ - STRUGA (1943); 19430.00
0911ELAS - ARMIA KOMBTARE ÇLIRIMTARE E GREQIS (1941-1945); 1941/19456AI0.60

3. 2. 2. NJ UNSITCC E PUNUPS, INSTITUCIONET DHE ORGANIZATAT

0321Regjimenti i Tretë i Këmbësorisë VIDIN - DEPARTAMENTI IV dhe BATTALIONI II - VIDIN (? - 1944); 1941/19421AI0.10
0322LVI INFANTYRIONI RAJONI I VELES - VELES (? - 1944); 1942/19441AI0.10

3. 3. FONDET PAS 1944

1026NDARJA E SHTAT E ARMIT DEMOKRATIKE T G GREQIS (1946-1958); 1946/19584AI0.40
1272KUNSHILLI P DER MBROJTJEN KOMBTARE T S SRM - SHKUP (? - 1990); 1960/1990268РС2.80
1135Selia e Republikës për Mbrojtjen e Territorit të SRM - SHKUP (? - 1991); 1969/199126РС2.60
1273Selia e republikës për mbrojtjen civile të SRM - SHKUP (? - 1990); 1972/19895РС0.50

PERSONELI KOMUNAL P .R T

1136BEROVO (? - 1992); 1969/1992615РС0.90
1137BITOLA (? - 1992); 1970/1992836РС1.50
1138VALANDOVO (? -1992); 1969/1992315РС0.60
1139VINICA (? - 1992); 1969/1992316РС0.60
1140GEVGELIJA (? - 1992); 1969/1992310РС0.50
1141GOSTIVAR (? - 1992); 1975/1992313РС0.60
1142DEBAR (? - 1992); 1969/1991321РС0.70
1143DELCEVO (? - 1992); 1969/1992434РС1.10
1144DEMIR HISAR (? - 1992); 1969/199124РС0.30
1145KAVADARCI (? - 1992); 1969/1992425РС0.90
1146KICHEVO (? - 1992); 1969/1992247РС1.10
1147KOCANI (? - 1992); 1969/1992625РС1.10
1148KRATOVO (? - 1992); 1970/199229РС0.40
1149KRIVA PALANKA (? - 1992); 1971/199237РС0.60
1151KRUSEVO (? - 1992); 1969/1992424РС0.90
1150KUMANOVO (? - 1992); 1969/1992629РС1.20
1152SHIP MAQEDONI (? - 1992); 1969/1992214РС0.50
1153NEGOTINO (? - 1992); 1969/199227РС0.30
1154OHRID (? - 1992); 1969/1992619РС1.00
1155PRILEP (? - 1992); 1969/1992738РС1.40
1156PROBISHTIP (? - 1992); 1974/1992111РС0.30
1157PUNA (? - 1992); 1969/1991417РС0.70
1158RESEN (? - 1992); 1969/1992239РС1.00
1159SVETI NIKOLE (? - 1992); 1980/1992110РС0.30
1160STRUGA (? - 1992); 1969/1992318РС0.70
1161STRUMICA (? - 1992); 1969/1992525РС1.00
1162TETOVO (? - 1992); 1969/1992540РС1.30
1163TITOV VELES (? - 1992); 1969/1992531РС1.10
1164STIP (? - 1992); 1969/19921139РС1.90
1165GAZI BABA - SHKUP (? - 1992); 1977/1992419РС0.80
1166KARPOS - SHKUP (? - 1992); 1977/1992417РС0.70
1167KISELA VODA - SHKUP (? - 1992); 1977/1992428РС1.00
1168QENDRA - SHKUP (? - 1992); 1977/1992215РС0.50
1169KRYETARI - SHKUP (? - 1992); 1977/1992310РС0.50

4. INSTITUCIONET KULTURORE DHE SHKENCORE ARSIMORE

4. 1. INSTITUCIONET ARSIMORE DHE SHKOLLAT

0323FAKULTETI I FILOZOFIS - SHKUP (1920-); 1920/19824366AI5.62
0324UNIVERSITETI KING BORIS III - SHKUP (1943-1944); 1943/194452AI0.54
0913UNIVERSITETI "CIRILI DHE METODI" - SHKUP (1949 -); 1949/198442РС4.20
0912FAKULTETI I MJEKSIS - - SHKUP (1947 -); 1945/1975874РС2.30
1072FAKULTETI I BUJQSIS AND dhe BUJQSIS - - BUJQSI - SHKUP (1947 -); 1947/198627РС2.70
1073FAKULTETI I PYLLTARIS - SHKUP (1975 -); 1975/198716РС1.60
1389FAKULTETI I MATEMATIKS NATYRORE - SHKUP (1946 -); 1946/199045РС4.50
1391FAKULTETI I ARTIT MUZIK - SHKUP (?); 1966/199511РС1.10
1394FAKULTETI I INXHINIERIS C CIVILE - SHKUP (1949 -); 1949/19551236РС1.90
0914AKADEMIA PEDAGOGJIKE "KLIMENT OHRIDSKI" - SHKUP (1947 -); 1947/195312РС0.20
1340SHKOLLA E LART P FORR PUNKTOR ST SHOQROR - SHKUP (?); 1960/198491РС1.00
0325M TESIMDHNIA SHKOLLORE - BITOLA (? -1912); 1882/18995 0.10
0328M TESIMDHNIA SHKOLLORE - TETOVET (? -1912); 1897/191212СИ0.20
0915M TESIMDHNIA E SHKOLLS - KRATOV? (? -1912); 1905/19181AI0.10
0326ADMINISTRIMI I SHKOLLAVE VELES - VELES (? - 1912); 1900/19061i çrregullt0.05
0327ADMINISTRIMI I SHKOLLAVE FILLORE SERBE - SHKUP (? - 1912); 1899/19121i çrregullt0.10
0329KREU M TESUES - VELES (? - 1912); 1900/19061i çrregullt0.05
0330KREU M TESUES - KRIVA PALANKA (? - 1912); 1893/19132i çrregullt0.20
0331KREU M TESUES - TETOVO (? - 1912); 1887/1912218i çrregullt0.60
0332SHKOLLA TEOLOGJIKE - SHKUP (? - 1912); 191211i çrregullt0.10
0917SHKOLLA TEOLOGJIKE - BITOLA (? - 1912); 19111 0.02
0333SHKOLLA PES -KLASORE E SHKUPIT - SHKUP (? -1912); 1911/19121 0.02
0916SHKUP SHKOLLA PEDAGOGJIKE E KLASS SIR TRET - SHKUP (? - 1912); 19051AI0.05
0334SHKOLLA KLASORE - "ST. DIMITRI ”- KRIVA PALANKA (? - 1912); 1896/19102i çrregullt0.20
0918SHKOLLA LOKALE E KLASS SIR PAR - v. KLADNIK (? - 1912); 1911/19121 0.02
0919SHKOLLA FILLORE “ST. CIRILI DHE METODI ”- KRATOVO (? - 1912); 1910/19123 0.05
0335SHKOLLA FILLORE - DARDHE E KULTUR () - (1912); 1867/19115 0.10
0920SHKOLLA E ZYRTARE E KOHS - SHKUP (? - 1941); 1930/19342AI0.20
1339SHKOLLA E DYT PR PUNKTOR ST SHOQROR - SHKUP (?); 1957/1961158РС1.20
1376QENDRA P EDR ARSIMIN E PERSONELIT N THE FUSH OFN E SIGURIS - SHKUP (1972-1997); 1972/199720РС2.00
1343QENDRA P LANR GJUHT E HUAJA - SHKUP (1954-1996); 1954/19966РС0.60

4. 2. INSTITUCIONET KULTURORE

0336BIBLIOTEKA E FAKULTETIT FILOZOFIK - SHKUP (1920-1941); 1920/193910 0.20
0337ARKIVI SHTETROR - SHKUP (1926-1939); 1926/1935: kn.8, kutia.3; 0,538i çrregullt0.50
0339MUZEU I SHKENCS NATYRORE - SHKUP (1941-1944); 1941/194411AI0.12
0340TEATRI KOMBTAR - SHKUP (? - 1944); 1911/19445i çrregullt0.50
0921BIBLIOTEKA KOMBTARE - SHKUP (1941-1944) 1941/19444AI0.40
0342Revista e redaksisë - SHKUP (?); 19371AI0.01
0338MUZEU KOMBTAR - SHKUP (1926-1952); 1926/19521i çrregullt0.10
0341TEATRI KOMBTAR MAQEDONI - SHKUP (1944 -); 1944/19532i çrregullt0.20
1020ARKIVI I MAQEDONIS - SHKUP (1951 -); 1951/1998280100i çrregullt30.00
1274BIBLIOTEKA KOMBALTARE DHE UNIVERSITARE "KLIMENT OHRIDSKI" - SHKUP (1945 -); 1945/19933225РС3.70
1059MUZEU I SHKENCAVE NATYRORE T OF MAQEDONIS - SHKUP (1946 -); 1946/199615РС1.50
1023FILARMONIKA MAQEDONIKE - SHKUP (1966 -); 1966/19848РС0.80
1120ANSAMBLE P DR VALETOL DHE K SNGJET Popullore "TANEC" - SHKUP (1949 -); 1949/19857РС0.70
0343RADIO SHKUP - SHKUP (1944 - 1991); 1951/1961114i çrregullt11.40
0343OZT RADIO SHKUP - SHKUP (1944 - 1991); 1951/196113РС1.30
1044TELEVIZIONI SHKUP - SHVRBIMET E PINRBASHKT - SHKUP (1945-); 1945/19806267РС7.50
1078TELEVISION SKOPJE - OZT TELEVISION - SHKUP (1966 -); 1966/19865831РС6.40
1284TELEVIZIONI SHKUP - TRANSMETUESIT DHE MARRATIONDHNIET E OZT - SHKUP (1975-); 1975/198625РС2.50
1075NIP "MAQEDONIA E RE" - SHKUP (1944 -); 1956/19852752РС3.70
1076GAZETA ZYRTARE NIRO E SR MAQEDONIS - SHKUP (1945 -); 1956/1981160РС1.30
1077TANJUG - CORRESPONDENCE - SHKUP (1944 -?); 1944/19841AI0.10
1307QENDRA UNIVERSITARE P ARR ARTI - SHKUP (?); 1977/19832РС0.20
1285FONDI REPUBLIK P FORR PROMOVIMIN E AKTIVITETEVE KULTURORE - SHKUP (1957 -?); 1957/19723AI0.30
1431FONDACIONI P LANR GJUHN MAQEDONI "NEBREGOVO"1СИ0.50

4. 3. INSTITUCIONET SHKENCORE

0344INSTITUTI GJEOGRAFIK - SHKUP (? - 1941); 1929/19411 0.02
1087INSTITUTI BUJQSOR - SHKUP (1945 -); 1945/197036РС0.40
1022INSTITUTI VETERINAR - SHKUP (1945 -); 1945/19872011РС2.20
0924INSTITUTI P PLR PLANIFIKIM HAPATSINOR - SHKUP (?); 1970/1992913РС1.20
1018INSTITUTI FOLKLOR "MARKO CEPENKOV" - SHKUP (?); 1950/199889РС8.90
1121INSTITUTI NDSTRRTIMOR "MAQEDONIA" - SHKUP (?); 1983/19871РС0.10
1170INSTITUTI I ARTIKULLIT - SHKUP (?); 1948/19899РС0.90
1309INSTITUTI I EKONOMIKS DHE ORGANIZIMIT N IN BUJQSI N AT FAKULTETIN E BUJQSIS N SK SHKUP - SHKUP (?); 1978/19904РС0.40
1321INSTITUTI P PROR MBROJTJEN E BIMVE - SHKUP (?); 1978/19894РС0.40
1372INSTITUTI EKONOMIK - SHKUP (? -); 1952/19895536РС5.50
1374INSTITUTI P ORR ORGANIZIM - SHKUP (?); 1953/19909РС0.90
1375INSTITUTI I VITISHTTRIS AND DHE VERINIS - - SHKUP (?); 1952/199235РС3.50
1383INSTITUTI P RESR K RESRKIME LIGJORE SOCIOLOGJIKE DHE POLITIKE - SHKUP (1965 -); 1965/199077РС7.70
1402INSTITUTI P DR SISMUNDJE PULMONARE DHE TUBERKULOZ-SHKUP (?); 1953-1997164РС1.70
1286FONDI REPUBLIK për promovimin e veprimtarisë botuese - SHKUP (?); 1959/19712AI0.20
1324QENDRA UNIVERSITARE P FORR SHKENCA MATEMATIKE DHE TEKNIKE - SHKUP (?); 1977/19883РС0.30

5. INSTITUCIONE SOCIALE DHE SHËNDETËSORE

5. 1. INSTITUCIONET SHOQRORE

0345INSTITUTI REPUBLIK P FORR SIGURIMIN SHOQROR T N NRM - SHKUP (1945 -); 1951/195830126i çrregullt5.50
0346SHTOMPIA E ORGANIZIMIT ARSIMOR AMERIKAN - SHKUP (?); 1933/19361i çrregullt0.10
0347FONDI P SR MBSHTETJEN E STUDENTIT JUGOSLAV - SHKUP (1920-1941); 1921/19344 0.10
0348FONDI SH HENDETSOR I STUDENTIT - SHKUP (1920-1941); 19383 0.10
1439QENDRA SHTETRORE E STUDENTVE - SHKUP30РС3.00

5. 2. INSTITUCIONET SHALNDETSORE

0349INSTITUTI HIGJIENA - SHKUP (1919-1941); 1919/194115СИ1.50
0925DHOMA MJEKSORE - SHKUP (? - 1941); 1925/19401AI0.05
1043SEKSIONI I DHOMS FARMACEUTIKE - SHKUP (? - 1941); 1935/19401AI0.05
0350INSTITUTI HIGJIENA ARSIMORE - SHKUP (1941-1944); 1941/19441i çrregullt0.10
0351SPITALI I BITOLAS KOMUNA GREKE "BLAGOVESTENIENIE" - SHKUP (?); 1902/19221 0.02

6. VEPRIMTARIA EKONOMIKE DHE BANKARE

6. 1. FONDET Deri në vitin 1944

6. 1. FONDET PAS 1944

6. 1. 1. BANKAT DHE HARRIMET E PARAVE

0926BANKA BUJQSORE - PRILEP (? - 1912); 1908/19091rigjeneron0.05
0352BANKA JUG - VELES (?); 1925/192641i çrregullt0.40
0353BANKA INDUSTRIALE TREGTARE - KUMANOVO (?); 1925/194486i çrregullt0.90
0354EKSPORTI DHE BANKA E TREGTISUM - KUMANOVO (?); 1935/19392i çrregullt0.05
0355BANKA TREGTARE - OHRID (?); 1923/19395i çrregullt0.10
0356BANKA KOMBTARE - DEGA OHRID - OHRID (1941 -?); 19441i çrregullt0.10
0357BANKA EKSPORT - SHKUP (?); 1921/19445i çrregullt0.10
0358BANKA TREGTARE-INDUSTRIALE "VARDAR" - SHKUP (1923-1947); 1923/19473239i çrregullt4.00
0359BANKA KOMBTARE E MBRETRIS OF S Y JUGOSLLAVIS - SHKUP (1920-1941); 1925/1941111i çrregullt0.30
0360BANKA E SERBIS S VJETR - SHKUP (? - 1941); 1925/194111i çrregullt0.20
0361BANKA E EKSPORTIT DHE TREGTIS - SHKUP (? - 1947); 1927/19472841i çrregullt3.60
0362BANKA E HIPOTEKUT SHTETGROR - SHKUP (? - 1941); 1934/19413i çrregullt0.10
0363BANKA KOMBETARE BULLGARE - SHKUP (1941-1944); 1841/1944405225i çrregullt45.00
0364BANKA KREDIVE BULLGARE - SHKUP (1941-1944); 1941/19441528i çrregullt2.10
0365BANKA BASHKPUNUESE BUJQSORE BULLGAR - SHKUP (1941-1944); 1941/19442012i çrregullt2.20
0366BANKA E KREDIS - CLON SHKUP - SHKUP (1941-1944 (; 1941/1943)4i çrregullt0.10
0367GJERMANI - BANKA BULLGARE - SHKUP (1941-1944); 1942/194423i çrregullt0.30
0368BANKA TREGTARE E MAQEDONIS - - SHKUP (1941-1944); 1943/19441012i çrregullt1.20
1441TREGU I PARAVE DHE Titujt e vlerave afatshkurtra - SHKUP11РС1.10
0369BANKA POPULLORE - DEGA E SHKUPIT - SHKUP (1941-1944); 194482i çrregullt0.90
0370BANKA E Kursimeve POSTALE - SHKUP (? - 1946); 1927/194627i çrregullt2.70
0371BANKA E PAR E Kursimeve të Kroacisë - SHKUP (1926-1946); 1926/19462350i çrregullt3.30
0372BANKA E Kursimeve POSTALE - SHKUP (1941-1944); 1941/194432i çrregullt3.20
0373BANKA E EKSPORTIT DHE TREGTIS - STRUMICA (? - 1941); 1930/19403i çrregullt0.10
0374BANKA TREGTARE - STRUMICA (? - 1947); 1930/19473i çrregullt0.10
0375BANKA E TREGTIS SIL MENDESH - STRUMICA (?); 193918i çrregullt0.30
0376EKSPORTI DHE BANKA OPERATIVE - DEGA TETOVO - TETOVO (/ - 1941); 1931/19402i çrregullt0.10
0377BANKA KOMBTARE SHQIPTARE - TETOVO (1941-1944); 1941/1944447i çrregullt4.50

6. 1. 2. SHOQATAT EKONOMIKE

0927DHOMA Mjeshtëri - SHKUP (? - 1941); 1932/194113AI0.15
1093DHOMA E TREGTIS DHE INDUSTRIS - SHKUP (? - 1941); 1935/194011AI0.10
1094DHOMA E TREGTIS SIST QARKUT - SHKUP (1941-1944); 1943/1944; 1954/19551AI0.00
0379BASHKIMI I P JORBASHKT AGRARIAN - SHKUP (1921-1941); 1921/193911i çrregullt0.10

6. 1. 3. 1. INDUSTRI DHE MINIERA

0928MINIERA E GURS "POPADIJA" (?); 1900/19043i çrregullt0.30

6. 1. 3. 3. TREGTIA, CATERING DHE TURIZMI

0380AGJENCIA TREGTARE BULLGARE - SHKUP (1901-1912); 1901/19124i çrregullt0.40
0381SHOQRI E POCKRBASHKT Aksionare "BAGRILO" - SHKUP (1941-1947); 1941/194711i çrregullt1.10

6. 1. 5. T O TJERT

0383DEGA E DEGVE SERBE N SK SHKUP - SHKUP (? - 1941); 1932/19411i çrregullt0.10

6. 2. 1. BANKAT

1325BANKA KOMBTARE E MAQEDONIS - SHKUP (1945-); 1921/19781911РС2.10
1464BANKA BASHKPUNUESE QENDRORE / BANKA BUJQSORE / - SHKUP (1973-2001); 1973/200122 0.00
0381BANKA INDUSTRIALE E JUGOSLLAVIS - SHKUP (?); 194631i çrregullt0.35
0385BANKA TREGTARE E MAQEDONISE "MESTOBANKA" - SHKUP (1946-1948); 1946/19483i çrregullt0.10
0929LJUBLJANSKA BANKA - BANKA THEMELORE - SHKUP (1978-1991); 1978/198656РС5.60
0930LITERATURA SHOQRORE E MAQEDONIS ((ZYRA E PAGESS) QENDRORE - SHKUP (1945-2001); 1945/2000213РС21.30
0930LITERATURA SHOQRORE E MAQEDONIS ((ZYRA E PAGESS) QENDRORE - SHKUP (1945-2001); 1945/2000 (25 pako)42РС4.20
1390BANKA E TREGTIS SE HUAJ (JUGOBANKA) - SHKUP (?); 1957/1999241РС24.10
1390BANKA E TREGTIS SE HUAJ (JUGOBANKA) - SHKUP (?); 1957/1999 (17 pako)34РС3.40

6. 2. 2. SHOQATAT EKONOMIKE

DHOMA

0387Zanati i Republikës së Maqedonisë - SHKUP (1946-1962); 1946/19621820СИ2.20
0388TREGTIA E REPUBLIKS S M MAQEDONIS - SHKUP (1952-1962); 1952/19626019СИ6.00
0389CATERING I REPUBLIKS S M MAQEDONIS - SHKUP (1952-1962); 1954/1962148СИ1.60
0390BUJQSOR-PYLLTARIA E PRC - SHKUP (1954-1962); 1954/19624312СИ4.50
0391INDUSTRIALI REPUBLIK I SRM - SHKUP (1961-1962); 1961/196292СИ1.00
0392STOPANSKA - SHKUP (1962 -); 1962/199731558СИ33.00

BASHKIMET

0393BASHKPUNIMI KRYESOR - SHKUP (1944-1949); 1944/19492230СИ2.80
0394KREU I SHOQRIVE BUJQSORE - SHKUP (1948-1952); 1948/195217125i çrregullt17.60
0395SHOQATA KRYESORE - SHKUP (1952-1962); 1952/196224614i çrregullt24.90
0396BASHKPUNIMI QENDROR MAQEDONI - SHKUP (1945-1947); 1945/19472СИ0.05
0397BIZNESI I TOKS - SHKUP (1947-1949); 1947/1949512СИ0.70
0398E SHOQATAVE BUJQSORE - SHKUP (1960-1962); 1960/1962224i çrregullt2.30
0399E SHOQATAVE T AG PUNORS BUJQSORE - SHKUP (1946-1951); 1946/19491416i çrregullt1.70
0400E Kursimeve të ndërmarrjes - SHKUP (? - 1960); 1956/19603i çrregullt0.30
0401SHOQATA E NDTERRMARRJEVE GRAFIKE T Y JUGOSLLAVIS - SEKSIONI P MR MAQEDONI - SHKUP (1954-1962); 1954/19612i çrregullt0.20
0402SHOQATA PROFESIONALE E NDTERRMARRJES P DR SHPRIRNDARJEN E ENERGJIS ELEKTRIKE - SHKUP (1958-1962); 1958/196242i çrregullt0.45

6. 2. 3. NDTERRMARRJET EKONOMIKE

6. 2. 3. 1. INDUSTRI DHE MINIERA

1079ORGANIZATA PUN P FORR SHPISTRNDARJEN E ENERGJIS ELEKTRIKE N MAQEDONI "ELEKTROMACEDONIA" - SHKUP (? -); 1978/19896РС0.60
1275NDTERRMARRJE PUBLIKE "EKONOMIA ELEKTRIKE E MAQEDONIS" - SHKUP (1947 -); 1947/196840РС4.00
1276MAKPETROL AD - SHKUP - DREJTORIA E GAZIFIKIMIT "GAMA 800" (dokumentacioni teknik)6 0.60
1122ORGANIZATA KOMPLEKSE P LR PUNORN E SHOQRUAR P PROR PRODHIM DHE TREGTI ME TEKSTILE "INTEX" - SHKUP (?); 1971/19895825РС6.10
0933NDTERRMARRJE SHTETRORE P WR PUNKST GJEODETIKE "GEOBIRO" -SKOPJE (1947-1952); 1947/19523734i çrregullt4.70
1281INSTITUTI GEOLOGJIK - SHKUP (?); 1970/19903750i çrregullt4.90
1021INSTITUTI GEOLOGJIK - INSTITUTI P MINR PUN MINT MINERARE ND CONRTIMORE "RUDOMAK" - SHKUP (?); 1978/19864РС0.40

6. 2. 3. 3. TREGTIA, CATERING DHE TURIZMI

NDTERRMARRJE TREGTARE

6. 2. 3. 4. KOMUNIKACIONI

0932KOMUNITETI I TRAFIKUT BIZNES T OF TRAFIKUT RRUGOR "TRAFIKU I MAQEDONIS" - SHKUP (?); 1969/19843116РС3.10
0931KOMPANIA E TRANSPORTIT HEKURUDHA - SHKUP (1945 -); 1945/194629i çrregullt2.90
1061ПTP - BIM P FORR Riparimin e hekurudhave dhe ndërtimin e ulët - SHKUP (?); 1978/198921РС2.10
1062ЖTP - BIM P FORR MIRTMBAJTJEN E HEKURUDHAVE DHE BIMVE HEKURUDHA - SHKUP (?); 1949/199014РС1.40
1080ПTP - SHOFERI I KOMUNIKACIONIT - SHKUP (?); 1973/199026РС2.60
1123ПTP - SHOFER P FORR TRAJNIM DHE MIRTMBAJTJE T OF MJETEVE - SHKUP (?); 1970/19908140РС3.60
1124ПTP - ООЗТ „ФЕРОТУРИСТ - СКОПЈЕ (?); 1970/200115252РС16.20
1081SHOQRIA ME P LRGJEGJSI T L KUFIZUAR PAR TRAFIKUN HEKURUDHAVE "ZEMGRI" - SHKUP (?); 1963/197019РС1.90
1060NDTERRMARRJE PTF TRAFIKU "MAQEDONIA" - DREJTORIA - SHKUP (1945 - 1997); 1945/1997128273РС18.30
1401NDTERRMARRJA E TRAFIKUT PTT "MAQEDONIA" - "TELEFONI I QYTETIT" NSNSHKRUES - SHKUP (?); 1974-19902РС0.20
1454NDTERRMARRJE PUBLIKE PAR TRAFIKUN POSTAL "MAKEDONSKA POSTA" C.O. - SHKUP (1991 -); 1991/20067РС0.70
1328NDTERRMARRJE PTT TRAFIKU - BIZNES PTT NJITSIA POST SHKUP 2 - SHKUP (? -); 1966/19765РС0.50

6. 2. 3. 5. T O TJERT

0422NDTERRMARRJE FEDERALE E NDSTRRTIMIT "FEGRAP" - SHKUP (1945-1952); 1945/19523079i çrregullt4.60
0423ZYRA E NDSTRRTIMIT T S SRM - SHKUP (1954-1962); 1954/196218i çrregullt1.80

6. 2. 5. T O TJERT

0935SHOQATA E STUDENTVE "STUDENT" - SHKUP (?); 1973/19812РС0.20

6. 2. 6. T O TJERT

1063PARKET KOMBTARE DHE LOVISHTA - SHKUP (?): 1977/19861РС0.10
1125SHOQATA PSR SIGURIMIN E PRONS DHE PERSONAT "MAQEDONI" - SHKUP (?); 1986/199030РС3.00

7. ORGANIZATAT SHOQRORE - POLITIKE, SHOQRIT AND DHE SHOQATAT

7. 1. ORGANIZATAT POLITIKE DHE SOCIALE-POLITIKE

BASHKIMI I KOMUNISTTSVE (PK / CKKPM - CPY; SKOJ)

0424KOMITETI QENDROR I CPY-BEOGRAD (1920-1990); 1940/19451AI0.10
0425KOMITETI RAJONAL I CPM - SHKUP (1935-1943); 1940/19422AI0.20
0426KOMITETI QENDROR I CPM - SHKUP (1943-1945); 1943/1945)1AI0.10
0427KOMITETI QENDROR I SCM - SHKUP (1943 - 1990); 1945/19903600AI360.00
0428KOMITETI QENDROR I SKOJ - BEOGRAD (1919-1948); 1942/19451AI0.10
0429KOMITETI RAJONAL I SKOJ P FORR MAQEDONI - SHKUP (1941-1948); 1941/194825AI2.50

KOMITETET E CPM T OF CPM

0430E PARA - TETOVO (1942-1944); 1942/19441AI0.10
0431E DYTA - BITOLA (1942-1944); 1942/19452AI0.20
0432I TRETI - KAVADARCI (1942-1944); 1942/19441AI0.10
0433KATRT - STIP (1942/1944); 1943/19441AI0.10
0434E PESTA - SHKUP (1942-1944); 1943/19441AI0.10

KOMITETET VENDORE NACPM

0435BEROVO (1941-1944); 19441AI0.05
0436BITOLA (1941-1945); 1941/19451AI0.10
0437SHIP (1941-1945); 19441AI0.05
0438VALANDOVO (1941-1945); 19441AI0.05
0439VELES (1940-1945); 1940/19451AI0.10
0440GEVGELIJA (1941-1945); 1943/19451AI0.05
0441GOSTIVAR (1941-1945); 1944/19451AI0.05
0442DEBAR (1941-1945); 1943/19451AI0.05
0443DELCEVO (1941/1945); 19441AI0.05
0444KAVADARCI (1941-1945); 1942/19451AI0.05
0445KICHEVO (1951-1945); 1941/19451AI0.10
0446KOCANI (1941-1945); 19441AI0.05
0447KRATOVO (1941-1945); 1944/19451AI0.05
0448KRUSEVO (1941-1945); 1942/19451AI0.05
0449KUMANOVO (1941-1945); 1942/19441AI0.05
0450MAVROVO (1941-1945); 1943/19441AI0.05
0451NEGOTINO (1941-1945); 19441AI0.05
0452OHRID (1941-1945); 1943/19451AI0.10
0453PEHCHEVO (1941-1945); 1944/19451AI0.05
0454PRESPA (1941-1945); 1943/19441AI0.05
0455PRILEP (1941-1945); 1942/19441AI0.10
0456RADOVIS (1941-1945); 19441AI0.05
0457RESEN (1941-1945); 1943/19451AI0.05
0458SVETI NIKOLE (1941-1945); 1942/19441AI0.05
0459SHKUP (1919-1945); 1940/19451AI0.10
0460STRUGA (1941-1945); 1943/19441AI0.05
0461STRUMICA (1941-1945); 1942/19451AI0.05
0462TETOVO (1941/1945); 1941/19451AI0.05
0463STIP (1941-1945); 1944/19451AI0.05

BASHKIMI I KOMUNISTTSVE (CCCPG)

1030PRESIDENCA E CPG JASHT (?); 1947/19517i çrregullt0.70
1031Komiteti Qendror i CPG - KORRESPONDENCA ME PAL PT E TJERA KOMUNISTE (?); 1944/197111AI1.10
1032Komiteti Qendror i CPG - RADIOGRAM (?); 1946/194910i çrregullt1.00

NF - SSRNM

0464BORDI KRYESOR I FRONTIT KOMBTAR - SHKUP (1944-1953); 1944/195369СИ6.90
0465BORDI I QEVERIS REPUBLIKE T SS SSRNM (RK SSRNM) - SHKUP (1953-1991); 1953/199119515СИ19.80

АФЖ - КОПАЖ

0466BORDI KRYESOR I AFZH - SHKUP (1944-1953); 1944/195010115i çrregullt10.40

BASHKIMI I SINDIONEVE TREGTARE

0467KUNSHILLI QENDROR I FEDERATS S OF BASHKIMIT TREGTAR T OF MAQEDONIS - SHKUP (1945 -); 1945-2000585130СИ6.10
1400Sindikata e pavarur e tregtisë për shëndetin, farmacinë dhe mbrojtjen shoqërore të republikës së Maqedonisë - SHKUP (1991-); 1991-20004РС0.40

TË TJERËT

0468BORDI KRYESOR I RINIS KOMBTARE (RK SHMM) - SHKUP (1943-1990); 1942/1990220СИ22.00
0469BASHKIMI I SHOQATAVE T OF LUFTUESVE T NO NOB - SHKUP (1947 -); 1948/196235i çrregullt3.50
1005KONFERENCA REPUBLIKE E LIBRIT RINIA E MAQEDONIS - SHKUP (?); 1977/19851РС0.10
1006KONFERENCA REPUBLIKE E RINIS MUZIKORE T OF MAQEDONIS - SHKUP (?); 1972/19872РС0.20
1007KONFERENCA REPUBLIKE E FILMIT RINIA E MAQEDONISIA - SHKUP (?); 1980/19851РС0.10
0936KONFERENCA REPUBLIKE E TEKNIKIS Popullore të MAQEDONISOP - SHKUP (1946 -?); 1946/1970181i çrregullt1.80
0937REGJISTRIMI I EMIGRANTVE NGA MAQEDONIA (AGJENCIA P EMR EMIGRIMIN E REPUBLIKICS S M MAQEDONIS) - SHKUP (1951-); 1951/199818612CI + AI18.85
1088QENDRA MARKSISTE "MITO HADZI VASILEV - JASMIN" - SHKUP (1945-1990); 1945/198924СИ2.40
1089PARTIA E POPULLIT T M MAQEDONIS - SHKUP (1990 -); 1990/19911СИ0.02

7. 1. 2. ORGANIZATAT CIVILE DHE TJERA

0470KLUBI KUSHTETUES - VELES (1908 -?); 1908/19091i çrregullt0.05
0938BORDI KRYESOR I ORGANIZIMIT TB SERBVE OTOMANE - SHKUP (? - 1912); 1908/19111AI0.10
0471KOMITETI KOMBTAR I MAQEDONIS - - SOFJE (1923-1945); 1903/19452852AI3.80
1035INSTITUTI SHKENCOR MAQEDONI - SOFJE (1925-1944); 1915/19441728AI2.30
0472KOMITETI QYTETAR I VROLLEZRVE MAQEDONI - SOFJE (1945-?); 1946/19471AI0.05
0939ORGANIZATA THEMELORE E PARTIS "HRISTO TRAJKOV" N H SHT HPIN MAQEDONIKE - SOFJE (1945-1947); 1946/19471AI0.05
0473VROLLAZ GRIA GUMENDZIS - SOFJE (1922-1945); 1930/19421AI0.10
1371ORGANIZATA PATRIOTIKE E MAQEDONIS MP (MPO) N THE SH.B.A. (? -)6i çrregullt0.60
1319ORGANIZATA E BASHKUAR MAQEDONI - OMO "ILINDEN" N THE PIRIN PJESA E MAQEDONISON (1990 -);1i çrregullt0.05
0940ILINDEN - ORGANIZIMI I EMIGRIMIT MAQEDONI N IN VENDET EVROPIANE LINDORE (1948-1951); 1948/19512AI0.20
0945SHOQRIA DHE KLUBI KULTUROR I EMIGRANTVE NGA PIRIN MAQEDONI - SHKUP (?); 1950/19541AI0.05
0946BORDI KRYESOR I SHOQATS S OF REFUGJATVE NGA MAQEDONIA EGEJE - SHKUP (1945-1951); 1945/1951:1СИ0.10
1111SHOQATA REPUBLIKE E F CHMIJVE REFUGJIT NGA PJESA EGEJEVE T M MAQEDONIS - SHKUP 1986 -); 1986/19948AI0.80
1112SHOQATA E F REMIJVE REFUGJAT NGA PJESA EGEJEVE T M MAQEDONIS N C KANADA - TORONTO (1986-); 1986/19941AI0.10
1237SHOQATA E F REMIJVE REFUGJAT NGA PJESA EGEJEVE T M MAQEDONIS IN N A AUSTRALI - PERT (?); 1985/19963i çrregullt0.30
1113SHOQATA E F REMIJVE REFUGJAT NGA PJESA EGEJEVE T M MAQEDONIS IN N R RUMANI - BUKURESHT (1948-?); 1948/19541AI0.10
1218SHOQRIA E PRESPA E BASHKUAR - PERT, AUSTRALI (?); 19871СИ0.02
1388SHOQRIA E MIRRISIS DHE BASHKPUNIMIT MAQEDONI - SLLOVAKIA - SHKUP (1993-2001); 1993/20011i çrregullt0.05

7. 2. SHOQRIT BANESE

0474Shoqata e Ushqimeve - BITOLA (?); 1835/18821СИ0.02
0475SHOQATA E SIPTRMARRSVE T CON ND CONRTIMIT - SHKUP (1922-1941); 1922/19371i çrregullt0.10
1308SHOQRIA MJEKSORE E MAQEDONIS - - SHKUP (1947-?); 1947/19874РС0.40
1127BASHKIMI I INXHINIER ANDVE DHE TEKNIKVE T M MAQEDONIS - SHKUP (?); 1975/19882РС0.20
1171Aleanca e SHOFERVE MAQEDONI - SHKUP (?); 1957/19741РС0.10
1277Aleanca AUTO MOTO E MAQEDONIS - - SHKUP (? -); 1958/19754РС0.40
1009BASHKIMI I STUDENTSVE T M MAQEDONIS - SHKUP (?); 1960/19743РС0.30

7. 3. SHOQRIT H NJERZORE

0477SHOQRIA HUMANITARE "TETOVO JABUKA" - SHKUP (?); 1930/19321i çrregullt0.10
0478CHEFKET - SHOQRIA BAMIRARSORE MUSLIMANE - SHKUP (1933-1941); 1933/1939AI0.01

7. 4. SHOQRIT KULTURORE - ARSIMORE

0943BASHKIMI I SHOQATAVE T TE MACHSUESVE SERB OF T OF Perandorisë Osmane - SHKUP (? - 1912); 1910/19121AI0.05
0942SHOQATA E AKTORVE T THE MBRETRIS OF S Y JUGOSLLAVIS - SEKSIONI N SK SHKUP - SHKUP (? - 1941); 1936/19381AI0.05
0479SHOQRIA E LETERRSIS "BORISLAV STANKOVIC" - KTHIMI (?); 1928/19332СИ0.10
0480SHOQRIA E KINGNDIMIT AKADEMIK JUGOSLLAV "OBILIЌ" - SHKUP (? - 1941); 1937/19392СИ0.10
0481SHOQRIA KINGNGSUESE "MOKRAЊEC" - SHKUP (? - 1941); 1937/19381i çrregullt0.10
1333RRETHI I LETERRSIS M MAQEDONI - SOFJE (?); 1936-19871AI0.05
0489SHOQRIA P COR BASHKPUNIM KULTUROR T OF MAQEDONIS ME BRSS - SHKUP (1946-1949); 1947/19491i çrregullt0.10
0944SHOQATA E MACHSUESVE, M TESUESVE DHE PROFESORVE T Y JUGOSLLAVIS - SEKSIONI N SK SHKUP - SHKUP (?); 1958/19691AI0.10
1126SHOQATA E AUTORVE DHE SHOQATAVE T IND PAVARUR T FILMIT T M MAQEDONIS - - FILM STUDIO - SHKUP (?); 1968/197520i çrregullt2.00
1213SHOQATA KULTURORE-ARSIMORE E MAQEDONIS ((DEGA MBUPSHTETSE E VMRO - DPMNE P AR AUSTRALINAL PER WESTNDIMORE) - PERT (1991-); 19911СИ0.02
1385BASHKIMI I SHOQRIS SOR PUNORTOR ARVE ARKIVOR OF T M MAQEDONIS - SHKUP (? - 1990); 1962/199065i çrregullt6.50

7. 6. SHOQRIT SPORTIVE

0482SHOQRIA SOKOLSKO "VRANJE" - VRANJE (? - 1941); 1933/19401СИ0.02
1082SHTIMI I ALEANCS S OF MAQEDONIS - SHKUP (1948 -); 1948/198814РС1.40
1019ALEANCA E ORGANIZATAVE NJERZORE T M MAQEDONIS - SHKUP (1948-); 1948/19888РС0.80
1008BASHKIMI I PIKAVE T OF MAQEDONIS - SHKUP (?); 1976/19872РС0.20

7. 7. T O TJERT

0483EL HIDIJE - ORGANIZIMI I MBRETRIS OF S THE MBRETRIS OF S Y JUGOSLLAVIS - SARAJEVO (? - 1941); 1936/1938AI0.02
0484SHOQRIA E STUDENTIT DHE PUPRFAQSUESIT E JUGOSLLAVIT - SHKUP (? - 1941); 1935/19383СИ0.10
0485SHOQRIA GJEOGRAFIKE ETNOGRAFIKE "JOVAN CVIJIC" - SHKUP (? -1941); 1929/19394СИ0.10
0486SHOQRIA SHKENCORE E SHKUPIT - SHKUP (?); 1922/194149i çrregullt0.60
0487KUPI VARDAR SCOUT - SHKUP (? - 1941); 1931/19401i çrregullt0.10
0488SHKUP SHQIPTAR I SKUADEVE - SHKUP (? - 1941); 1930/194111i çrregullt0.13

8. INSTITUCIONET DHE ORGANIZATAT FETARE

8. 1. Kisha e Lindjes - Ortodokse

8. 1. 1. KISHA GREKE

0490METROPOLITAN GREK PELAGONIK - BITOLA (? - 1918); 1705/1917:1614rigjeneron1.90
0947METROPOLITANI KOЖAN - KOЖANI (? - 1915); 1862/19157СИ0.70
0950VARREZA GREKE IRAQLEJA - BITOLA (?); 1913/19263СИ0.60

8. 1. 2. EXARCHY BULGARIAN

8. 1. 3. PATRIARKATA SERBE

0507METROPOLITAN ORTODOX SERB - SHKUP (? - 1912); 1908/19111AI0.10
0508METROPOLITAN I SHKUPIT - SHKUP (1919-1941); 1919/19416533СИ7.20
0509BORDI ADMINISTRATIV I Dioqezave i METROPOLITANIT SHKUP - SHKUP (1933-1941); 1933/19417032СИ7.70
0510Ortodoks ipeshkvi i Veles-Dibrës - BITOLA (1913-1920); 1913/192019i çrregullt1.90
0511ADMINISTRATORI I DIOCESE OHRID - OHRID (1913-1920); 1913/19141i çrregullt0.05
0512ADMINISTRATORI I METROPOLITANC ORS ORTODOKSE T SK SHKUPIT - SHKUP (1918-1920); 1918/19202i çrregullt0.20
0513MBROJTSI ORTODOKS I QARKUT OHRID - OHRID (?); 19141i çrregullt0.05
0514OMBUDSMANI I ORTODOXIT - SHKUP (1918-1934); 1918/19341410i çrregullt1.55

METROPOLITITETET

ZYRTAR HT HIERARIAN

0491PELAGONISKA - BITOLA (1897-1912); 1898/191676AI0.85
0492VELESKA - VELES (1894-1912); 1891/191277СИ0.90
0493DEBARSKO-KICHEVSKA - DEBAR (1897-1918); 1897/1918117AI1.30
0494OHRIDSKA - OHRID (1890-1912); 1892/19042AI0.20
0495SHKUP - SHKUP (1890-1913); 1890/19131AI0.10
0515BOSILEGRAD (?); 1938/19391СИ0.02
0516GALICHNIK (1919-1941); 1919/1944821СИ1.20
0517GORNOPOLOКKO - GOSTIVAR (1928-1941); 1928/19405i çrregullt0.50
0518VARDARSKO - GOSTIVAR (? - 1941); 1936/194156i çrregullt0.60
0519DEBAR (1915-1942); 1915/1942617i çrregullt0.90
0520SHKUP (? - 1941); 1932/1941912i çrregullt1.10
0521STRUGA (1941-1946); 1941/19461i çrregullt0.05

ZYRTAR HT HIERARIAN

KOMUNAT DHE INSTITUCIONET E KISHAVE

0496KRATOVO (1891-1919); 1894/19512612AI2.84
0497KRIVA PALANKA (1890-1912); 1906/190813AI1.30
0948RESEN (? - 1912); 1887/18921AI0.05
0498TETOVO (1890-1912); 1890/1912144СИ1.50
0522VELES (1921-1941); 1921/193928i çrregullt0.40
0523KTHIMI (? - 1941); 1931/19381i çrregullt0.10
0526DEBAR (1918-1940); 1918/19402i çrregullt0.20
0527DOLNO MLNICHANI (? - 1941); 1933/19405СИ0.10
0529SHKUP (1919-1941); 1934/19391i çrregullt0.10

KOMUNAT DHE INSTITUCIONET E KISHAVE

ADMINISTRIMET E KISHAVE

0499BITOLA (1869 -?); 1893/189713i çrregullt0.40
0500VELES (1869 -?); 18691 0.01
0501DEBAR (1869 -?); 1891/189718СИ0.30
0502KICHEVO (1869 -?); 1891/19001i çrregullt0.10
0503KRATOVO (1869 -?); 1897/19063СИ0.10
0504TETOVO (1869 -?); 1889/18941СИ0.10
0949K COSHILLI SHPIRT KROR KRATOVSKI - KRATOVO (? - 1912); 1908/19162СИ0.05
0531DEBAR (1919-1941); 1919/19411i çrregullt0.10
0532Shën VIRGJINRIA - DEBAR (1919-1941); 1919/193718i çrregullt0.30
0533Shën E premte - DEBAR (1919-1941); 1919/1933119i çrregullt0.50

PERIUDHA 1941 - 1944

KISHA

0506METROPOLITANI I SHENJT SHKUP - SHKUP (1941-1944); 1941/19443712i çrregullt3.90
0536Shën DIMITRIJA - BITOLA (?); 1876/1920112СИ5.00
0538Shën NIKOLA - VLADILOVO (?); 1921/193110СИ0.50
0540PENIMI I VIRGJRES S H SHENJT - GARI (?); 1924/19262СИ0.10
0549Shën VIRGJINRIA - DOLNO MLICHICANI (? -); 1933/19424СИ0.20
0550Shën PUNKTOR KT KUZMAN DHE DAMJAN - Mullinjtë më të ulët (? -); 1933/19412СИ0.10
0551Shën ATANASIUS - BURIMI (? -); 1921/193112СИ0.60
0553Shën NIKOLA - KOSOVARS (? -); 1934/19412СИ0.10
0554Shën JOVAN - KRATOVO (? -); 1899/19169СИ0.40
0556Shën NIKOLA - KRNINO (? -); 1921/193110СИ0.50
0560Shën NIKOLA - ODRIN (? -); 19422СИ0.10
0952Shën ILIJA - VEPRIMTARI (? -); 1857/19161AI0.05
0561Shën GJORGI - OSOJ (? -); 1925/19402СИ0.10
0567Shën Apostulli Peter dhe Paul - SMILOVCI (? -); 1921/193112СИ0.60
0578Shën Dëshmori i Madh DIMITRIJA - TATAR ELEVCI (? -); 1919/19292СИ0.10
0951KISHA AUTOKEFALIKE SHQIPTARE - DEBAR (?); 1941/19431i çrregullt0.05

Manastiret

0589Shën NAUM - OHRID (? -); 1924/19354СИ0.20
0590N A një lumë - një lumë (? -); 1746/19121i çrregullt0.10
0591Shën JOVAN BIGORSKI - ROSTUSHA (? -); 1834/186878СИ3.90
0592ADMINISTRIMI I MANASTIRIT "ST. JOVAN BIGORSKI "- ROSTUSHA (? -); 1838/19419i çrregullt0.90
0953Shën TRANSFORMIMI v. BUKOVO - BITOLA (?); 1818-1864)1СИ0.02

SHENJTART

0597VLADILOVSKA - v. BURIMI (? - 1946); 1924/19466СИ0.30
0598GOSTIVAR (? - 1941); 1921/1941414i çrregullt1.00
0599DEBARSKA E PAR - DEBAR (? - 1941); 1920/1941114i çrregullt0.40
0600DEBARI I DYT - DEBARI (? - 1941); 1934/19411i çrregullt0.10
0601FEJA PARISHTARE - DEBAR (? - 1941); 1919/19413СИ0.30
0604DOLNO MLNICHANI (? - 1941); 1926/194112i çrregullt0.20
0607Vëllazëria e Kishave Ortodokse - SHKUP (? - 1941); 1924/192812i çrregullt0.20
0608SHOQATA EKONOMIKE E Dioqezës së SHKUPIT - SHKUP (? - 1941); 1931/194112i çrregullt0.20

8. 2. BASHKSIA FETARE ISLAME

0609MINISTRIA E BESIMIT - DEPARTAMENTI MUSLIMAN - BEOGRAD (1920-1929); 1920/19291i çrregullt0.05
0610MINISTRIA E DREJTSIS - - DEPARTAMENTI MUSLIMAN - BEOGRAD (1929-?); 1929/19301i çrregullt0.05
0611MUFTISTIA SUPREME - BEOGRAD (1919-?); 1919/1929115СИ1.30
0612UDHHEQJE SUPREME E BASHKSIS FETARE ISLAME - BEOGRAD (? - 1941); 1933/19351i çrregullt0.05
0613ULEMA MEJLIS - SHKUP (1930-1941); 1930/194112631i çrregullt13.20
0614DREJTORIA MAARIFIKE E VAKUFS - SHKUP (1930-1941); 1930/1941270147СИ29.90
0615K COSHILLI VAKUFSKO MEARIFSKI - SHKUP (1931-1941); 1931/19351AI0.05
0954VAKUFSKO MEARIFSKI SOVO - SHKUP (1934-1941); 1939/1940AI0.05
0616ADMINISTRIMI I PRONSIS SEP PAVARUR T OF BASHKSIS FETARE ISLAME - SHKUP (1941-1941); 1932/1936AI0.01
0617FONDI PENSIONAL I KUNSHILLIT MEARIF VAKUFSKO - SHKUP (? - 1941); 1935/19411i çrregullt0.10
0955GAZI ISABEGOVA REFORMA MEDRESA - SHKUP (? - 1941); 1936/1941941AI1.70
1288VAKUF "ADEM BABA" - SHKUP (?); 1932/1936AI0.03
1048VAKUFSKI PRONA E XHAMES JAJA PASHA N THE FSHAT RADISHANI - SHKUP (?)1i çrregullt0.10

MUFTYT E RRETHIT TIST RRETHIT

0619SHKUP (1921-1941); 1922/19462226i çrregullt2.70
0620VELES (1921-1941); 1929/19311i çrregullt0.10
0622TREGU I RI (1921-1941); 1923/193033i çrregullt0.40
0625SHKUP (1921-1941); 1924/194111i çrregullt1.10
0626PRIZREN (1921-1941); 1929/193557i çrregullt0.60

ADMINISTRATAT E VAKUFS

0629VELES (1920-1931); 1929/19313СИ0.10
0633DEBAR (1920-1931); 1927/193018i çrregullt0.30
0635KAVADARCI (1920-1931); 1923/19391i çrregullt0.05
0640LESKOVAC (1920-1931); 1920/193011i çrregullt0.13
0641NISH (1920-1931); 1920/1930110i çrregullt0.30
0644OHRID (1920-1931); 1930/194013i çrregullt0.20
0655RESEN (1920-1931); 1924/19253СИ0.10
0659STRUGA (1920-1931); 1926/194117i çrregullt0.25

RRETHIMI VAKUFSKO - CERTIFIKATAT MEARIFSKI

0668DEBAR (1931-1941); 1935/19401i çrregullt0.10
0670KAVADARCI (1931/1941); 1923/19391i çrregullt0.05
0671KICHEVO (1931-1941); 1930/194112i çrregullt0.16
0676NISH (1931-1941); 1931/19411i çrregullt0.10
0679OHRID (1931-1941); 1930/194065i çrregullt0.70
0689RESEN (1931-1941); 1930/19411i çrregullt0.10

IMAMATI

0707SHKUP (? - 1941); 1920/19461i çrregullt0.10
0708JEMATIC MEJLIS - SHKUP (? -1941); 1935/19404СИ0.10
0709MAJLIS - TREGU I RI (? - 1941); 1934/19363СИ0.10
0711SHOQATA E REGJISTRUESIT IMAM - TREGU I RI (? -1941); 1931/19362i çrregullt0.20
0713XHAMIA SULTAN MURATOVA - SHKUP (? -); 1712/19151i çrregullt0.10

9. T O TJERT

0714L MVIZJA REVOLUCIONARE MAQEDONI - SOFJE (1893-?); 1900/19463i çrregullt0.30
0956KOMITETI KOMBTAR I MBROJTJES S SK SHKUPIT (Aksioni çetnik) - SHKUP (? -1912); 1907/19121AI0.10
1109LUFTAT BALLKANE (1912-1913); 1912/19132СИ0.20
1108KONFERENCA E PAQES PARIS - PARIS (?); 1918/19201СИ0.10
1436PROJEKTI I VIZIONIT TIN PRBASHKT3AI0.30
0715KOMITETI P TOR T CE FESTUAR 25 VJETORIN E ÇLIRIMIT T OF SERBIS S SOU JUGUT - SHKUP (1936-1937); 19371i çrregullt0.10
1033FONDI GREQI (?); 1912/19584СИ0.40
1025RASTI I JUGOSLLAVIS (?); 1948/195110СИ1.00
1090BORDI P ORR ORGANIZIMIN E PROTESTS BOT ALLRORE GJITHA MAQEDONIA - SHKUP (1992 -); 19926РС0.60
1215OPERACIONI CHAKALAROV, FJAL P TOR EMIGRANT MT MAQEDONI NGA PERT - AUSTRALIA PERERNNDIMORE: VASIL SKORDOV, JOTE KJANDOVSKI (S); 1989/19941СИ0.05
1426KUNSHILLI I REFUGJITVE TEN DANIKAVE - NUBNSHKRUESI I SHKUPIT; 2002/20041РС0.10

B. FONDET ARKIVALE FAMILJARE DHE PERSONALE

B. 1. FONDET FAMILJARE

0717ANASTASOVI, TREGTART - SHKUP; 1889/19471AI0.10
0719ANDREEVI, TREGTART - KRUSEVO; 1887/19222СИ0.20
1051ASHTALKOVSKI, TREGTART - STRUGA; 1791/19081i çrregullt0.10
1003BACHEVI (TRAJKO DHE DIMO), TREGTART - VELES; 1873/1941164AI1.50
1050BELEZALKOVI, TREGTART - PRILEP; 1907/19131AI0.02
1425BELICHANEC (ILIJA DHE SPASIJA); PUNTOR ST SHOQROR-POLITIK - SHKUP; ?3СИ0.30
1214BINEVSKI (FALAS DHE CHRISTINA) - PERT, AUSTRALI; 19571СИ0.05
0720BOGDANOVI, TREGTART - VELES; 1904/19191СИ0.02
0721BOGDANOVI, KOMISIONART - SESALONIKI; 1906/19091i çrregullt0.10
1429BOGDANSKI (JEZDIMIR DHE BRANKO), PUNTOR S SHOQROR-POLITIK - SHKUP; ?1i çrregullt0.10
1222ZOTT (BASILI DHE DOKA) - PERT, AUSTRALI; 19321СИ0.02
0722BOGOEVIC, TREGTART - TETOVO13СИ1.30
0723BOJADZIEVI, TREGTART - DEBAR; 1876/19311i çrregullt0.05
1424BRAJKOVSKI (RUNJA DHE FILIP), PUNTOR S SHOQROR-POLITIK - SHKUP; ?4СИ0.40
0957BRESOSKI, TREGTART - GALICHNIK: 1848/19121i çrregullt0.10
0958VESOVI, TREGTART - VELES; 1844/19121AI0.10
0724VRTANOVI, TREGTART - PRILEP; 1887/19484СИ0.40
0725GJENOS, FARMACI - SHKUP; 1889/19413СИ0.30
0726DEBARLIEVI, TREGTART - VELES; 1906/19454СИ0.40
0728DIMITROVI, TREGTART - SHKUP; 1888/19471i çrregullt0.10
0768GJINOSKI, LIVESTOCK (SEHAI) - GALICHNIK; 1904/19221i çrregullt0.05
0729ZOZI, TREGTART - BITOLA; 1895/19131СИ0.10
0730ISAKOVSKI, TREGTART - SHKUP; 1919/19453i çrregullt0.30
0959KARADZA, TREGTART - SHKUP; 1939/19421AI0.10
0731KIRKOVI, TREGTART - VELES; 1800/19104СИ0.40
0734LAZAREVI, TREGTART - SHKUP; 1907/1945731СИ1.30
0736MASHOVI, TREGTART - VELES; 1848/19123317СИ3.70
0737MOMIROVCI, TREGTART - TETOVO; 1883/19131i çrregullt0.10
0960MURATOVSKI, STOCHARI (KEAJI) - GALICHNIK; 1884/1912116AI0.40
0738NASTEVI, TREGTART - SHKUP; 1911/19432531СИ3.10
0739Zjarrfikës, industri - SHKUP; 1886/1945317i çrregullt0.70
0740PETROVSKI, TREGTART - SHKUP; 1881/19475СИ0.50
0742PESEVI, TREGTART - VELES; 1904/193015i çrregullt0.10
0743POP ANTOVI, TREGTART - SHKUP; 1929/19377СИ0.20
0744POP ANTOV - JANCULOV, TRGOVCI - SHKUP; 1925/1929229СИ0.80
0964POP JOVAN DHE POP MATE, PRIFT --T - OCTION; 1848/19141AI0.02
0745POPOVI, TREGTART - PRILEP; 1873/18841i çrregullt0.10
1278PESHKUES, TREGTARE - SHKUP; 1893/1962757AI1.80
0746RIZOVI, TREGTART - VELES; 1843/19253СИ0.30
0747RISTIC, TREGTART - SHKUP; 1906/194888СИ1.00
0961Skllevërit, TREGTART - BITOLA; 1826/19485941i çrregullt6.70
1225SANTU, TREGTART - SHKUP; 1870/19881СИ0.05
0748SRMABOЖA, TREGTART - OHRID; 1852/19151СИ0.10
0749SULEJMAN (HASAN DHE JUSUF), TREGTART - SHKUP;1i çrregullt0.05
0750TODOROVI, TREGTART - SHKUP; 1875/19001i çrregullt0.10
1212VOLLLIMET (JANKO DHE MALI) - PERT, AUSTRALI; 1958/19891AI0.05
0962TOPOLIJAN, TREGTAR --T - CARIGRAD; 1889/18951AI0.05
1220TRAJKOVSKI (METODIA DHE SHPRESA) - PERT, AUSTRALI: 1993/19951СИ0.02
0963TRENOSKI, TREGTART - VEPRIMTARI; 1868/19111AI0.05
0752FIDZO, TREGTART - SHKUP; 1885/19544i çrregullt0.40
1280FOTO (VERA DHE MINCHO) - SHKUP;7i çrregullt0.70
0753CHAKAR, BOOKERS - VEPRIMTARI; 1864/19211i çrregullt0.05

B. 2. FONDET PERSONALE

1470MISHI RRJETI, DOKUMENTAR N IN RADIO-TELEVIZIONIN MAQEDONI - SHKUP (1950/2011)5 0.00
0965ABDURAHMAN BEG - SHKUP; 1868/19191AI0.10
0754ALEXOV GJORGI, TREGTAR - VELES; 1872/19331i çrregullt0.05
1172ANDREEV BANE - RONKATA - SHKUP; 1946/19791AI0.10
1064ARSOV LJUPCHO - SHKUP; 1904/19865AI0.50
0757ARGENTAROVIC COSTA, TREGTAR - SHKUP; 1915/19301i çrregullt0.05
0718TREGTARI ATANASOV PETAR (KUCHUK) - VELES; 1868/1928260AI1.50
1300VIKTOR ACIMOVIC, GAZETAR - SHKUP; ?24i çrregullt2.40
0966ACEVA VERA - SHKUP; 1952/19811AI0.10
0760ACHKOV ILIJA, TREGTAR - SOFJE; 1941/1943 (CP 2011)2AI0.20
1458BELOVSKI DIMCE, PUNKTOR SHOQROR-POLITIK - SHKUP39SI / AI3.90
0761BECENKOVSKI KOSTA, KODZOBASIJA - ROSOKI; 1893/1936 (CP 2011)1AI0.10
1420BILJANOVSKI ZLATKO, PUNKTOR SOCIAL-POLITIK - SHKUP; 1931/20044AI0.40
0967BOSKOVIC KOSTADIN, ZYRTAR POST - SHKUP; 1893/19792AI0.20
0762BUKVIC JOVAN, TREGTAR - SHKUP; 1889/18901i çrregullt0.05
1433BRADINA - SMIЉANIЌ TOMO, PROFESOR i UNIVERSITETIT - SHKUP1?0.10
0763BUNARKOV SERGEJ, TREGTAR - VELES; 1924/19251i çrregullt0.05
1091BURZEVSKI VANCHO, PROFESOR i UNIVERSITETIT - SHKUP; 1934/199010СИ1.00
1302VANOV KOSTA, TREGTAR - VELES; 1919/19721AI0.05
1332VAPCAROV JONKOV NIKOLA;1i çrregullt0.05
0764VELEV STAVRE, TREGTAR - KRUSEVO; 1849/193111i çrregullt0.10
1301VESLIEVSKI NAUM - BARRI, LUFTSI I PAR - REZEN;1i çrregullt0.10
1065VLAHOV GUSTAV - BEOGRAD;48AI4.80
0766VLACHOV DIMITAR, PUNKTOR POLITIK - SHKUP: 1886/197835AI3.50
1435VUKICEVIC1?0.10
1399GAVRISH KSENIJA, PUNKTOR SHOQROR - SHKUP; (?)3AI0.30
0767GALIЌ KOSTA, TREGTAR - SHKUP; 1921/1930 (JO GATISHT) (?)1i çrregullt0.10
0968GIGOV STRAHIL, PUNKTOR POLITIK - SHKUP; 1944/19782AI0.20
1083GOGOVSKI GRIGORIE - PUN, PUNKTOR POLITIK - TETOVO; 1986/19911AI0.10
1066GRABULOVSKI JORDAN, skulptor akademik - SHKUP; 1925/19867AI0.70
0771DANABASH MICHAIL, TREGTAR (ALASH-VERISH) - BITOLA; 1853/19266140i çrregullt5.00
0772DASKALOV DOBRI, VOJVODA - KAVADARCI; 1885/19531AI0.05
0727DEVETAKOVIQ, ZYRTAR - SHKUP; 1907/191731i çrregullt0.30
0773DELCEV GOCE, REVOLUCIONAR - KUKUSH; 1892/19461AI0.05
0776DINEV VASIL, TREGTAR - SHKUP; 1858/19421i çrregullt0.10
0777DICA ANTONIJA, TREGTAR - SHKUP; 1903/19411i çrregullt0.10
0778DICA TOMA, TREGTAR - SHKUP; 1906/19111i çrregullt0.10
0779DRANGOV TODOR, TREGTAR - SHKUP; 1888/19171i çrregullt0.10
0969DUGANOVA VASKA, PUNKTOR POLITIK - SHKUP; 1948/19819AI0.90
0780DUMA CHRISTO, TREGTAR - BITOLA; 1885/19161СИ0.10
1419DUMA Dr. HRISTO, PROFESOR i UNIVERSITETIT - SHKUP; 1948/200210AI1.00
0781DUMEV K'DROV VELKO, REVOLUCIONAR - SOFJE; 1903/19041AI0.10
1027JANULIS GEORGE, komandant i brigadës së Dag; 1942/19571AI0.10
1028GEORGIJADIS GEORGIOS, komandant i brigadës DAG; 1945/19491AI0.10
1221GEORGIEVSKI BRANKO - PERT, AUSTRALI; 1983/19941СИ0.05
0770ЃUKIЌ VOISLAV, avokat - SHKUP; 1920/194125СИ2.50
0782ZELEZAROV RISTO, TREGTAR - SHKUP; 1864/19402i çrregullt0.20
1442GANA ZDRAVKOVSKI, 8 0.80
0970IVANOVIC MOMCHILO, PROFESOR - BEOGRAD; 1912/19351AI0.10
1310IVANOVSKI ALEXANDER - ALEKO - SHKUP; 1953/19971AI0.10
1331IVANOVSKI VASIL (BISTRISHKI);1i çrregullt0.10
1378IVANOSKI VLADIMIR - LUMBARKO, PROFESOR - SHKUP; (?)21i çrregullt2.10
0783JANEVSKI NESTOR, KODJOBASIJA - SELCE; 1898/19071i çrregullt0.10
0785JANCULOV DANILO, TREGTAR - SHKUP; 1909/19481511СИ1.80
0786JESIC SIMO, TREGTAR - GOSTIVAR; 1878/19281i çrregullt0.10
0971JURUKOVA - CHOPOVA VELIKA, GJYSHI I GOCE DELCEV - SHKUP; 1895/19837AI0.70
1330KALAJDZIEV CHRIST1i çrregullt0.05
0787KALISTIDA NIKOLA, TREGTAR - KRUSEVO3СИ0.10
0788KANTARDZIEV ATANAS, TREGTAR - STRUMICA; 1906/19521AI0.10
0789ANGEL KANCESKI, TREGTAR - SHKUP; 1860/19401AI0.02
1460KARANFILSKI Dr. BORISLAV, PATOFIZIOLOG, PROFESOR I FAKULTETIT T OF MJEKSIS AT N THE UNIVERSITETIN "ST. CIRILI DHE METODI ”N SK SHKUP - SHKUP4SI / AI0.40
1397KARADZA VASKO, SHKRIMTAR / POET - KOSTUR (MAQEDONIA EGJEOVE); 1937- 20001i çrregullt0.10
0972KATARDZIEV Dr. IVAN, PUNKTOR SHKENCOR - SHKUP; 1969/19782i çrregullt0.20
1110KACHOROV B DR - TORONTO, KANADA1i çrregullt0.10
0791KOVACHEV BORIS, TREGTAR - VELES; 1913/19461i çrregullt0.10
0973KOLISEVSKI LAZAR, PUNKTOR POLITIK - SHKUP; 1945/198625224i çrregullt25.70
0974KOSMESKU KOSTA, PROFESOR - BITOLA; 1907/19141AI0.10
0793PANCA KOSTOV, TREGTARI - VELES; 1902/19081i çrregullt0.05
1456JOVAN KOTESKI, SHKRIMTAR / POET - SHKUP6 0.00
1443KOОOVSKA - CVETKOVIЌ FANA, HERO KOMBTAR - SHKUP6РС0.60
0795KRAJNICANEC GJORGJI, TREGTAR - VELES; 1890/19223СИ0.30
0796KRAJCEV TOMA, TREGTARI - SHKUP; 1914/19271i çrregullt0.05
0797KRNDEV LAZAR, TREGTAR - VELES; 1893/19111i çrregullt0.10
0799KRTEV ASEN, avokat - VELES; 1920/194530i çrregullt3.00
0800KRTEV ILIJA, TREGTAR - SHKUP; 1886/19261СИ0.05
0975KUMBARADZI EMIN BEG JASHAR, CHIFLIKSAJBIA - SHKUP; 1901/19113AI0.30
1432KUCULOVSKA GALENA, MUZEOLOG - SHKUP6AI0.60
0801LAZAROV POP VASIL, PRIFT - BITOLA; 1874/19341СИ0.10
0802LEKIЌ PETAR, TREGTAR - SHKUP; 1897/19312i çrregullt0.20
1223JEMAN LEMBANOVA, POET - MELBURN, AUSTRALI; 1991/19951СИ0.02
0803LUKAREV PETAR, TREGTAR - SHKUP; 1919/19481i çrregullt0.10
1466NTHERNA THEREZA, ÇMIMI NOBEL DHE GRA SHKUP: AGNEZ GONDZA BOJADZIU - SHKUP; 27.08.1910 - 5.09.1997 1i çrregullt0.05
0976MAJ - KIROV NIKOLA, SHKRUES - KRUSEVO; 1913/19624AI0.40
0804MAQEDONI - GEORGIEV NIKOLA, REVOLUCIONAR - SOFJE; 1903/19121i çrregullt0.10
0805LAZARI MALEZANOVIQ, TREGTARI - VELES; 1922/19231i çrregullt0.05
0806MAHMUT YAJA. TREGTAR - SHKUP; 1929/19351i çrregullt0.10
0807MANEV, TREGTAR - KRATOVO; 1880/19121СИ0.05
1239MANCEVSKI MILCHO, DREJTOR I FILMIT - SHKUP4i çrregullt0.40
1052MARKOVSKI VENJAMIN - VENKO, POET - SHKUP; 1914/196815СИ1.50
0977MATOV HRISTO, TREGTAR - VELES; 1890/191215AI0.15
0809MADZAROV LAZAR, REVOLUCIONAR - SOFJE; 1904/19071AI0.05
0810MEDJUREЧKA MARA, PUNKTOR SHOQROR - SHKUP; 1948/19572i çrregullt0.20
1422MINCEV NIKOLA, PUNKTOR SOCIAL-POLITIK - SHKUP; (?)1i çrregullt0.05
0811MINDZO NIKOLA, TREGTAR - OHRID; 1849/189819i çrregullt0.20
0978MIROSAVZEVIC DUSAN, ARKITEKT - BEOGRAD; 1924/19651AI0.05
0979MIRCEVSKI TODOR, KODJOBASIJA - GARI; 1887/1906119AI0.30
0813MISIRKOV KRSTE, POLITIKAN - ENIDZE VARDAR; 1922/19271i çrregullt0.01
1434KOSTA MITIKE, PROFESOR I UNIVERSITETIT - SHKUP2?0.20
0812MITREV ANASTAS, PUBLIKIST DHE SOCIALIST - SHKUP; 1900/19503AI0.20
1128MIHOV BLAGOJ, AMBASADOR - SHKUP5i çrregullt0.50
0980MISHKOVSKI TRAJKO, LUFTUES SPANJ - VELES; 1903/19852AI0.20
1438MOKROV BORO, PUNKTOR DHE PUBLIKIST SHOQROR-POLITIK - SHKUP30500 0.00
0815Kostoja MOROVIC, TREGTARI - SHKUP; 1875/19402i çrregullt0.20
0981MAKINA DR.VLADIMIR, PROFESOR i UNIVERSITETIT - SHKUP; 1894/1986102i çrregullt10.20
0816NASTE MONE, TREGTAR - TETOVO; 1870/19091i çrregullt0.05
0817NASTEV STEFAN, TREGTAR - TETOVO; 1908/19141СИ0.05
0819NEDEV ANDREJA, TREGTAR - SHKUP; 1913/193412i çrregullt1.20
1084SKLLAVI NIKOLOVSKI - KATIN, GAZETAR - SHKUP; 1942/199026i çrregullt2.60
1219PROTOEREJ OROVCHANISHT ALEXO JOVANOVSKI - PERT, AUSTRALI; 19351СИ0.02
0821PANCEV ILIJA, TREGTAR - VELES; 1903/19041i çrregullt0.10
1279PASKALEVSKI PASKAL, PUBLIKIST - DOLENI - KOSTURSKO (MAQEDONIA EGEJE); 1937/1996212AI0.44
1173PASHTI JOVAN, BALLET ARTIST - SHKUP (23 pako)45i çrregullt4.50
0822PERMETARI JANE, TREGTAR - KRUSEVO; 1870/19091i çrregullt0.10
0982PEJEVSKI BORO, PUNKTOR SHOQROR - SHKUP; 1944/19824AI0.40
1029PECOPOULOS ZANIS, FUNCTIONER i CPG; 1922/19471AI0.10
0823SHTATA PANC,, HERO KOMBTAR - KUMANOVO; 1937/19411AI0.10
1423PODGOREC VIDOE, SHKRUES - SHKUP; (?)22СИ2.20
0825POLENAK PANTA, avokat - SHKUP: 1933/19571AI0.10
0826POP ANTOV ALEXA, TREGTAR - SHKUP; 1933/19401AI0.05
0827POP ANTOV TASE, TREGTAR - SHKUP; 1902/192025СИ1.40
0983POPOV ANTON, GAZETAR - STRUMICA; 1915/19421i çrregullt0.05
0828POPOVIC? , TREGTAR - KRATOVO; 1880/19121СИ0.05
0829POP PANKOV BLAGOJA, avokat - SHKUP; 1920/195521i çrregullt2.10
0830POP STEFANOV NIKOLA, Prifti - OHRID; 1852/19041СИ0.05
0831PLLICEV GRIGOR, SHKRIMTAR / POET - OHRID; 1855/18891AI0.10
0833RAICEVIC SVETOZAR, ETNOLOG-KUSTOS - SHKUP; 1919/19414i çrregullt0.40
0835RUS PETROV NIKOLA, REVOLUCIONAR - BEROVO1AI0.10
0984SIMIЌ STEFAN, PROFESOR - SHKUP; 1941/19521AI0.10
0837SLAVIK ARSOV BORIS, PROFESOR I FAKULTETIT EKONOMIK - SHKUP; 1944/19451i çrregullt0.10
1174SMATRAKALEV MIHAIL (ANGEL ZHAROV), PUBLIKIST - SOFJE; (?)26СИ2.60
1067SMILEVSKI VIDOE, PUNKTOR SHOQROR - SHKUP; 1943/197915i çrregullt1.50
0985SOKOLOV Dr. LAZAR, PUNKTOR SHKENCOR - SHKUP; 1935/19484AI + SI1.20
1129SPIROVSKI ILIJA - PANDE, PJESICMARRSE N N NOV - SHKUP; 1932/19715AI0.50
1224SPIROVSKI MILE - BRISBEIN, AUSTRALI: 19601СИ0.01
0839ARANGEL STANKOVIQ, FOTOGRAFT - SHKUP1i çrregullt0.10
0986STANKOVSKI BOSHKO, PUNKTOR SHOQROR - SHKUP; 1964/19681AI0.03
1085STAROVA Dr. VULNET, PUNKTOR SHOQROR - SHKUP; 1986/19911AI0.10
0840STEFANOV BOGDAN, TREGTAR - SHKUP; 1903/19061i çrregullt0.05
1338STEFANOSKI GOCE, PROFESOR - SHKUP; 1922/199123СИ2.30
1303STOJANOV Dr. PETAR, PUNKTOR SHKENCOR - SHKUP2i çrregullt0.20
1453STOJANOV Dr. RISTO, PROFESOR I UNIVERSITETIT / PUNKTOR SHKENCOR - SHKUP2СИ0.00
0842STOJCEV STOJAN, TREGTAR - SHKUP; 1786/19412СИ0.20
0843TADIC BOZIDAR, avokat - SHKUP; 1922/19442СИ0.20
0987TALEV ALEXA, TREGTAR - PRILEP; 1941/19441i çrregullt0.10
1130TALESKI BLAGOJA, PUNKTOR SHOQROR - SHKUP4AI0.40
0846TASIC DRAGUTIN, avokat - SHKUP; 1913/195610i çrregullt1.00
0847TEMKOV PANE, Prifti - KISHA METODISTIKE - STRUMICA;1i çrregullt0.10
0848TODOROV ANDREJA, TREGTAR - SHKUP; 1900/19121i çrregullt0.05
1053TODOROVSKI BLAGOJA, Prifti - Importet; 18901i çrregullt0.02
1427TODOROVSKI Dr. GLIGOR, PUNKTOR SHKENCOR (HISTORIAN) - SHKUP; ?5i çrregullt0.50
0988TODOROVSKI PANCA, PROFESOR - SHKUP; 1921/19621AI0.10
0989TODOROVSKI? , KODZOBASHIJA -ROSOKI; 1833/19131i çrregullt0.10
1092TOMOV GEORGE, FOLKLORE - Nju Jork, SHBA; 1969/19924СИ0.40
0851TRIFUNAC STEVAN, avokat - SHKUP; 1934/19411СИ0.10
1068TUPURKOVSKI VASILEV SPIRO - TORONTO, KANADA; 1900/198825AI2.50
1393TUFEKCHIEV NAJE, EMIGRANTI MAQEDONI N SW SUEDI (?);2i çrregullt0.20
0990KAMILOV Dr. KIRIL, PROFESOR i UNIVERSITETIT - SHKUP; 1882/19575AI0.50
1421IMORNAKOV Dr. DIMITAR, HISTORIAN I ARTIT - SHKUP; 1946/200410AI1.00
1211KOSEVSKI ZORAN, PERT, AUSTRALI; 1985/19921СИ0.10
0853HADZI VASILEV PANC, TREGTAR - SHKUP:1i çrregullt0.05
0854HADZI MANEV GJORGI, avokat - SHKUP; 1941/19442i çrregullt0.20
0855HADZI PANZOVA DARA, TREGTAR - VELES; 1867/19331i çrregullt0.10
0991HRISTOV Dr. ALEXANDER, PROFESOR i UNIVERSITETIT - SHKUP; 1920/19769AI0.90
0856CACA JANKO, avokat - SHKUP:1i çrregullt0.10
1373CHAVDARSKI VAN, O, CONDUKTOR - SHKUP:9i çrregullt0.90
0858CHAKAROV GJORGJI, BOOKMAN - STRUGA; 1881/19411СИ0.05
1322ANGEL CHEMERSKI - JANOS, PUNKTOR SHOQIALROR-POLITIK - SHKUP; 1964/19851AI0.10
1002Chernodrinski POP GEORGIEV VOJDAN, SHKRUES; 1897/19529AI0.90
1054CHITKUSEV PETAR, TREGTAR - VELES; 1889/193218AI0.15
1175ЧUКKOV MANOJLO, PROFESOR i UNIVERSITETIT (PJESICMARR INS N IN SESIONIN E PAR T AS ASNOM) - SHKUP; 1920/19913AI0.30
0992JIMAS ANDREAS, FUNCTIONER i CPG; 1942/19451AI0.10
1131DZUNOV RISTO, PUNKTOR SHOQROR - SHKUP:149i çrregullt14.90
1210SHARINOVSKI MIHAIL - PERT, AUSTRALI; 19574СИ0.40
0859SHAJO - POP JOVAN GELEV, Prifti (Zëvendës ARKISHKOPI) - INDIVIDT; 18701i çrregullt0.10
1047SHEIKH SASUDUDIN, PERSONI FETAR - RUFAISKA SECTA - SHKUP; 1917/19441i çrregullt0.10
0993SHKAKA DIMO, TREGTAR - STRUGA; 1831/18951AI0.02
0860SKAPERDA KRSTO, TREGTAR - SHKUP; 1880/19284СИ0.40
0861ЊUЊEVIЌ MIRKO, avokat - SHKUP; 1896/19588i çrregullt0.80

C. Koleksione

0862BUJQSIT 16 1646/18591AI0.05
0863BERATI 1702/19111AI0.05
0864VAKUFNAMI 1574/19111AI0.05
0865BUJURULDI 1837/18681AI0.05
1046IJESETNAMI - GJENEOLOGJI T S KADIREVE, SUNISI DHE SEKSIONEVE HELVETIANE NGA SHKUPI, GOSTIVARI, TETOVA DHE OHRIDI1i çrregullt0.10
1049DOKUMENTE INDIVIDUALE N LAN GJUHN TURQE - VARIJA; 1801/192029i çrregullt2.90
0866BIOGRAFIT, AUTOBIOGRAFIT AND DHE MEMUART 1866/19442i çrregullt0.20
0867KRONIKAT 1941/19441i çrregullt0.10
0868DOKUMENTE INDIVIDUALE - VARIJA 1734/19504СИ0.40
0869Posterët dhe fluturimet7i çrregullt0.70
0870FOTOT 1900/19609i çrregullt0.90
0871CARDS 1628/1955 (1100 karta)5СИ0.50
0872PLANET 1917/197025AI2.50
0873GAZETAT 1941/194512СИ1.20
0999Monedha LIBRI (PARA)1i çrregullt0.05
1000Pulla dhe pulla (396 printime)1СИ0.00
0994QYTETAR ART ARKIVOR FOR P MR MAQEDONIANT FT NGA PJESA EGEJEVE T M MAQEDONIS B NDWRMJET DY LUFTVE BOTrore; 1918/19406AI0.60
0995QYTETAR ART ARKIVOR FOR P MR MAQEDONASIN F NGA PJESA EGEJEVE T M MAQEDONIS IN N NO NOB; 1941/194519AI1.90
0996QYTETAR ART ARKIVOR FOR P THER MAKEDONIANT NGA PJESA EGEJEVE T M MAQEDONIS IN N IN LUFTN CIVILE; 1945/194943AI4.30
0997QYTETAR ART ARKIV P ABR EMIGRIMIN MAQEDONI N IN VENDET EVROPIANE JETUESE DHE JUGOSLAVIA; 1948/1968946AI1.82
1024ORGANIZATAT E PARTISE N IN MAQEDONI AN EGJEE DHE GREQI 1941/196610i çrregullt1.00
0998DOKUMENTACIONI TEKNIK APLIKUAR NGA BANKA TREGTARE - BANKA E SHOQRUAR - SHKUP; 1955/19851000РС100.00
1282DOKUMENTACIONI TEKNIK APLIKUAR NGA MINISTRIA E URBANIZMIT, NDSTRRTIMIT DHE MBROJTJES S EN MJEDISIT T RE REPUBLIKICS S M MAQEDONIS;73РС7.30
1379DOKUMENTACIONI TEKNIK APLIKUAR NGA MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE KOMUNIKACIONIT T THE REPUBLIKICS S M MAQEDONIS - SHKUP54РС5.40
1379DOKUMENTACIONI TEKNIK APLIKUAR NGA MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE KOMUNIKACIONIT T THE REPUBLIKICS S M MAQEDONIS - SHKUP (DEPOZITA - DEPOZITA 2006 - 8AI0.80
1107DOKUMENTACIONI TEKNIK I KUPTIMIT TEC VEÇANTA; (+ 3511 mikrofisha)128 12.80
1430MBLEDHJA E PLANEVE T G PENRGJITHSHME URBANE 18РС1.80
0874Mbledhja e mikrofilmës: 1.548.800 mikrofilma. 0.00

D. K RESRKIMI DHE I FITUAR NGA HUAJ

AUSTRIA

1238MINISTRIA E PUNIRVE T BRENDSHME T A AUSTRIS--VIENNA; 1926/19281AI0.10
1396MINISTRIA E PUNIRVE T JASHTME T A AUSTRIS--VIENNAS; 1922-19367AI0.70
1459ILIRIK-SERBIK - VIJEN; 1611/17381СИ0.02

BULLGARIA

1177KONSULLATA BULLGARE N B BITOLA; 1907/19103AI0.30
1194MINISTRIA E ARSIMIT KOMBTAR T B BULGARIS - SOFJE; 19201AI0.01
1263KUVENDI KOMBTAR I BULGARIS - SOFJE; 1941/19431AI0.04
1179PRESIDENCA E REPUBLIKS S B BULLGARIS - SOFJE; 1946/19471AI0.02
1178AGJENCIA TREGTARE BULLGARE N IN TIRAN; 1928/19381AI0.10
1298SHOQRIA DUPLIKE E MAQEDONIS; 1897/18991AI0.01
1201Komiteti Qendror PKK - SOFIA; 1924/19471AI0.03
1202ORGANET JETERSSORE T B BKP; 1922/19411AI0.10
1204ORGANIZIMI I QARKUT N B BKP - GORNA JUMAJA; 1921/19441AI0.02
1203Federata e Komunës Ballkanike; 1920/19371AI0.05
1182KOMITETI KOMBTAR I ALEANCS S OR ORGANIZATAVE TIG EMIGRANTVE MAQEDONI - SOFJE; 1905/19511AI0.01
1254SHOQRIA ILINDEN - SOFJE; 1931/19471AI0.10
1205MATERIALE I BURGUT POLITIK1AI0.05
1269KUSHTETUTA E ORGANIZATS ILINDEN; 19261AI0.01
1249KOLEKTIMI - PYETJA MAQEDONI; 1903/19691AI0.03
1265VMRO; 1924/1933 (Bullgari)5AI0.50
1265VMRO; 1924/1933 (Federata Ruse)10.10
1260VMRO - E BASHKUAR; 1925/19541AI0.10
1266ORGANIZATAT KOMBTARE TBER ÇLIRIMIT T OF MAQEDONISVE N B BULLGARI PAS Kongresit të Berlinit: 18789AI0.90
1243KOMISIONI P ISR ÇSHTJET XHEWISHE - SOFJE; 1941/19431AI0.03
1292KOLEKTIMI - L MVIZJA E ÇLIRIMIT KOMBITAR: 1878/19811AI0.03
1289PERSONALITETET DHE NGJARJET LIDHUR ME AKTIVITETIN E BATTALIONIT "HRISTO BOTEV"; 1941/19921AI0.10
1262KOMITETI KOMBTAR I FRONTIT INDIVIDUAL - SOFJE: 1944/19482AI0.20
1180KOMITETET E QARKUT, RRETHIT DHE LOKAL T OF FRONTIT INDIVIDUAL N M MAQEDONINIA E PIRINIT; 1944/19471AI0.03
1190Aleanca e shoqërive SHKENCORE-ARSIMORE TAC MAQEDONIS - - SOFJE; 1945/19511AI0.10
1296INSPEKTORATA E RRETHIT P STR STATISTIK - BLAGOEVGRAD; 19571AI0.01
1290METROPOLITANIA E VJETR E ZAGORAS; 1898/19211AI0.01
1251UZUNOVI (DIMITAR, KRISHT DHE ANGEL); 1884/19311AI0.10
1255ALEXANDER TODOR; 1911/19901AI0.10
1186BAJDAROV GEORGE; 1912/19931AI0.10
1248BOJADZIEV KLIMENT; 1913/19311AI0.03
1181VELCHEV VELCHO; 1909/19281AI0.05
1268E SHIKIM THESARIN; 19691AI0.03
1185GERDZIKOV MICHAEL; 1928/19311AI0.03
1241GRUEV DAME; 1900/19591AI0.05
1188DAKOVSKI IVANOV BOJAN: 19271AI0.01
1261DIMITROV GJERGJI; 1924/19491AI0.10
1258PETARI I SHKENCS; 1912/19451AI0.03
1206KAVRAKIROV SIMEON; 1918/19591AI0.10
1293KARAJOV TOMA; 1910/19341AI0.02
1183KECKAROV ANTON; 1916/19381AI0.02
1200KOVACHEV VLADISLAV; 1875/19241AI0.05
1247KOCEV HRISTO; 1925/19301AI0.03
1191VOLUMI I FUNDIT LAZARUS; 19201AI0.01
1291Tomë KRCHOV DIMITROV1AI0.01
1198KULISHEV GJORGI; 1928/1981AI0.02
1252KUSEV BANOV MICHAEL; 19851AI0.01
1197LOZANCEV ATANAS; 19431AI0.01
1257LUDSKANOV KONSTANTIN; 1922/19301AI0.02
1187MALEШEVSKI NIKOLA; 19231AI0.02
1267MADZAROV IVANOV MICHAEL; 1903/19351AI0.01
1195MILOV VLADIMIR; 1926/19311AI0.02
1259GEORGE MINKOV; 1901/19031AI0.01
1199MIHAJLOV PANCHO; 1888/19501AI0.02
1256NIKOLAEV NIKOLAJ; 1919/19351AI0.02
1208PARAPUNOV NIKOLA; 1924/19401AI0.02
1184PENKO PENCHO; 1908/19381AI0.02
1294PETISHEV KRUM; 1922/19341AI0.01
1295POP ATANASOV KONSTANTIN; 1905/19341AI0.01
1329POP DIMITROV VASILEV ALEXANDER (ALEKO PASHA)1i çrregullt0.05
1246POP PETROV argjend; 1915/19421AI0.10
1207POP TOMOV VLADIMIR; 1910/19521AI0.10
1240PROTOGEROV ALEXANDER; 1868/19285AI0.50
1264PULEVSKI GJORGIJA (GRAMATIK / GJUHA); 18751AI0.10
1189PUNDEV MARINOV VASIL; 19201AI0.01
1209SAKAROV NIKOLA; 1899/19401AI0.10
1196SEIZOV VASIL; 1919/19711AI0.05
1192HARIZANOV IVAN; 19191AI0.01
1244HADZI DIMOV DIMO; 1878/19452AI0.20
1250CHAKAROV GJORGI; 1866/18851AI0.01
1242CHERNOPEEV CHRIST; 1881/19151AI0.10
1245SHANDANOV DIMOV PETAR; 1963/19641AI0.05
1106MBLEDHJA E DOKUMENTEVE NGA FONDET E SHUM; 1856/19411AI0.10
1253GAZETA "DITET E REJA"; 1934/19351AI0.01

BRITANIA E MADHE

1034Ministria e Punëve të Jashtme të Britanisë së Madhe (ZYRA E JASHTME) - LONDONR; 1906/194816AI1.60

GJERMANI

1297Ministria e Punëve të Jashtme të Gjermanisë; (1874-1944); 1904/19144AI0.40
1299MBROJTJA GJERMANE (WEHRMACHT); 1941/19452AI0.20

ITALI

1452Ministria e Punëve të Brendshme të Italisë - ROMA (DREJTORIA E PRGJITHSHME P SECR SIGURIN E SHTETIT); 1929/19431AI0.05
1102Ministria e Punëve të Jashtme të Italisë - ROMA; 1919/195317СИ1.70

JUGOSLLAVIA

1099QYTETAR ART ARKIVOR ON P ONR HISTORIN E POPULLIT MAQEDONI NGA ARKIVAT E SERBIS - BEOGRAD; 1820/191535i çrregullt3.50
1176MINISTRIA E ARSIMIT DHE PUNIRVE KISHA E MBRETRIS OF S SER SERBIS - BEOGRAD; 1913/19141i çrregullt0.10
1036MINISTRIA E BUJQSIS dhe furnizimit me ujë të MBRETOMRIS OF S Y JUGOSLLAVIS - BEOGRAD; 1922/19312AI0.20
1037MINISTRIA E PUNIRVE T BRENDSHME T THE MBRETRIS OF S Y JUGOSLAVIS - BEOGRAD; 1919/194110i çrregullt1.00
1038MINISTRIA E ARSIMIT T THE MBRETRIS OF S Y JUGOSLLAVIS-BEOGRAD; 1919/194146i çrregullt4.60
1039MINISTRIA E TREGTIS DHE INDUSTRIS S THE MBRETRIS OF SU JUGOSLAVIS - BEOGRAD; 1919/194131i çrregullt3.10
1040MINISTRIA E NDSTRRTIMEVE T THE MBRETRIS OF S Y JUGOSLLAVIS - BEOGRAD; 1919/194129AI2.90
1041MINISTRIA E DREJTSIS AND DHE FES OF S OF MBRETRIS OF SU JUGOSLLAVIS - BEOGRAD; (1918-1941); 1918/19402AI0.20
1042PRESIDENCA E K COSHILLIT MINISTRIAL - ZGJEDHJET QENDRORE - BEOGRAD; 1929/194110AI1.00
1096PRESIDENCA E QEVERIS S OF FNR JUGOSLLAVIS - BEOGRAD; 1945/19484i çrregullt0.40
1097MINISTRIA E KUSHTETUTIONS S OF FEDERALS DEMOKRATIKE JUGOSLAVIA - BEOGRAD; 1945/19461i çrregullt0.05
1100MINISTRIA E PUNIRVE T JASHTME T F FNR JUGOSLLAVIS - BEOGRAD; 1945/19523AI0.30
1098KOMITETI P RER REFORMN DHE KOLONIZIMIN E AGRAGRA N QEVERIS S OF FNR JUGOSLAVISIA - BEOGRAD; 1946/194834СИ3.40
1101KOMITETI QENDROR I KPJ / SKJ - BEOGRAD; 1945/195224AI2.40

RUMANIA

1398ATHIN; 1903-19402i çrregullt0.20

RUSIA

1104KONSULLATA RUSE N TH SELANIKI; 1871/19131AI0.10
1344MISIONI N SO SOFJE; 1900/19121AI0.10
1345ZYRA P AFR PUN SLAVIKE - MOSK M; 1859/19001AI0.10
1346ARKIVI I KOMINERATS - MOSKW; 1924/19391AI0.10
1347BALLKANET MES DY LUFTAVE BOTRORE; 1915/19401AI0.10
1348AMBASADA RUSE N CAR CARIGRAD; 1838/19133AI0.30
1349Ambasada Ruse në Londër; 19161AI0.01
1350DEPARTAMENTI aziatik - Moskë; 1904/19051AI0.03
1351DEPARTAMENTI I INFORMACIONIT DHE SHTYPIT - MOSKW; 19161AI0.01
1352POLITARKIVA - MOSKW; 1898/19171AI0.10
1353KONSULLATAT E JUGOSLAVIT DHE PPRRFAQESSUESIT DIPLOMATIK N AB Jashtë; 1914/19201AI0.10
1354ADMINISTRIMI I SIGURISATE SHTETRORE T RE REICHIT T TH TRET - BERLIN; 1939/19441AI0.05
1355DREJTORIA E POLICIS P BOLGARE POLITIKE - SOFJE; 19421AI0.02
1356ADMINISTRIMI KRYESOR EKONOMIK I SS - BERLIN; 19411AI0.02
1357MINISTRIA E EKONOMIS S RE REICHIT TRET - BERLIN; 19441AI0.02
1358MINISTRIA E USHTARATS S FRANCS - PARIS; 19421AI0.04
1359DIPLOMACIA Sovjetike në periudhën e luftës së dytë botërore; 1943/19461AI0.01
1360MINISTRIA E FES ÇSHTJET E REICHIT TRET - BERLIN; 1939/19441AI0.04
1363INSTITUTI ARKEOLOGJIK RUS N IN STAMBOLL; 1898/19001AI0.01
1337Ç ISSHTJA MAQEDONI N IN DOKUMENTET E KOMERINUARA; 1904/19507AI0.70
1334KONDAKOV NIKODIM PAVLOVIQ; 1898/19171AI0.04
1335SREZNEVSKI ISMAIL IVANOVIQ; 1850/19161AI0.05
1336LAVROV PETAR ALEXEEVICH; 1910/19301AI0.10
1364USPENSKI FJODOR IVANOVICH; 1893/19101AI0.05
1365LOPAREV HRISANF MEFODIEVICH; 18961AI0.01
1366ROMANOV KONSTANTIN KONSTANTINOVICH; 19001AI0.01
1367LAMANSKI VLADIMIR IVANOVICH; 1868/18901AI0.01
1368ЧЧEPKIN VYACHESLAV NIKOLAEVICH; 18931AI0.01
1369SHTETI NIKOLAJ SEVASTJANOVICH; 1913/19461AI0.10

SLOVENIA

1444ABBEZ VIKTOR, FUNCTIONER FEDERAL - LJUBLJANA; 19681AI0.10
1445DOLANC STANE, FUNCTIONER FEDERAL - LJUBLJANA; 1970/1986AI0.00
1446MARINKO MIHA, FUNCTIONER FEDERAL - LJUBLJANA; 1962/1963AI0.00
1447POPIT FRANC, FUNCTIONER FEDERAL - LJUBLJANA; 1980AI0.00
1448KRIGGER BORIS, FUNCTIONER FEDERAL - LJUBLJANA; 1949/1966AI0.00
1450KARDEJ EDWARD, FUNCTIONER FEDERAL - LJUBLJANA; 1944/1980AI0.00
1451RSVR E SLOVENIS - LJUBLJANA (MATERIALE KONFIDENCIALE); 1977/1992AI0.00

TURQIA

1105TER - 1A - DOKUMENTACIONI I OBJLIT SULTAN DHE ZYRA KRYESORE E KORRESPONDENSENS - STAMBOLL; 1903/19051AI0.10
1287YILD'Z; 1903/19049AI0.90
1226RRETHI RUMELISKA; 1902/19084i çrregullt0.40
1227Fshati BITOLA; 1902/190812i çrregullt1.20
1228Fshati i Selanikut; 1902/19082i çrregullt0.20
1229Fshati KOSOVO; 1902/19081i çrregullt0.10
1230KORRESPONDENCA DIPLOMATIKE N R RUMELISKI VILAET; 1902/19081i çrregullt0.10
1231MINIERA N IN VILAET RUMELISKI; 1902/19081i çrregullt0.10
1233ZEPEJI KAMIL1i çrregullt0.10
1234A - MTZ - ZYRA E LART - STAMBOLL; 1895/190710i çrregullt1.00
1235DEPARTAMENTET E CENZUARIT TURK;3i çrregullt0.30
1236TFR - 1M - DOKUMENTACIONI I VARIOZ OF I INSPEKTORATIT RUMELIS;20i çrregullt2.00
1232PASQYRAT FINANCIARE FINANCIARE RUMELIS; 1902/1908:25i çrregullt2.50

HUNGARI

1103Ministria e Punëve të Jashtme të Hungarisë - BUDAPEST; 1918/196438СИ3.80

FRANC

1361MINISTRIA E PUNIRVE T JASHTME T FR FRANCS - PARIS; 1895/19653AI0.30
1362MINISTRIA E MBROJTJES S FR FRANCS - VENSEN; 1924/19511AI0.10

KROATI

1318MIHAJLOV IVAN - VANÇO1i çrregullt0.02
1415Ambasada e NDH N SO SOFJE, 1941/19441i çrregullt0.02
1416Ministria e Punëve të Jashtme e NDH - ZAGREB, 19421i çrregullt0.03
1417REGJIMI DHE ORGANIZATAT REACIONALE N C KROACI, 1912/19411i çrregullt0.02
1418EMIGRIMI N C KROACI, 1920/19411i çrregullt0.02