thumbnail

In memoriam të prof. dr. Atanas Vangelov (1946 - 2021), ish-drejtor i Arkivit shtetëror

Emri i prof. dr. Atanas Vangelov zë një vend të rëndësishëm në jetën kulturore dhe shoqërore në vendin tonë. Karierën e tij shkencore e ndërtoi si punonjës i Fakultetit Filologjik në Shkup si profesor ordinar i cili më vonë do të kryejë funksionet e prodekanit dhe dekanit. Ai pati mundësinë të promovojë gjuhën maqedonase në Francë ku qëndroi në një vizitë studimore në Universitetin e Parisit. Ai u shpërblye nga qeveria franceze në vitin 1995 për punën e tij në promovimin e kulturës franceze. Ai punoi si gazetar në Radio Shkupin, dhe ishte anëtar i redaksisë së revistës "Razgledi". Ai është autor i disa përmbledhjeve nga profesioni për të cilin ka marrë disa çmime prestigjioze në nivel shtetëror. Një kohë ishte kryetar i Këshillit të mbrëmjeve të Poezisë Strugane dhe anëtar i Lidhjes së shkrimtarëve të Maqedonisë. Prof. dr. Atanas Vangelov ka kryer edhe funksione politike, në vitin 1994, ai u zgjodh deputet në Parlament në të cilin ishte edhe anëtar i Asamblesë Parlamentare të Këshillit në Strasburg dhe në vitin 2004 u emërua ambasador në Hungari.

thumbnail

Në vitin 2021 ka marrë çmimin prestigjioz “11 Tetori”, njohja më e lartë në fushën e shkencës, artit, ekonomisë dhe veprimtarive të tjera. Ai u emërua drejtor i Arkivit shtetëror në nëntor 2002 dhe qëndroi në atë pozicion deri në shtator 2005. Gjatë mandatit të tij, Arkivi shënoi rezultate të rëndësishme në punën e tij, veçanërisht në fushën e kërkimit dhe botimit, duke avokuar për përfshirjen e stafit arkivor. Mandati i tij si drejtor u shënua me botimin e monografisë me rastin e 60 vjet nga krijimi i Qeverisë së parë maqedonase,në gjuhën maqedone, angleze dhe ruse. Punonjësit e Arkivit shtetëror do ta kujtojnë si një profesionist dhe drejtues, i cili imponoi standarde të larta etike dhe profesionale në institucion.

Postimet e fundit