корица

Hapja e ekspozitës “Komuna e qytetit të Shkupit” me rastin e 13 Nëntorit

Më datë 12.11.2021 (të premten) në ora 12 në Muzeun e qytetit të Shkupit do të hapet solemnisht ekspozita “Komuna e qytetit të Shkupit” nga autorja dr. Jasmina Damjanovska.Ekspozita "Komuna e qytetit të Shkupit" është konceptuar si një udhërrëfyes nëpër kujtesën e mbledhur në një vend nga Arkivi shtetëror - Njësia e Shkupit për ekzistencën dhe funksionimin e Komunës së Shkupit, por edhe për transformimin që po i ndodh qytetit të Shkupit me funksionimin konkret të tij. Nëpërmjet 22 paneleve dhe rreth 300 dokumenteve dhe fotografive, paraqitet periudha nga fundi i shekullit XIX, kur funksiononte Komuna Turke e Shkupit, pastaj Qeveria e qytetit. të Komunës së qytetit të Shkupit 1918 - 1941, Komuna e Shkupit 1941 - 1944 dhe Komuna e Shkupit përmes kryetarëve nga viti 1944 e deri më sot.Urbanizimi dhe modernizimi i qytetit përmes udhëheqjes së njerëzve të parë dhe vizitat e njerëzve të rëndësishëm nga bota në qytetin tonë janë vetëm një pjesë e përmbajtjes së kësaj ekspozite jashtëzakonisht të pasur.

Folës në këtë manifestim janë Tatjana Sapunxhiovska-Aleksoska udhëheqëse e Arkivit shtetëror - Njësia Shkup dhe autorja dr. Jasmina Damjanovska. Në kuadër të këtij manifestimi do të prezantohet edhe një ekspozitë e autorëve nga Muzeu i qytetit të Shkupit.Në këtë mënyrë Arkivi shtetëror përfshihet në shënimin e 13 Nëntorit – Ditës së çlirimit të qytetit të Shkupit, e cila është edhe festë e shenjtë mbrojtëse e Arkivit shtetëror – Njësia e Shkupit.

Postimet e fundit