profilnologoWEB-p2a1cuej1no4y80mbptj8pti2jit3xcpkp51gz7mdc

THIRRJE PËR PUBLIKIME NË VITIN 2022

Arkivi shtetëror shpall thirrje për mbledhjen e sygjerimeve për publikim në vitin 2022. Në thirrje janë dhënë udhëzime për dorëzimin e sygjerimeve, si dhe udhëzime për përgatitjen e publikimeve.

Postimet e fundit