289019985_338366881788221_2702950028722037203_n

MBROJTJA E DOKUMENTEVE HISTORIKE SI PRIORITET

Drejtori i Arkivit Shtetëror dr.Emil Krsteski realizoi një takim pune me drejtorin e BKU,, Shën. Kliment Ohridski”, Jelisaveta Kostadinova, me të cilën shkëmbyen përvoja për bashkëpunimin e deritanishëm të përcaktuar me Protokollin për bashkëpunim ndërmjet këtyre dy institucioneve të rëndësishme.

287214933 338366848454891 7857482207456281854 n

Në takim u theksua veçanërisht bashkëpunimi për mbrojtjen e dokumenteve dhe librave historikë, si prioritet në drejtim të ruajtjes së trashëgimisë kulturore dhe historike kombëtare, si dhe bashkëpunimi për modernizimin e veprimtarisë arkivore bibliotekare.

289019985 338366881788221 2702950028722037203 n

Postimet e fundit