2

FILLON PROJEKTI TREPALËSH PËR EDUKIMIN E PROFESIONISTËVE

Arkivi Shtetëror, bibloteka Kombëtare dhe Universitare ,,Shën Klimenti i Ohrit'' dhe Muzeu i Artit Bashkëkohor janë përfshirë bashkërisht në projektin ''Edukimi i ekspertëve në fushën e mbrojtjes së trashëgimisë kulturore në aplikimin e teknologjive dhe teknikave moderne për mbrojtjen e materialeve në letër ''finanuar nga instrumenti Talex (Technical assistance instrument exchange instrument) të Komisionit Evropian.

1 1

Për këtë qëllim sot në NUB “Shën Kliment i Ohrit” është nënshkruar Memorandum për Bashkëpunim nga tre drejtorët e institucioneve, i cili parasheh një sërë aktivitetesh për realizimin e projektit, koordinator i të cilit është NUB “Shën Klementi i Ohrit”. Bashkëpunëtorë në projekt janë Arkivi Shtetëror dhe Muzeu i Artit Bashkëkohor, ku do ketë punonjës-ekspertë të cilët do të marrin pjesë në aktivitet.

            Shkëmbimi i ndërsjelltë i informacionit, njohurive dhe përvojave në fushën e interesit të përbashkët me institucionet e tjera mbetet një nga prioritetet e Arkivit Shtetëror në të ardhmen.

Postimet e fundit