ICARUS Croatia logo

ARKIVI SHTETËROR NË KONFERENCËN NDËRKOMBËTARE - ,,VI- TË DITËT E IKARUS NË KROACI’’

Me 25 dhe 26 Mars të vitit 2021, drejtori i Arkivit shtetëror dr. Emil Kresteski, mori pjesë në konferencën ndërkombëtare online ,, VI-të ditët e IKARUS në Kroaci’’ me temë: Arkivat-kufijtë, indetitetet, reflektimet.

Konferenca u organizua nga IKARUS Kroaci, në bashkëpunim me konsorciumin IKARUS -Qendra Ndërkombëtare për kërkime arkivore (ICARUS - International Centre for Archival Research/www.icar-us.eu).

IKARUS Kroacia është anëtare e konsorciumit IKARUS dhe është një organizatë jofitimprurëse e përkushtuar në hulumtimin e trashshëgimisë historike, promovimin e disponueshmërisë së nurimeve arkivore përmes teknologjisë së informacionit dhe zhvillimin e bashkëpunimit ndërinstitucional dhe ndërkombëtar në fushën e aktiviteve kulturore, shkencore dhe profesionale.

Në konferencë u prezantuan aktivitetet e IKARUS dhe anëtarëve të saj përmes aktiviteteve të ndryshme për digjitalizimin dhe mbrojtjen e trashëgimisë së shkruar brenda projekteve dhe programeve aktuale në të gjithë Evropën, dhe morën pjesë reth 200 pjesëmarës nga 20 vende evropiane.

Programi i konferencës u mbajt në gjuhën kroate dhe ne gjuhën angleze, për më shumë informacion në lidhje me konferencën mund të gjeni në:

ICARUS HRVATSKA - Dani ICARUSA HR

Postimet e fundit

FJALIMI I Z. DEJVID FRIKER

Кратко видео обраќање на г-дин Дејвид Фрикер, претседател на Меѓународниот Архивски совет по повод одбележување

Zbulo me shume...
Lëviz lart