Мапа Прилеп

ZBULIM EKSKLUZIV NË ARKIVIN E PRILEPIT PËR HERË TË PARË NË MAQEDONI U GJEND HARTA NË TË CILËN GJURMOHET VIA EGNATIA

Arkivi shtetëror - Njësia e Prilepit gjatë punimit të fondit të ri të marrë në dorëzim "Zyra për çështje pronësore dhe juridike - Prilep", gjeti një kopje të një harte të periudhës osmane,e cila daton nga viti 28.09.1883.

Harta e gjetur ka një rëndësi të madhe dhe vërteton vendet historike dhe monumentet kulturore për të cilat flet historia. Harta tregon pronën çifligun në fsh.Krstec prej 109 dekaresh në pronësi të Husrev beut - pashës me 2 mullinj dhe An, i cili dhurohet nga banorët e fsh. Krstec ligjërisht me pjesëmarrjen e këshillit të fshatit. Emrat e anëtarëve të këshillit të fshatit janë shkruar në katër vula: Stojan, Angele, Damjan (Damjan është emri i kryetarit të fshatit - Muhtar), Riste, Mira, Naumqe, Kole, Petko, Dime dhe Açko.

Në hartë janë paraqitur edhe dy rrugë që të çojnë nga Prilepi në Veles. Një herë Prilepi ishte shënuar nëpër fshat. Kërsteci drejt Velesit dhe rruga tjetër Prilep përmes fsh. Prisad dhe kalimi i drurit me kullë të shënuar

 Në pjesën malore janë shënuar vendet Baltalak dhe Konor, manastiret Treskavec dhe manastiri i Prisadit, Kullat e drurit dhe vendi me mullinj Shënimi më e rëndësishme në hartë është një rrugë e vizatuar që lidh Prilepin me Via Egnatia dhe në veri deri në Kumanovë. Ky dokument ka një rëndësi të madhe historike, pjesë e së kaluarës sonë historike.Faleminderime deri te Mustafa Alioski për përkthimin e tekstit i cili është i punësuar në Arkivin shtetëror - Periudha Osmane. 

Më shumë informacion në artikullin Info Kompas. во прилогот на Инфо Компас.

Postimet e fundit