316001811_445931857698389_2782242913889432351_n

ARKIVI SHTETËROR – PJESË E REFORMAVE TË ADMINISTRATËS PUBLIKE

Në Konferencën kushtuar riorganizimit të sistemeve ministrore për shoqëri informative dhe administratë, ekonomi dhe bujqësi, pylltari dhe menaxhim me ujëra mori pjesë edhe drejtori, dr. Emil Krsteski. Ata folën për nevojën e një administrate publike më të vogël, më efikase dhe të depolitizuar: zëvendëskryeministri i parë, Artan Grubi, ambasadori i BE-së, David Gir, ministrat Admirim Aliti dhe Ljupço Nikolovski, udhëheqësja e ekipit, dr. Slagjana Taseva dhe shefi për bashkëpunim i delegacionit të BE-së, Stefan Hadolin. Projekti për administratë më efikase duhet të përfundojë në maj të vitit të ardhshëm, ndërsa miratimi i Ligjit të ri për Administratën Shtetërore dhe zbatimi i tij është planifikuar të bëhet në vitin 2024.

Arkivi Shtetëror është pjesë e riorganizimit të administratës publike, e cila në periudhën e ardhshme duhet të përshtatet me standardet dhe normat evropiane.

316001811 445931857698389 2782242913889432351 n
315389386 445931257698449 8771489517557318549 n
316126460 445931807698394 1299874114256983789 n
315388173 445931964365045 8448199158104385045 n
316086433 445932091031699 4948544766171041925 n

Postimet e fundit