IMG-07f554e84f506b4e5d62b4b4c911dded-V

ARKIVI SHTETËROR DHE INSTITUTI I HISTORISË NACIONALE ME NJË PROJEKT TË RI SHKENCOR

IMG 9c1ac1ad0a65e5cac05a6098f76e459d V

Arkivi Shtetëror dhe IPSH Instituti i Historisë Nacionale janë institucione që bashkëpunojnë prej shumë vitesh në fushën e studimit shkencor të historisë nacionale dhe të ruajtjes së kujtesës kolektive të së kaluarës. Projektet ndërinstitucionale dhe iniciativat e reja janë ndër prioritetet e Arkivit Shtetëror dhe për këtë sot është mbajtur takim pune ndërmjet drejtorit të Arkivit Shtetëror, dr. Emil Krsteski dhe drejtorit të Institutit të Historisë nacionale, akademik. Dragi Gjorgiev.

IMG 6179fed0b87b80b283e89a0d506851fc V

            Në kuadër të takimit u nënshkrua marrëveshja nga drejtorët për realizimin e një publikimi të përbashkët për historinë e qytetit të Shkupit në periudhën ndërmjet dy luftërave botërore, pra për sistemin arsimor në periudhën e treguar. Në përgatitjen e kësaj vepre të rëndësishme do të marrin pjesë shkencëtarë nga të dy institucionet dhe do të përdoren fondet arkivore të Arkivit Shtetëror.

IMG 07f554e84f506b4e5d62b4b4c911dded V

            Dr. Emil Krsteski dhe akademiku Dragi Gjorgiev diskutuan edhe për dinamikën e realizimit të projekteve të tjera të përbashkëta në interes të arritjeve shkencore, veprimtarisë arkivore dhe bashkëpunimit më të ngushtë ndërmjet profesionistëve të dy institucioneve.

Postimet e fundit