FB_IMG_1693412881782

Përmbledhja "Vëllezerit Manaki" - TRASHËGIMI KULTURORE ME RËNDËSI TË VEÇANTË

FB IMG 1693412881782

Përmbledhja i trashëgimisë kulturore të luajtshme - FONDI 580 "Vëllezërit Manaki- Manastir 1853-1964", i cili gjendet në Arkivin Shtetëror të Republikës së Maqedonisë së Veriut - Njësia Manastir, është shpallur trashëgimi kulturore me rëndësi të veçantë, nënkategori me rëndësi të jashtëzakonshme. – tha ministrja e Kulturës, Bisera Kostadinovska-Stojçevska.

Përmbledhja - FONDI 580 "Vëllezërit Manaki-Manastir 1853-1964" përmban dokumentacion, fotodokumentacion dhe gjëra nga jeta profesionale e vëllezërve Milton dhe Janaki Manaki.

FB IMG 1693412884808

“Qeveria mori një vendim që lejon që ky përmbledhja me vlerë të ruhet përgjithmonë në gjendjen e tij origjinale, ofrohen kushte të favorshme për mbijetesën e dokumentacionit të jashtëzakonshëm dhe ruajtjen e të gjitha të dhënave që mbart me vete si dëshmi. Shkalla e lartë e mbrojtjes mundëson përhapjen e njohurive për vlerat dhe rëndësinë e Përmbledhjes dhe rolin e tij në identifikimin kulturor, si dhe parandalohen çdo lloj veprimi, fenomeni dhe ndikimi që shkaktojnë ose mund të shkaktojnë dëme ose degradim - thekson ministrja.

FB IMG 1693412887649

“Për shkak të vlerave të tij historike dhe kulturore, përmbledhja përfaqëson një dëshmi të një kohe me interes më të gjerë për studimin e strukturës demografike multikulturore të Ballkanit, si dhe të rrethanave socio-ekonomike dhe kulturore-historike në fund të shekullit XIX. dhe fillimi i shekullit të 20-të, të cilat në fakt kanë rëndësi rajonale dhe evropiane. Një pjesë e konsiderueshme e kësaj përmbledhje u prezantua si një ekspozitë gjithëpërfshirëse për jetën dhe veprën e vëllezërve Manaki në disa qytete të rajonit dhe Evropës”- tha drejtori i Arkivit Shtetëror dr.Emil Krsteski.Me deklaratën e Përmbledhjes e vëllezërve Manaki si trashëgimi kulturore e një rëndësie të veçantë, nënkategoria e rëndësisë së jashtëzakonshme, këto mbi njëmijë e dyqind artefakte marrin një regjim mbrojtjeje të shkallës së parë, që do të thotë se e mira do të marrë mbrojtje të përhershme dhe sistemim që do të mundësojë një program edukativ mbi tema social-sociologjike, kulturore dhe historike, digjitalizimi i saj (i cili është në progres) dhe mundësia për kërkime, botime dhe nevoja të tjera përfaqësuese që përfshijnë përdorimin publik dhe disponueshmërinë e të mirës.

Arkivi Shtetëror - Njësia i Manastirit do të vazhdojë të ofrojë qasje më të madh për publikun, si dhe afirmim ndërkombëtar të trashëgimisë së pasur kulturore që përmban kjo përmbledhje.

Postimet e fundit